ROMÂNIA BREAKING NEWS

"28 Iunie 1940, Consecințe" Simpozion extraordinar la București, cu participarea unor organizații ale societății civile și a unor lideri politici din România și Republica Moldova

INVITAȚIE – MIERCURI 19 IUNIE 2013

A S O C I A Ț I A C U L T U R A L Ă
P R O B A S A R A B I A Ș I B U C O V I N A
Președinte Marian Clenciu,

U N I U N E A R O M Â N I L O R D I N B A S A R A B I A ,
N O R D U L B U C O V I N E I Ș I Ț I N U T U L H E R Ț A
Președinte Gheorghe Viță
v ă  i n v i t ă
în Amfiteatrul Universității Spiru Haret str.Doamnei15
miercuri 19 iunie 2013 ora 15.00 la simpozionul
“28 iunie 1940,-consecințe”
Vor participa parteneri din Basarabia,
INIȚIATIVA CETĂȚENILOR ROMÂNI DIN BASARABIA-Constantin Lazăr
ASOCIAȚIA DEPORTAȚILOR DIN BASARABIA-Gh.Mârzenco
PARTIDUL NAȚIONAL ROMÂN DIN R.Moldova-Victor Alexeev
CONSILIUL UNIRII-Anatol Revenco
UCRAINA,
FUNDAȚIA CIVICĂ RAIONALĂ GHEORGHE ASACHI-HERȚA
Eugenia Cimborovici Teodoreanu
și România
ASOCIAȚIA CULTUL EROILOR-REGINA MARIA-Col.Chiper
ASOCIAȚIA STINDARD Dr.Scarlat Cristian

Coordonator conf.arh.dr.Gheorghe Ionașcu
vicepreședinte ACPBB filiala PAN HALIPA-București

 

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: