ROMÂNIA BREAKING NEWS

16 MAI 2013, SE ÎMPLINESC 201 ANI DE LA PRIMA ANEXARE A BASARABIEI ! – În Basarabia, Primăria Chișinău a coborât drapelele în bernă.

AZI 16 MAI 2013, SE ÎMPLINESC 201 ANI DE LA PRIMA ANEXARE A BASARABIEI

Actul de anexare a Basarabeiei de către Imperiul Țarist a fost unul fraudulos, deoarece încălca practica internațională, cu toate normele de drept existente la moment.Actul din 1812 a fost începutul unui calvar cu consecințe grave resimțite peste câteva sute de ani. Moldova până atunci avea statut de suzeranitate în raport cu Imperiul Otoman. Aceasta însemna că Moldova nu fusese cucerită de către Poarta Otomană și turcii au fost nevoiți să încheie anumite tratate cu această formațiune statală medievală. Aceste tratate prevedeau mai multe clauze, dar începând cu secolul XVI și până în 1812, în aceste acte era menționat faptul că Țara Moldovei este un stat liber. Cu alte cuvinte, Poarta Otomană nu avea dreptul să anexeze sau să ocupe acest stat. Astfel, nici Imperiul Rus nu avea acest drept. De asemenea, Imperiul Rus nu avea dreptul să negocieze o clauză de anexare cu Imperiul Otoman. A fost un act criminal, o fraudă care vine în contradicție cu practica internațională, cu toate normele de drept existente la moment. Atunci toate normele de drept erau constituite din prevederile tratatelor bilaterale.

Dacă nu ar fi fost iminent un război al Rusiei cu Franța lui Napoleon Bonaparte, negocierile de la Hanul lui Manuc, în 1812, ar fi continuat până când granița Principatului Moldovei s-ar fi oprit la Siret. Așa afirmă cei mai mulți dintre istoricii care au studiat perioada aceea de câteva luni, în care, cu 200 de ani în urmă, fără ca românii să aibă vreo vină, s-a hotărât tăierea trupului Moldovei în două și despărțirea fraților de frați.

„Generalul Kutuzov, cel care a condus negocierile din partea Imperiului țarist, se spune că ar fi declarat, în acele zile: “Nu voi lăsa românilor decât ochi ca să plângă!”. Nici chiar turcii nu înțelegeau ura cu care acționau rușii… Nicolae Iorga transcrie, în “Basarabia noastră” (lucrare tipărită la 100 de ani de la evenimente, în 1912), o declarație deconcertantă a Marelui Vizir de Rusciuc, dinaintea lui Langeron: “E rușinos ca rușii, care stăpânesc un sfert al globului, să se certe pentru o palmă de pământ, care nici nu le este folositoare”… Folositoare sau nu, prin Tratatul de pace ruso-turc de la 16/28 mai 1812, rușii și-au adjudecat Basarabia, iar o sută de ani mai târziu, sfidând orice lege a bunului simț diplomatic, sărbătoreau, la Chișinău și-n toate orașele pământului furat, această anexare a unui teritoriu românesc.”

 

În Basarabia, Primăria Chișinău a coborât drapelele în bernă

Primaria orașului Chișinău cu drapelul in bernă – 16 mai 2013

Drapelul de stat de pe clădirea Primăriei municipiului Chișinău a fost coborât astăzi, 16 mai 2013, în bernă. De asemenea, în bernă au fost coborâte și cele trei drapele de la intrarea in sediul Primăriei, drapelul orașului Chișinău, al Uniunii Europene și drapelul de stat, care a fost legat și cu o panglică de culoare neagră.

Prin această acțiune, Primăria municipiului Chișinău comemorează data de 16 mai, când se împlinesc 201 ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist.

Municipalitatea îndeamnă și alte instituții publice să coboare drapelele în bernă, pentru a comemora data de 16 mai 1812, zi în care a fost semnat Tratatul de pace ruso-turc, prin care Moldova din stânga Prutului a fost anexată la Imperiul Rus.

Contextul în care a fost răpirtă Basaraba: Războiul ruso-turc din 1806-1812 a izbucnit pe 18/28 octombrie -1806 , țarul Alexandru I ordonând trupelor sale să traverseze Nistrul și să ocupe Țările Române. Cei mai importanți factori de influențare a războiului din 1806-1812 au fost jocurile de interese dintre Prusia, Franța și Imperiul Habsburgic.

La începutul ostilităților, toți ambasadorii ruși din capitalele europene au fost instruiți să declare că Imperiul Rus nu avea „nici cea mai mică intenție să cucerească ceva de la Turcia”, urmărind doar „prevenirea intenției lui Bonaparte, clar exprimate de ambasadorul său la Constantinopol, de a trece armata franceză prin posesiunile otomane, pentru a ataca la Nistru”.În pofida asigurărilor inițiale, cu ocazia semnării Tratatului de la Tilsit de pe 25 iunie/7 iulie 1807 dintre Rusia și Franța și după întâlnirea de la Erfurt dintre Alexandru I și Napoleon, țarul a căpătat în cele din urmă acceptul suveranului francez pentru ocuparea de către Imperiul Țarist a celor două principate dunărene – Valahia și Moldova – în cazul victoriei rușilor în războiul cu otomanii din 1806-1812.

Un armistițiu a fost semnat cu sârbii revoltați și s-a acordat autonomie Serbiei. Tratatul, semnat de comandantul rus Mihail Kutuzov,(“Nu voi lăsa românilor decât ochi ca să plângă!”) a fost ratificat de către Alexandru I al Rusiei cu doar o zi înainte de invazia lui Napoleon în Rusia.

Având asemenea asigurări diplomatice, rușii au înaintat propuneri de pace negociate încă din octombrie 1811 la Giurgiu, după înfrângerea armatelor otomane la Ruse și Slobozia. Propunerile țariste prevedeau, în mod imperialist, ca „principatele Moldova, Valahia Mare și Micăși Basarabia” să se alipească „pe veci la Imperiul Rus, cu orașele, cetățile și satele, cu locuitorii acestora de ambele sexe și cu averea lor”, specificându-se că „fluviul Dunărea va fi de acum înainte granița dintre cele două Imperii”.

Mediatorii britanici și francezi au încercat să tărăgăneze cât mai mult tratativele de pace, iar, în același timp, din partea țaristă, Mihail Kutuzov depunând toate eforturile pentru încheierea păcii mai înainte de previzibila invazie napoleoniană.

Înalta Poartă s-a opus propunerilor inițiale țariste, și atunci Rusia s-a declarat mulțumită și cu ocuparea „doar” a teritoriului Principatului Moldove dintre Siret și Nistru.Evoluțiile militare și politice i-au determinat pe unii politicieni și generali ruși să ceară guvernului țarist să accepte doar ocuparea Bugeacului (viitoarele județe Cahul, Ismai și Cetatea Albă). Odată cu îmbunătățirea situației de pe front, Imperiul Țarist a cerut ferm cedarea întregului teritoriu dintre Prut și Nistru (ulterior numit Basarabia).

Prima încercare nereușită, de anexare a fost a în anul 1806 cand Imperiul Țarist intrând cu armatele în  Principate Române, Muntenia și Moldova, dorea  și spera să reușească anexarea ambelor  Principate.

Iată promisiunile făcute poporului român din partea țarului Alexandru I la intrarea în Moldova și Muntenia a armatei Imperiului Rus (1806) – PROMISIUNI (MINCINOASE) ÎNCALCATE 6 ANI MAI TĂRZIU !

Alexandru I, împărat al Imperiului Rus 1801-1825
Mihelson Ivan, general al Imperiul Rus

Noi, Alexandru I, Împărat și monarh al tuturor rușilor etc.

Salutare domnilor, mitropoliților, episcopilor, preoților, monarhilor din toate bisericile, căpitanilor și tuturor locuitorilor provinciilor Moldova și Valahia. Grijile sale părintești și atenția constantă pe care înaintașii noștri au arătat-o în toate circumstanțele pentru siguranța și libertatea slujitorilor bisericii, boierilor și tuturor locuitorilor Moldovei și Valahiei și grija cu care au stipulat în tratate autentice bunăstarea Domniilor voastre au stabilit, pe drept cuvît, suveranii Rusiei – protectori ai țării Domniilor voastre.

De la înscăunarea noastră, pășind pe urmele înăintașilor noștri, noi n-am încetat nici pentru o clipă să veghem la menținerea liniștii Domniilor Voastre fie exercitînd drepturile obținute, fie recurgînd la acțiuni pe care ni le-a insuflat dorința de a vă vedea fericiți.

Domniile Voastre știu că privilegiile care au fost garantul averilor Domniilor Voastre și Domniilor Voastre în persoană atît cît permitea caracterul acîrmuirii sub care trăiți erau rezultatul atît al grijii vigilente a înaintașilor noștri, cît și ale noastre.

Intențiile de care ministerul otoman a dat dovadă de cîtva timp încoace, acțiunile arbitrare pe care și le-a permis și refuzul său de a-și îndeplini angajamentele a făcut necesară intrarea trupelor noastre în Moldova și Valahia, astfel prezența armatelor noastre vă va apăra de toate relele la care țara Domniilor voastre urma să fie expusă și vă va permite libera existență a religiei și a tuturor drepturilor Domniilor voastre.

Identitatea credinței și a obiceiurilor, amintirea atîtor servicii reciproce și, în sfîrșit, legămîntul de atîtea secole vă va face să considerați trupele mele ca pe o parte din Domniile Voastre înșivă.

Noi am depus toate eforturile ca să prevenim abuzurile parțiale care ar fi putut fi rezultatul libertății exagerate a soldaților; generalii noștri și ceilalți agenți însărcinați cu executarea ordinelor mele vor reuși să păstreze cea mai strictă disciplină, să consulte autoritățile țării, și să demonstreze în fiecare zi că această expediție, departe de a fi însoțită de vreuna din greutățile unui război străin, nu are alt scop decît acela de a le preveni și de a apăra interesele noastre comune.

Intenția noastră este să păstrăm în exercițiul funcțiunii toate autoritățile conform uzanțelor precedente cu condiția ca pe de altă parte ele să faciliteze atît înaintarea și stabilirea trupelor noastre, cît și operațiunile cu care sunt însărcinate și care intenționează doar să păstreze toate drepturile provinciilor.

Oricare ar fi evenimentele, noi vă promitem că în toate circumstanțele vă veți bucura de importanta noastră protecție și că folosind toate tipurile de resurse de care dispuneți pentru a coopera în vederea rezultatului salvator pe care ni-l propunem, acela de a respinge de la frontierele voastre orice dușman care ar avea să tulbure fericirea Domniilor Voastre. Domniile Voastre trebuie să vă arătați în toate demni de soarta pe care v-o pregătim.

 

Focșani, 12 decembrie 1806

Din ordinul expres al Maiestății Sale Împăratului tuturor rușilor.

Michelson

Comandant-șef al trupelor imperiale

 

„…Domniile Voastre trebuie să vă arătați în toate demni de soarta pe care v-o pregătim.”  – SOARTA PE CARE NE-AU PREGĂTIT-O  S-A VĂZUT :

…1812-1918, …1940,   …1944-1990  

…și azi când R.Moldova este independentă:

1.-(ACTUALIZARE) ULTIMA ORA : CONFRUNTĂRI, HAOS ȘI TENSIUNI FĂRĂ PRECEDENT ÎN TRANSNISTRIA !!!

2.-În noaptea dintre 26-27 aprilie – Atac la independența Republicii Moldova !

3.-TRANSNISTRIA, GOLGOTA LIMBII ROMĂNE ȘI A IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI, CREUZET DE EROISM ROMÂNESC – ELEONORA CERCAVSCHI INTERVIU EXCLUSIV PENTRU R.B.N.PRESS

4.-”Rusia vrea să repete în R. Moldova situația din Georgia”. Gen. Ion Costaș

SURSE: rbnpress.info , istoria.md, ro.wikipedia.org, timpul.md , facebook.com/primariachisinaumd

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: