ROMÂNIA BREAKING NEWS

95 de ani de la Unirea Bucovinei cu Patria Mamă România – Concert aniversar în cinstea Marii Sărbători la Clubul Țăranului Român. Video

95 de ani de la Unirea Bucovinei cu Patria Mamă România – Concert aniversar în cinstea Marii Sărbători la Clubul Țăranului Român. Video

 28 noiembrie 1918
După prăbușirea monarhiei austro-ungare respectiv dezmembrarea imperiului în state naționale, Consiliul Național al Bucovinei, întrunit la 28 noiembrie 1918, a hotărât în majoritat Unirea cu România. Voturile majoritare au venit din partea românilor, germanilor, evreilor și polonezilor, iar cele împotrivă doar din partea minorității ucrainene. Ca urmare a hotărârii „C.N.B.”, trupele române au intrat în teritoriu, sub comanda generalului Iacob Zadik, consfințind actul și zădărnicind manevrele militare ale Galiției ucrainene. Unirea Bucovinei cu România este recunoscută oficial, în 1919, prin tratatul de pace de la Saint Germain încheiat cu Austria la data de 10 septembrie 1919.

Unirea_Bucovinei_cu_Patria_Mama_Romania

Foto: facebook.com/alexandru.ursubukowina

Declarația de Unire a Bucovinei cu România, la 15/28 noiembrie 1918

„Congresul General al Bucovinei întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala sinodală din Cernăuți, consideră că: de la fundarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ținuturi ale Sucevei și Cernăuților, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în cuprinsul hotarelor acestei țări se găsește vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropnițele domnești de la Rădăuți, Putna și Sucevița, precum și multe alte urme și amintiri scumpe din trecutul Moldovei; că fii acestei țări, umăr la umăr cu frații lor din Moldova și sub conducerea acelorași domnitori au apărat de-a lungul veacurilor ființa neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară și a cotropirei păgâne; că în 1774 prin vicleșug Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei și cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor; că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferințele unei ocârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naționale și care prin strâmbătăți și persecuții căuta să-și înstrăineze firea și să-l învrăjbească cu celelalte neamuri cu cari el voiește să trăiască ca frate; că în scurgerea de 144 de ani bucovinenii au luptat ca niște mucenici pe toate câmpurile de bătaie din Europa sub steag străin pentru menținerea, slava și mărirea asupritorilor lor și că ei drept răsplată aveau să îndure micșorarea drepturilor moștenite, isgonirea limbei lor din viata publică, din școală și chiar din biserică; că în același timp poporul băștinaș a fost împiedicat sistematic de a se folosi de bogățiile și izvoarele de câștig ale acestei țări, și despoiat în mare parte de vechea sa moștenire; dară că cu toate acestea bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, așteptat cu atâta dor și suferință va sosi, și că moștenirea lor străbună, tăiată prin granițe nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ștefan, și că au nutrit vecinic credința că marele vis al neamului se va înfăptui prin unirea tuturor țărilor române dintre Nistru și Tisa într-un stat național unitar; constată că ceasul acesta mare a sunat!

Astăzi, când după sforțări și jertfe uriașe din partea României și a puternicilor și nobililor ei aliați s-a întronat în lume principiile de drept și umanitate pentru toate neamurile și când în urma loviturilor zdrobitoare monarchia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei și s-a prăbușit, și toate neamurile încătușate în cuprinsul ei și-au câștigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei desrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre.

Drept aceea
Noi,
Congresul general al Bucovinei,
întrupând suprema putere a țării și fiind investit singur cu puterile legiuitoare,
în numele Suveranității naționale,
Hotărâm:
Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul României”.

Concert Aniversar în cinstea – 95 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara Mamă

Concert_95_de_Ani_de_la_Unirea_Bucovinei_cu_Patria_Mama_Romania

Pe  26 noiembrie  2013  la  ora  18.00  la  Muzeul  Țăranului  Român  a  avut  loc  un  eveniment  omagial dedicat  aniversării  a  95  de  ani  de  la  Unirea  Bucovinei  cu  România . Evenimentul  a  fost  organizat  de  către dl avocat  dr . Mihai  Nicolae – director  general  al  Institutului  ” Frații  Golescu  pentru  Românii  de  pretutindeni  ” si  liderii  Platformei  ” Acțiunea  2012 ” în  parteneriat  cu dl Marian  Clenciu – președintele  Asociației  Culturale ” Pro  Basarabia  și  Bucovina ” și  cu  dl avocat Ruslan Deleanu – director al  Institutului  pentru  Drepturi Civile Europene . In  fața  unei  săli  arhipline  cu  deosebită  acuratețe si  măiestrie au  fost  descrise condițiile  în  care  s-a realizat  Unirea Bucovinei  cu  Patria – Mamă . Acest  moment  de ” Argument  Istoric ” a  fost  magistral  realizat  de  către  dl dr . Constantin  Corneanu dar  și  de  către  dl . dr . Ion Constantin . Sala  a  reacționat  prompt și  a  aplaudat  îndelung  remarcabilele expuneri  ale  celor  doi  istorici . Apoi  a  vorbit  dl profesor Stefan  Hostiuc , originar  din  comuna  Mahala situată  la  5 km de  Cernăuți  dar stabilit  în  București .  Profesorul  Ștefan  Hostiuc a  prezentat  un  număr  de  șapte  cărți  cu  caracter  istoric  și  memorialistic  despre  Bucovina dar  și revista  ” Mesager Bucovinean ” realizată  de  filiala  București  a  Asociației  Culturale ” Bucovina ” dar și  cu  contribuția  financiară a  d-lui avocat  Pătraș  Eugen , prezent  de  asemeni în sală .

La  final mi s-a oferit cuvântul și  am  arătat  pe  scurt  următoarele :

1. în  periaoada  1850 -1944 au  apărut  în Bucovina  342 de  ziare și reviste românești cu  grafie latină .

IMG_44882. în  perioada interbelică  de  așa – zisă ” dictatură românească ” ( așa  susțin în prezent anumiți decidenți politici ucraineni ) au fost tipărite  în  Nordul  Bucovinei  31  de ziare și patru  reviste , toate  în  limba  ucraineană .

3. în  prezent abia  mai  apar  în  Nordul  Bucovinei  șase  ziare în limba  română , anemice și  supuse  la  tot  felul  de  presiuni . Evenimentul  a  continuat  cu  un  recital de  excepție , susținut de  interpretarea extraordinară  a  doamnei  Lorena  Oltean  ( voce ) și  a  doamnei Doina  Lavric ( voce  și cobză ) .

Impresionantul recital de  muzică  tradițională  românească  a  electrizat sala  care  a răsplătit pe  cele  două  interprete  cu  aplauze îndelungte și  ovații la  scenă  deschisă . Evenimentul s-a  încheiat  l  ora  20.00 , dr  o  parte  din  participanți  au  rămas  la  un  ” pahar  de  vorbă ” grupați în jurul  celor  doi  inimoși  doctori în  Istorie , dornici să afle  cât  mai  multe  despre  istoria  mult – încercatei noastre Bucovine .

IMG_4512

Video de la Evenimentul Aniversar de la Clubul Țăranului Român (sursa:  www.probasarabiasibucovina.ro)

Bucovina dupa 1940:

Bucovina_dupa_1940

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.