ROMÂNIA BREAKING NEWS

Cele mai fierbinți salutări de la românii unioniști de peste ocean! „Fraților, momentul a sosit! Nu mai e timp de așteptat! Unirea este salvarea națiunii române! LUPTA! SPERANȚĂ! CREDINȚĂ! VICTORIE!”

Cele mai fierbinți salutări de la românii unioniști de peste ocean! „Fraților, momentul a sosit! Nu mai e timp de așteptat! Unirea este salvarea națiunii române! LUPTA! SPERANȚĂ! CREDINȚĂ! VICTORIE!”

Soarta se teme de cei viteji, iar pe cei lași îi calcă în picioare

 Congresul Diasporei Unioniste din 25-26 martie 2016; Congresul Sfatul Țării 2  

 

14 martie 2016 Stamford, Connecticut, SUA

Fraților, momentul a sosit! Nu mai e timp de așteptat! Unirea este salvarea națiunii române!
Vă aduc cele mai fierbinți salutări de la românii unioniști de peste ocean, din Canada și Statele Unite!… Prof. Dr. Nicolae Andronescu prin versurile de mai sus ne obligă să trecem de la vorbe la fapte la fel ca și bunelul Ovidiu Creangă, scriitorul vărzăreștean din Toronto, care la cei 95 de ani vă dorește multă sănătate și Reîntregirea neamului și, că dorește să vadă Unirea cu ochii săi. De asemenea se alătură felicitărilor toate asociațiile românilor că asociația Asociația românilor “Câmpul românesc” din Hamilton- Dumitru Răchitan; Asociația “Muntele măslinului” din Kitchener- Dumitru Ichim; Cenaclul “Florica Bațu-Ichim”; Cenaclul “Grigore Vieru” din Toronto- Maria Tonu; Asociația românilor moldoveni “Vocea Unirii” – Alex Lozovan și altele.

Iacob Cazacu-Istrati (la Chișinău)

Primiți frumoasele felicitări de la delegații la Congresul Sfatul Țării 2 de pe plaiul teleneștean în frunte cu Vadim Lelic și Iurie Tulgara, Boris Burcă, unde se află rădăcinile puternice ale neamului meu român.

De la început vă spun, că s-au strecurat printre noi și lichele, care vor să ne disperseze, să ne certe, să defaime numele marilor patrioți. Mai dăunăzi cineva, care nu merită nici a fi menționat mi-a spus, că noi, în majoritate suntem marionete ale academicianului Nicolae Dabija. Dar i-am răspuns, că mai bine prefer să fiu rob al lui Dabija și al poporului, decât trădător al neamului meu!

Unirea din 1918 reprezintă o mare izbândă în istoria națiunii române. Ea este opera întregului popor român, înfăptuită în condiții deosebit de grele. Astăzi istoria se repetă. La etapa actuală în afară de cele spuse de predecesorii mei eu văd două problem importante care trebuiesc urgent soluționate: unitatea (unirea) tuturor asociațiilor române într-o organizație mondială și rezolvarea problemei minorităților naționale.

Folosindu-mă de acest moment, vă aduc precizări despre organizația Worldwide Romanian Forum – FRP, care este o organizație internațională a tuturor românilor de peste hotare, fondată în 2011 la Săptămâna Culturală a Românilor la Câmpul Românesc din Hamilton, Canada. Președinte de Onoare este Acad. Nicolae Dabija, RM, Președinte executiv este Prof. Dr. Dr. Nicolae Andronesco, SUA, Vice-președinte Prof. Iacob Cazacu, Canada.
WRF-FRP are un Consiliu de Administrație, format din președinții asociațiilor românești.

