Al VII-lea Simpozion CUCUTENI–5000 Redivivus: științe exacte și mai puțin exacte

Pe 13 septembrie 2012, ora 10.00, în sala de festivităţi a Universităţii Tehnice a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168) îşi va începe lucrările ediţia a VII-a Simpozionului internaţional „CUCUTENI–5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”. Scopul Simpozionului rezidă în valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural, ştiinţific şi tehnic. În calitate de oaspete de onoare al ediţiei a VII-a a Simpozionului va lua parte dl Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova.
Simpozionul se organizează anual alternativ în R. Moldova şi în România. Din cele 6 ediţii desfăşurate până acum 4 au fost organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei şi  2 – de Universitatea Tehnică  „Gh. Asachi” din Iaşi şi Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău.
Ediţia curentă, cea de-a VII-a, este organizată de UTM.
Iniţiatorii Simpozionului sunt Universitatea Tehnică a Moldovei, UT „Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău şi Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, iar rolul de mentor spiritual îi revine dr., ing., prof. Lorin Cantemir, Doctor Honoris Causa al UTM. Printre organizatorii evenimentului se numără de asemenea , Forul Democrat al Românilor din Moldova, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul de Istorie şi Etnografie „Cetatea Soroca”, Colegiul de Arte din Soroca, Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din RM, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim, Chişinău.
Ediţia curentă a Simpozionului va include trei secţiuni:
I. „CULTURA CUCUTENI”,
II. „ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII”,
III. „200 DE ANI DE LA OCUPAREA BASARABIEI DE IMPERIUL RUS”.
La lucrările simpozionului vor participa cercetători din Franţa, Germania, Rusia, Polonia, Kazahstan, Belarus, România şi Republica Moldova.
Simpozionul îşi va încheia lucrările pe 15 septembrie 2012.

Sursa: RGN press