ROMÂNIA BREAKING NEWS

BOMBĂ! Comisia pentru revizuirea Constituției, înțelegere cu UDMR pentru cedarea autorității Statului Român!

Trădare națională la nivel înalt. Comisia pentru revizuirea Constituției bătuse palma cu UDMR pentru a le ceda o parte din teritoriul și autoritatea publică a Statului Român

Curtea Constituțională a României a constatat, în ședința din 16 februarie a.c., faptul că nu mai puțin de 26 de articole și alineate din proiectul de revizuire a Constituției sunt neconstituționale.

Proiectul de revizuire a Constituției a fost înaintat Curții Constituționale de către Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, condusă de președintele Senatului, Crin Antonescu.


Forma propusă de către comisia condusă de președintele PNL, Crin Antonescu, conținea câteva articole care au fost introduse în proiect la dorința UDMR. Printre articolele declarate neconstituționale se numără și câteva articole care ar fi constituit cadrul legal pentru realizareaautonomiei teritoriale pe citerii etnice, mult visată de extremiștii din UDMR, PCM și PPMT.

Comisia condusă de Crin Antonescu și-a dat acordul asupra unor articole, pe care Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale sau a propus Parlamentului eliminarea lor, ceea ce constituie dovada unei adevărate trădări naționale la nivel înalt a intereselor de stat ale României. În loc să fie rodul unei dezbateri naționale, revizuirea propusă de comisia condusă de Antonescu a fost rodul unei negocieri politice de conjunctură și al unei trădări naționale.

Pentru a avea o imagine foarte clară a acestor articole, propun o scurtă analiză a formulării Comisiei de revizuire, precum și decizia Curții Constituționale pentru fiecare articol în parte:
Propunerea Comisiei de revizuire:

La articolul 1, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins: (11)România recunoaște rolul istoric în constituirea și modernizarea statului roman al Bisericii Ortodoxe și al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei Regale și al minorităților naționale.

Decizia Curții Constituționale:
Cu majoritate de voturi, supune atenției Parlamentului observațiile privind eliminarea alin.(11) propus a fi introdus la art.1.

Propunerea Comisiei de revizuire:
După alineatul (3), se introduce un alineat nou, alin. (31), cu următorul cuprins: (31)Prin lege organică se pot recunoaște zone tradiționale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor.

Decizia Curții Constituționale:
cu majorita
te de voturi, constată neconstituționalitatea completării art.3 din Constituție cu un nou alineat, alin.(31), referitor la posibilitatea recunoașterii de zone tradiționale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor;


Propunerea Comisiei de revizuire:
La articolul 6, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins: (11)Reprezentanții legali ai minorităților naționale pot înființa, potrivit statutului minorităților naționale adoptat prin lege, organe proprii de decizie și executive(..!!!), cu competențe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor.

Decizia Curții Constituționale:
Cu majoritate de voturi, constată neconstituționalitatea completării art.6 din Constituție cu un nou alineat, alin.(11), privitor la instituirea posibilității reprezentanților legali ai minorităților naționale de a înființa, potrivit statutului minorităților naționale adoptat prin lege, organe proprii de decizie și executive;

Propunerea Comisiei de revizuire:
La articolul 6, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alin.(21), cu următorul cuprins: (21) Deciziile autorităților publice centrale și locale cu privire la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase se iau după consultarea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Decizia Curții Constituționale:
Cu majoritate de voturi, supune atenției Parlamentului observațiile privind eliminarea alin.(21) propus a fi introdus la art.6

Propunerea Comisiei de revizuire:
La articolul 12, după alineatul (4), se introduce un alineat nou, alin.(41), cu următorul cuprins: (41)Minoritățile naționale pot folosi în mod liber, în spațiu public și privat, propriile simboluri care reprezintă identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă.

Decizia Curții Constituționale:
cu majoritate de voturi, constată neconstituționalitatea completării art.12 din Constituție cu un nou alineat, alin.(41), referitor la utilizarea simbolurilor proprii ale minorităților naționale.


Așad
ar, Comisia de revizuire a Constituției României trasase cadrul legal al autonomiei teritoriale pe criterii etnice a maghiarilor chiar în textul Constituției României
.


În viziunea comisiei Antonescu, maghiarii din România ar fi putut arbora steagul secuiesc pe clădirile publice ale statului român, s-ar fi putut constitui în unități administrativ teritoriale, constituite pe criterii etnice (așa-zisa ”zonă tradițională” din propunerea Comisiei) recunoscute de către statul român și și-ar fi putut înființa organe proprii de decizie, structuri paralele cu cele ale statului român, prin care ar fi putut eluda controlul administrativ și juridic al statului român.

Mai mult, Comisia Antonescu propune o falsificare grosolană a istoriei potrivit căreia maghiarii au contribuit la formarea a doua state în Europa: Ungaria și România.

De altfel, într-o declarație publică din data de 12 februarie a.c., vicepreședintele UDMR Borbely Laszlo, se arăta încântat de propunerile Comisiei de revizuire:

„Sunt patru articole (…) foarte importante pentru noi și apreciem că majoritatea, care poate decide și fără noi, a acceptat propunerile noastre. Este vorba despre statutul de factor constitutiv al statului, unde minoritățile naționale sunt într-o companie foarte onorabilă alături de culte și Casa Regală, e vorba de a utiliza simbolurile naționale (…), mai este prevederea cu statutul de autonomie culturală care ține de identitate și care este de asemenea foarte importantă și, în sfârșit, dar nu la urmă, prevederea referitoare la acele subdiviziuni care se pot forma în interiorul regiunilor pe baza unor identități sau alte criterii (…) Sunt pași importanți în ceea ce privește identitatea națională”, a declarat Borbely Laszlo.

Chiar dacă pericolul imediat a trecut, Curtea Constituțională desființând articolele care ar fi pus bazele segregării teritoriale și instituționale a Romaniei pe criterii entice, fapta comisiei condusă de Crin Antonescu rămâne, ceea ce ne îndeamnă la reflecție și la luarea unei atitudini.

USL, sprijinită de PP-DD și minoritățile naționale, a comis cu bună știință o adevărată trădare națională în speranța unui pact politic cu UDMR.

Opinia publică din România trebuie să știe că între extremiștii din UDMR care militează pentru segregarea pe criterii etnice și federalizarea României pe traiectul ”drepturi pentru minorități – drepturi pentru minorități peste normele europene – autonomie culturală – autonomie teritorială – federalizare – independență” și politicienii români a existat și există o înțelegere politică prin care primii să-și relizeze o mică Ungarie în inima României, iar ceilalți să-și poată continua liniștiți prădarea resurselor României.


Decizia Curții Constituționale 
Forma propusă de Comisia de Revizuire
Componența Comisiei de revizuire 

Surse: ardealul.blogspot.ro, Dan Tănasă

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.