Cele mai mari sărbători- Limba noastră cea română, pentru care noi, FRP am propus primii să fie recunoscută ca sărbătoare a tuturor românilor; 27 martie – Unirea Basarabiei cu românia; 1 decembrie-ziua României și Săptămâna Culturală a Românilor (a doua săptămână a lunii iulie.
Asupra statutului organizației au lucrat acad. Nicolae Dabija, RM, Doamna Ala Mândăcanu, Montreal, Alexandru Mursa și Iacob Cazacu, Toronto având ca bază statutul FDRM

 Scopul este Reîntregirea Patriei Române, a neamului ca și dezvoltarea unor relații sănătoase și de încredere între romanii de pretutindeni. Unirea tuturor românilor din Diasporă într-o organizație internațională. Asociațiile din fiecare țară să se unească într-o COMUNITATE a românilor din Italia, Grecia… în frunte cu un consiliu alcătuit din președinții asociațiilor și care să aibă un reprezentant în Consiliul de Administrație a WRF-FRP
Noi, membrii organizației Worldwide Romanian Forum- Forumul Românilor de Pretutindeni din ziua fondării acestui Forum pe toate căile și prin toate mijloacele ne-am adresat guvernanților de toate nivelurile de pe ambele maluri ale Prutului cu o singură cerere: reîntregirea neamului și a Țării. Dar, după cum vedeți până acum, aproape nici o mișcare, numai unele… de ochii lumii.

Așa zis Departamentul Românilor de Pretutindeni de la București, dorește să-și supună „Diaspora română din toată lumea”, să fie supusă Guvernului României, să nu poată acționa de sine stătător, să fie dirijată de la Centrul lor. Noi nu admitem acest lucru.

S-a furat și numele Forumului Românilor de Pretutindeni

Departamentul din București ne-a furat și numele Forumului Românilor de Pretutindeni, pe care l-am fondat în iulie 2011 la Câmpul Românesc din Hamilton, Canada. Este o manipulare pentru a pune bețe în roate în calea unirii tuturor asociațiilor românești din diaspora și exil și crearea unui Centru Coordonator cu sediul la Hamilton.

Exemplul Bucureștilor l-a luat și Chișinăul, născând un Birou pentru Relațiile cu Diaspora… Acest Birou are în vedere asociațiile moldovenist-stataliste, care au fost fondate masiv odată cu venirea la putere a comuniștilor, când începe emigrarea masivă din țară și care durează până în prezent – Comunitățile moldovenilor. Nu toate, dar în mare parte nu doresc să se identifice comunități române.

Nu e tot una: moldovean ori roman…

E vorba ca și de identitate. Comunitățile se fondează pe bază de etnii, națiune, așa cum sunt comunitatea ucrainenilor, rușilor, evreilor, bulgarilor etc. Noi avem o etnie-română și înseamnă, că comunitățile noastre trebuie să se numească a românilor (bucovineni, ardeleni, moldoveni, dacă doriți să accentuați regionalismul. Dar, cred, că cel mai bine s-ar înscrie în programul unirii ca asociațiile să poarte un singur nume: românești, în care să se regăsească și ardeleanul cu munteanul și cu moldoveanul. Și ca balada Miorița să rămână în legendele istorice…

Odată cu căderea comuniștilor, cei aflați la cârma RM după 2009 au dus o politică neînțeleasă nici până azi, dar ne bucură totuși un lucru, că au mențint cursul European și chiar ieri la ședința Parlamentului nu a trecut spre examinare propunerea socialiștilor de ai cere socoteală Ministrului educației Corina Fusu, pentru că elevii scriu pe toți pereții “Unire”. Este un fapt îmbucurător…
Oare cine ar trebui să-i convingă pe guvernanții din estul și vestul Prutului, că timpul a sosit, că timpul ne impune a înfăptui Reîntregirea Patriei, dacă nu noi, acei, care suntem adevărații ei feciori și fiice, urmașii strămoșilor noștri, dacii. Atâta rugăciune cât le-a închinat poporul guvernanților atât din dreapta, cât și din stânga Prutului, numai lui Dumnezeu așa șe închină…
Criza care a determinat fuga românilor de pe ambele maluri de Prut în toată lumea nu a fost și nu este doar o criză economică, e o criză de valori și de identitate care a determinat o atmosferă de corupție și trădare. Unitatea neamului e o valoare supremă care de-a lungul secolelor a dat viață conștiinței de sine a românilor și care a culminat la 1 Decembrie 1918 cu realizarea unității noastre într-o singură Națiune. Cedarea Basarabiei la 28 Iunie 1940 în circumstanțele de atunci poate fi criticată pentru trădarea unității de neam, dar e un fapt istoric care a declanșat deja consecințele sale dramatice de neșters, așa cum nu pot fi schimbați cei 25 de ani care au urmat independenței Republicii Moldova, mai mult de două decenii în care guvernele României nu au făcut nimic sau foarte puțin. Aceasta este o pagină puțin glorioasă a istoriei care nu poate fi rescrisă. Noi însă, cu ajutorul dumnevoastră putem schimba viitorul numai prin unire.
Exemple de unire: Germania, Cehoslovacia… Mișcarea numită „Cehoslovacia 2018 „, Cehii și slovacii au lansat o inițiativa prin care anunță, că vor să se reunească „Potrivit sondajelor, o mare parte din populație consideră, că divizarea Cehoslovaciei a fost o greșeala și nu ar fi fost de acord cu această decizie. Două națiuni se unesc, iar noi… ne dezbinăm!
Un factor important pentru înfăptuirea Unirii constituie problema minorității naționale, relațiile lor cu autohtonii români basarabeni.
S-ar putea afirma, că până în prezent drepturile minorităților din Republica Moldova au fost garantate în măsura în care o poate face un stat cu potențialul economic al Republicii Moldova. Este adevărat, că frustrările prin care au trecut cetățenii RM în perioada disoluției URSS nu au fost depășite încă.
Gravitatea conflictelor etnice depinde în mare parte de natura relațiilor. Aici vorbim de diferențele socio-economice și de identitate care se întrepătrund. Un alt important factor care poate determina gradul de gravitate a conflictelor etnice este rolul statului însuși: se află el deasupra conflictelor și încearcă să le medieze și tempereze, sau un grup anume “posedă” statul și-i folosește pârghiile de putere în detrimentul altor grupuri. Acesta este, într-o oarecare măsură, și cazul Republicii Moldova.
În societățile care sunt profund divizate, unde frica și ignoranța adesea sunt forțele motrice ale conflictului etnic, oamenii tind să se identifice ei înșiși prin grupul lor etnic, considerându-l drept o caracteristică definitorie ireductibilă a societății. Asemenea societăți foarte ușor pot deveni pradă violenței etnice atunci când există inegalitate între grupuri etnice și discriminare a uneia sau mai multora din ele, și când discriminarea este aprobată prin politici publice. De aceea, se consideră că pentru a preveni violența instituțiile politice trebuie să le permită grupurilor etnice să participe la procesul politic și să apere drepturile omului. Numai atunci grupurile etnice nu se vor teme de viitor și se vor simți “în rând cu lumea” într-o asemenea societate.
Criza găgăuză de la începutul anului 2002 scoate în evidență necesitatea de a înțelege la ce servește o autonomie? Găgăuzii au obținut statutul de autonomie bazându-se pe criteriul etnic. S-ar părea, că acesta ar trebui să satisfacă în mod plenar aspirațiile de renaștere spirituală, dar… practica ne arată, că fiind influențați de o forță politică din afară, crează probleme populației băștinașe.
Exemplul separatismului transnistrean este extrem de edificator pentru a înțelege egoismul etnic. Liderii separatiștilor au motivat necesitatea separației de Moldova, inclusiv, și prin necesitatea apărării drepturilor minorităților. Au jucat pe spiritele cetățenilor, dându-și aere de mari democrați, declarând trei limbi de stat în regiune, dar, de fapt funcționează forțat numai limba rusă. Cunoaștem cu toții situația școlilor cu predare în limba noastră română din Tiraspol, Grigoriopol ș.a. E trist astăzi la capitolul relații între minorități… Noi credem, că unul din scopurile noastre imediate trebuie să devină rezolvarea problemei național-minoritare.
În mod clar, Constituția unei Românii Unite trebuie să asigure drepturi egale între români și naționalitățile conlocuitoare.
Propun: Congresul de astăzi să Proclame Unirea necondiționată a Basarabiei cu România. Unirea va fi Victoria Dreaptă și Adevărată! Să luptăm până la urmă! La arme, frați români! Arma noastră nonviolentă de astăzi, Cuvântul este Votul nostru pentru reîntregirea meleagului și neamului. Să fim Demni de numele înaintașilor noștri​​ Dacii!

LUPTA! SPERANȚĂ! CREDINȚĂ! VICTORIE!

Worldwide Romanian Forum – Forumul Românilor de Pretutindeni vă ÎNDEAMNĂ să primiți această proclamație ca principale deziderate ale înfăptuirii Unirii!
Nicholas Andronesco și Nicolae Bălcescu: cine luptă pentru libertate, luptă pentru Dumnezeu, iar Unirea neamului este libertatea, posibilă doar cu acțiunile entuziasmate ale oamenilor ce-o doresc.

Congresul unionist din 27 martie 2016 decretează:
1. Unirea Basarabiei (Republica Moldova) cu România ca stat unitar și indivizibil sub denumirea aleasă de Adunare, care să continue tradiția DACIEI.
2. Independența administrativă, legislativă și juridică a puterilor în stat. Neamestec al nici unei puteri din afară în afacerile interne.
3. Egalitate în drepturi politice și religioase pentru toți cetățenii țarii unite.
4. Contribuții echitabile în bugetul de stat din partea tuturor agenților economici, producători de venituri. Aparatul de stat cu funcționarii necesari să fie suplu și efectiv.
5. Președintele Țării să fie ales o dată la cinci ani de către toți cetățenii cu drept de vot.
6. Parlament cu două camere cu maximum 350 parlamentari compus din reprezentanți ai tuturor stărilor societății, senatorii fiind aleși o dată la patru ani, iar deputații, aleși la trei ani. Limitarea numărului de mandate: Președintele maximum două mandate, senatorii și deputații, trei mandate.
Cei înscriși pentru ocuparea posturilor în stat, de la primar de comună și consultanți până la Parlament și Președinție vor face dovada unui certificat de sănătate din partea unei comisii medicale obiective. La fel se va proceda cu angajații fiecărei agenții care servește direct s-au indirect statul inclusiv serviciile secrete.
7. Eradicarea corupției și a conflictelor de interese. Aceasta va duce la un echilibru al bunăstării sociale și al veniturilor echitabile pe cap de locuitor. Promovarea în posturi economice și sociale a persoanelor competențe și cu un caracter integru. Mare atenție la relațiile economice de producție. Cea mai importantă parte a lor o reprezintă distribuirea și redistribuirea produsului economico-social.
8. Libertatea presei fără imixtiuni din partea serviciilor secrete de stat și a altor grupuri și personale de interes. Răspunderea reală a acestor servicii în fața Parlamentului și a societății civile pentru activitățile lor specifice.
9. O guvernare care să aibă la bază participarea activă a cetățenilor și nu cea reprezentativă. Un rol de bază îl va avea interacțiunea om – computer cu programe digitale adaptative ce pot fi corectate în desfășurare. Un asemenea proces se va baza pe cel mai avansat învățământ ca și pe o interacțiune directă între creier și sistemul de mașini digitale. Guvernare, care să aibă la bază principiul fundamental de respect fața de personalitatea și identitatea fiecărui cetățean, indiferent de starea socială. În Parlament și la Președenție, fiecare comisie specifică (economică, educație, juridică, etc.) va întreține un sistem digital-web cu dechidere publică, unde fiecare cetățean sau grup social să-și exprime punctele de vedere că și propunerile legislative. Când o propunere legislativă este sprijinită de un număr considerabil de cetățeni (condiție de prag) va începe procesul pentru a deveni lege.
10. Armată națională cu capacitate înaltă de acțiune (răspuns) la orice atac împotriva nației de la cel pe câmpul fizic de luptă până la respingerea atacurilor cibernetice. Sub niciun motiv sau aspect armata nu va trage în cetățenii țării.
11. Învățămant public gratuit, egal și întreg pentru toți cetățenii țării. Proiectele de învățământ vor fi analizate si amendate, ca act democratic, de participanții implicați în procesul educațional. Învățarea, acumularea de cunoaștere la toate nivelele individuale și sociale reprezintă sursele și motivațiile fundamentale ale bogăției și civilizației nației române. Două clase gratuite pe semestru pentru cetățenii pensionari care vor să continue calea mirifică a cunoașterii.
12. Așezăminte penitenciare, unde să reflecteze criminalii la actele lor, ca și înființarea de organizații de tranziție a acestora spre societatea liberă.
13. Excluderea oricărei discriminări între cetățenii după starea lor socială, locație, vârstă, sex, culoare, religie, naționalitate și grad de cunoștințe.
14. Respectarea prezumției de nevinovăție până la hotărârea finală a completului de judecată.
15. Producțiile industriale și digitale (nano și pico tehnologice), agricolă, turistică și intelectuală (arte, științe, matematici și filosofii) să fie pilonii evoluției si dezvoltării civilizației poporului. Comerțul interior și exterior să se bazeze pe cel mai mare nivel de inteligență creativă implementată în obiectul de schimb.
16. Stabilitatea circuitului monetar și al valutei naționale. Funcționarea unei economii reale de piața. Ștatul trebuie să sprijine inițiativele economico-sociale individuale și/sau de grup cu înalt potențial de valorificare pe piața liberă.
17. Balanța schimburilor comerciale interne si cu alte state să funcționeze pe principii de transparență. Împrumuturile financiare externe trebuiesc bine motivate. Cetățeanul – producător trebuie să știe unde i se duce munca și pentru ce.
18. Programe reale și eficiente de asigurare medicală, ajutor social pentru pensionari, invalizi si alte grupuri sociale cu condiții dificile de trai.
19. Orientarea mentalității clasei politice, guvernanți, conducători cu promovarea intereselor publice și de stat, spre eliminarea totală a sărăciei din viața fiecărui cetățean. “Munții noștrii aur poartă/Noi cerșim din poartă-n poartă” (Octavian Goga).
20. Convocarea imediată a unei Adunări extraordinare constituante.

FRAȚI ROMÂNI DIN DACIA! VISAȚI ȘI REALIZAȚI – ÎMPLINIȚI!
Președinte Executiv Dr. Nicholas Andronesco
Consiliul de Administrație al WRF – FRP

UNIREA CEA MARE

De Nicholas Andronesco
Între Cer și Pământ
Între ploi și vânt
Semințe
Flori și fructe
Sâmburi și cânt
Tradiții și legi
Cunoașteri
Și nașteri
Sunt eu
Suntem noi
Potențial și Cuvânt
Dacii cei vechi
Eternii Români
Adunați pe Planeta Pământ

Sfatul Țării vă cheamă
De pretutindeni
Ca și din țara cu râuri și piatră
Cu limba cea dulce
Ce-o cântă și firul de iarbă
Cu însetate inimi
Bătând pentru dreptate
În curgeri de soare arzând
Acum și în veci
La fapte
Daco-Români

 

 

Corespondență pentru România Breaking News – RBN Press  Iacob Cazacu-Istrati

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: