Despre Unire cu Sveatoslav Mihalache, Doctor în economie, Preşedintele Institutului European de Dezvoltare Regională din Chişinău

Domnul Sveatoslav Mihalache, Doctor în economie, Preşedintele Institutului European de Dezvoltare Regională din Chişinău a avut amabilitatea să exprime pentru cititorii portalului de presă romaniabreakingnews.ro  câteva gânduri față de problematica UNIRII și Unității neamului românesc, cu prilejul sărbătoriiri Zilei Limbii Române în Republica Moldova.

Sveatoslav Mihalache:

În Întreaga sa istorie neamul nostru s-a grupat, în ceasurile tragice, în jurul unor talismane mântuitoare: Biserica, Şcoala, Armata şi Ţara.
Astăzi, la 30 de ani de la Marea Adunare Naţională a Românilor din Basarabia, Timpul Istoric solicită Generaţiei noastre, Generaţia lui 88-89, să creeze noi sinteze româneşti şi, după cum remarca unul din marii noştri înaintaşi, să nu uităm de datoria slujirii acestui pământ sfânt şi de luptă pe care trebuie s-o ducem pentru revenirea lui Ia patria-mamă.

Pentru că este imposibil să ne slujim Neamul, fără să-L slujim pe Dumnezeu, deoarece „manifestările creatoare în sânul popoarelor sunt o dovadă care ne spune că Dumnezeu păstrează perpetuu în lume mila faţă de popoare, că darul său nu e retras niciodată popoarelor care au darul acesta activ sau virtualizat, ca latenţă sufletească, deci ca sumă de proto virtuţi, de pre înclinaţii spre bine, spre fapta cea bună, spre dreptate, ca tânjire după adevăr”!

În numele acestei slujiri Neamului, care a fost şi va rămâne crezul Generaţiei noastre, am decis să mă implic şi să candidez pentru Parlamentul de la Chişinău. Cred cu fermitate, că în Basarabia trebuie să se refacă unitatea românilor prin reapariţia unei Mişcări de Rezistenţă Naţională, deoarece avem nevoie de un efort concertat de iertare şi de alungarea discordiei ce a pus stăpânire, pe noi, pe toţi. Acest efort poate şi trebuie făcut, adunându-ne şi făcând zis comun în jurul Academiei, care Academie de Ştiinţe trebuie să-şi asume rolul de generator de proiecte şi modele de dezvoltare societala şi în jurul Mitropoliei Basarabiei, în sânul Bisericii noastre strămoşeşti în rugăciune şi post spre Luminarea noastră şi Învierea Neamului Românesc!

A consemnat pentru dumneavoastră, Vlad CEREMUȘ
Biserica Ortodoxa a Ucrainei a decis infiintarea Vicariatului Ortodox Român! Reacția Bisericii Ortodoxe Române

Biserica Ortodoxă a Ucrainei a decis înfiinţarea Vicariatului Ortodox Român! În şedinţa din 27 iulie curent, Sinodul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a decis înfiinţarea unui Vicariat Ortodox Român “după modelul de funcţionare a Vicariatului Ortodox Ucrainean din România”, se menţionează în comunicatul Sinodului Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, informează romaniabreakingnews.ro

Potrivit sursei citate, Vicariatul Ortodox Român va fi o structură administrativă cu drept de autogestiune păstorită de Inaintestatatorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Mitropolitul Epifanie “Din Vicariatul Ortodox Român a BOU pot face parte în mod benevol organizaţiile religioase (comunităţi religioase şi mănăstiri), majoritatea membrilor cărora sunt etnici români. Pentru aceste comunităţi religioase se garantează deptul de a respecta tradiţia liturgică, lingvistică şi calendarul Bisericii Ortodoxe Române” – se menţionează în comunicatul B.O.U.
Decizia Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe a Ucrainei stipulează, că dreptul de autogestiune şi modul de funcţionare a Vicariatului Ortodox Român se va acorda comunităţilor religioase româneşti în colaborare cu Biserica Ortodoxă Romană în conformitate cu poziţia exprimată de Sfântul Sinod al BOR.
Statutul care va guverna Vicariarul Ortodox Român din cadrul Bisericii Ortodoxe a Ucarinei va fi adoptat de Sfântul Sinod al BOU şi parafat de Mitropolitul Epifanie.

România Breaking News reaminteşte, că privitor la situația bisericească din Ucraina, Sfântul Sinod BOR în şedinţă să din 21 februarie 2019 a subliniat următoarele aspecte:

Timp de aproape 30 de ani nu a fost rezolvată problema schismei din Ucraina și nici nu s-a făcut apel la o mediere pan-ortodoxă, așa cum s-a procedat în cazul schismei din Bulgaria.
Constatându-se acest impas în rezolvarea situației, Patriarhia Ecumenică a acordat Tomosul de autocefalie ierarhilor, clericilor și credincioșilor care se aflau în schismă cu Biserica Ortodoxă Rusă și cu întreaga Ortodoxie, însă acest tomos a fost acceptat doar de către ortodocșii ucraineni care nu se aflau în comuniune cu Patriarhia Moscovei.
Prin urmare, problema unității ecleziale în Ucraina nu este în prezent rezolvată deplin, și pentru că aici există o mare populație de etnie rusă, care păstrează legătura directă cu Patriarhia Moscovei.

Privitor la această situație bisericească tensionată din Ucraina, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reiterează punctul de vedere exprimat anterior în cadrul ședințelor sale din 24 mai 2018 și din 25 octombrie 2018.
S-a recomandat atunci că Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Moscovei să identifice, prin dialog, o soluție a diferendului bisericesc amintit, prin păstrarea unității de credință, respectarea libertății administrativ-pastorale a clerului şi credincioșilor din această țară (inclusiv dreptul la autocefalie) și restabilirea comuniunii euharistice.
În caz de nereușită a dialogului bilateral, este necesară convocarea unei sinaxe a tuturor întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe pentru rezolvarea problemei existente.

Pentru o decizie concretă şi corectă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la o viitoare ședință a Sfântului Sinod se va ține seama cu prioritate de faptul că în Ucraina există 127 de parohii ortodoxe românești, în special în zona Bucovinei de Nord, aflate în jurisdicția Bisericii Ortodoxe din Ucraina – Patriarhia Moscovei.

Este necesară o consultare reală a acestor ortodocși români, care sunt preocupați de păstrarea identității lor etnice şi lingvistice.
În acest sens, este necesară obținerea de garanții scrise din partea autorităților bisericești şi ale statutului ucrainean că identitatea etnică şi lingvistică a românilor va fi respectată, precum şi că acești ortodocși români vor avea posibilitatea de a se organiza într-un Vicariat Ortodox Român şi a cultiva legături spirituale cu Patriarhia Română, spre a fi sprijiniți prin trimiterea de cărți de cult şi de teologie în limba lor maternă, adică limba română.”
S-a menționat faptul că, în România, funcționează deja un Vicariat Ortodox Ucrainean, începând cu anul 1990.

De asemenea, Patriarhia Română va solicita Patriarhiei Ecumenice o lămurire privind soluționarea problemei ierarhilor şi preoților necanonici din Occident, care au aparținut fostului „Patriarhat al Kievului”.
În urma consultărilor menționate mai sus, Sfântul Sinod va exprima poziția sa oficială privind situația Ortodoxiei din Ucraina.

Autor: Veaceslav CEREMUȘ / redactor corespondent romaniabreakingnews.ro