Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că statele UE nu pot ordona culegerea masivă de date de conexiune de la utilizatori

Sesizată de jurisdicţiile din Franţa, Belgia şi Marea Britanie, Curtea de la Luxemburg a confirmat prin decizia de marți 6 octombrie a.c. că ‘dreptul UE se opune unei reglementări naţionale care le impune furnizorilor de acces transmiterea sau conservarea generalizată şi nediferenţiată’ de metadate de conexiuni la internat şi conversaţii telefonice în scopuri judiciare sau de culegere de informaţii. În consecință Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat că statele Uniunii nu le pot ordona operatorilor de telecomunicaţii culegerea ‘generalizată şi nediferenţiată’ de date de conexiune şi de localizare a utilizatorilor lor decât pe o durată limitată sau în mod ţintit, în special în cazuri de ‘ameninţare gravă pentru securitatea naţională’, transmite AFP.

CJUE admite totuşi derogări reglementate, sub controlul unui judecător sau al unei autorităţi administrative independente, în caz de ‘ameninţare gravă pentru securitatea naţională’ sau de ‘luptă împotriva criminalităţii grave