Participarea ministrului Natalia Elena Intotero la reinaugurarea Sinagogii din Deva

Sinagoga din Deva, vechi lăcaș de cult mozaic, clădire cu relevanță deosebită în istoria orașului, a fost reinaugurată astăzi, 31 martie 2019, în prezența ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a deputaților Silviu Vexler și Laurențiu Nistor, a secretarului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a primarului municipiului Deva, Nicolae-Florin Oancea, a prefectului județului Hunedoara, Fabius-Tiberiu Kiszely, și a numeroși rabini și membri ai comunității evreilor din România.

În cadrul intervenției sale, ministrul Natalia-Elena Intotero a subliniat faptul că asemenea evenimente întăresc puntea de legătură dintre comunitatea evreilor din România și Statul Israel, arătând, totodată, că și originarii din România stabiliți în Israel contribuie la strângerea acestor legături deopotrivă religioase, sufletești și culturale.

Demnitarul i-a mulțumit pentru invitație și pentru implicare domnului dr. Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, și i-a felicitat pe toți cei implicați în demersurile pentru restaurarea acestui lăcaș emblematic.
Un text al lui Mihai Eminescu care dă de pământ cu istoriografia maghiară

“În adevăr, nu s-ar crede şi cu toate acestea există până azi istoriografi cărora li se pare nimica toată a escamota un popor întreg de zece milioane de suflete din Dacia, a-l pune în Pind şi a-l face să vie de acolo îndărăt, prin suta a douăsprezecea, de peste Dunăre. Această teorie, susţinută întâi de Roesler, se bucură şi de favoarea maghiarilor şi astfel, cu vorbe, cu deducţiuni hazardate, cu combinaţiuni asupra unor timpuri egal de fabuloase pentru toate elementele din ţară, ei ar vrea să tăgăduiască drepturile şi existenţa unui popor, a unui element aievea care trăieşte, vorbeşte limba lui proprie, are cultura şi istoria lui proprie, cu un cuvânt al unui popor radical deosebit de cel maghiar.

Ce curioasă idee vor fi având maghiarii despre natura oamenilor şi a lucrurilor când încearcă a face într-o zi ceea ce o mie de ani n-au putut face? Ce copilărie e din partea lor de-a-şi închipui că naţiunile pier de pe-o zi pe alta. Bascii din Spania vorbesc până azi limba bască, sudul Franţei vorbeşte şi cultivă limba provensală, în Belgia, sub pătura subţire de cultură franceză, subzistă două naţionalităţi deosebite, după dispariţiunea imperiului bizantin şi a celui turcesc, adecă dupăo mie cinci sute de ani, vedem încolţind, cu toată lunga dominaţiune străină, toate naţiunile vechi ale Peninsulei tracice; albaneji, români, bulgari, sârbi, greci, unele scăzute la număr, altele crescute; dar toate vii. Ceea ce n-au putut face cultura bizantină sau cucerirea otomană vor face ungurii prin societăţi de maghiarizare?
În Rusia, dacă s-ar cutremura absolutismul ei actual, am vedea zeci de naţionalităţi deosebite răsărind intact de sub pătura foarte subţire de predominaţiune moscovită.

Până la sfârşitul sutei XV-a românii sunt în Ardeal şi Ţara Ungurească unul din elementele cele mai considerabile în viaţa politică. Trăind sub voievozi proprii şi sub legile lor proprii, fără amestec din partea Ungariei, ziditori şi apărători de cetăţi, pururea buni ostaşi, epoca de aur din ţările noastre, începută cu Mircea şi încheind cu Ştefan cel Mare, e o epocă de aur şi dincolo. Românii sunt atât de numeroşi în munţii Ardealului încât fragmente ale populaţiunii Maramureşului fondează sub Dragoş statul Moldovei, fragmente din ţinutul Făgăraşului, Ţara Românească. Cine vrea să-şi facă o idee de energia cu totul elementară a acelui popor să considere că, optzeci de ani după fondarea ei, Moldova ajunge din colţul Ţării de Sus până-n Nistru şi la Cetatea Albă, Ţara Românească într-o sută de ani până în Dobrogea şi pe întreg malul drept al Dunării.

E o epocă aceasta care în Ardeal produce pe Voievodul Iancu, cum îi zic baladele române şi slave, pe Ioan Huniad Corvin. Papa Piu II (Aeneas Silvius Piccolomini) născut pe la 1405, deci contimporan cu toată seria strălucită de eroi ai poporului românesc, zice despre Iancu:
“Ioannes Hunniades cuius numen cacteros obnubilat, non tam Hungaris quam Valachis, a quibus natus erat, gloriam auxit.”

SFÂNTUL PĂMÂNT AL TRANSILVANIEI
Transilvania sub dualismul austro-ungar
MIHAI EMINESCU

Editura SAECULUM I.O.
Bucureşti, 1997

 

Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară în spaţiul carpato-danubiano-pontic.

 

Dimitrie Onciul despre teoria lui Roesler

Cronicari și istorici (p. 93-121).

Argumentul a silentio, adus în contra aflării Românilor în Dacia Traiană, care se bazează pe lipsa știrilor istorice despre acest popor timp de aproape 1000 de ani dupa retragerea aureliana este obiectul acestui capitol. În contra acestui argument, Dimitrie Onciul susține mai întâi că Românii au fost confundați cu popoarele ce stăpâneau Dacia sau sunt amintiți sub denumiri arhaice, aducând și câteva probe din timpuri mai târzii, unde asemenea amestecare este foarte probabilă sau chiar vederată.

Afară de aceasta, este cu atât mai puțin de mirat că scriitorii bizantini nu fac amintire timp îndelungat despre Românii din stânga Dunării, când vedem că Românii din imperiu, unde ei locuiau până în vecinătatea cea mai apropiată de capitală, nu se află amintiți ca popor deosebit sub numele de Vlahi, decât pentru prima oară la anul 976. Cât timp Vlahii nu luară de sine înșiși parte însemnată la întâmplările istorice, ei n’au fost luați în seamă de scriitorii acelor timpuri. Deci argumentul a silentio nu dovedește nimic pentru neființa Românilor în Dacia.

Dar nici nu este adevărat că Dacoromanii nu s’ar afla amintiți în istorie înainte de secolul XII. Cel mai cunoscut cronicar, care face asemenea amintire, este Anonimul Notar al regelui unguresc Béla. Acesta spune că Ungurii la venirea lor nu numai c’au aflat pe Români în Ardeal, dar și un principat românesc în această țară sub ducele Gelou, care a fost învins de Unguri. Roesler n’a știut cum să se mântuiască de această piedică pentru teoria sa, decât declarând pe Anonymus, pe care-l făcuse notarul celui de pe urmă Béla (al IV, 1235-1270), ca falsificator.

D. Xenopol nu se rostește asupra timpului acestui cronicar, dar îl ia în apărare în contra lui Roesler, susținând că învinuirile din partea acestuia sunt parte îndreptățite, parte însă prea întrecute. Unde Notarul urmează tradiției naționale, cronica lui conține un adevăr istoric; numai amănunțimile pot fi false sau închipuite. Nicidecum nu se poate însă admite ca el să fi scos din fantazia sa popoarele și statele din Ungaria și Ardeal, numite ca existente la venirea Ungurilor, – aceasta atât de puțin cât și cealaltă părere a lui Roesler că Ungurii n’ar fi venit, cum o spune Anonymus în acord cu tradiția ungurească, prin Carpații răsăriteni ai Ungariei superioare, – cale cunoscută lor de mai nainte, când veniră într’ajutor Francilor în contra Moravilor, – ci pe la Poarta de Fier de la Dunăre. Dintre argumentele aduse în contra acestei păreri defel neîntemeiate este, ca dovadă directă, mai de seamă mărturia cronicarului rus Nestor (pe la 1100), – observată de d. Xenopol chiar și în critica sa dintâi (p. 170) – care cronicar întărește în această privință pe deplin spusele lui Anonymus, punând intrarea Ungurilor, ca și acesta, în regiunea nord-estică a Ungariei. (10)

Cât pentru Românii ardeleni, Notarul lui Béla află adeverire mai puternică tot prin acest Nestor, a cărui cronică spune că, intrând Ungurii în țara lor de-acum, ei au avut luptă cu Vlahii și Slovenii ce locuiau aicea. Obiecția lui Roesler că acești Vlahi ar fi Francii germani, care stăpâneau atunci Pannonia, d. Xenopol o respinge cu desăvârșire, demonstrând din cronica lui Nestor că cronicarul cunoștea pe Franci, Germani, Romani ș.a. sub numele lor proprii, deci Vlahii lui ungureni nu pot fi alții decât Românii. (11) Ființa acestora în Ungaria înainte de venirea Ungurilor vedem c-o afirmă și cronicarul Simon de Kéza [Kézai Símon] (pe la 1285), la care se află încă și tradiția despre originea Vlahilor de la coloniile romane de aici cum și despre continuitatea lor.

Această tradiție, pe care punem mai mult temeiu decât aflăm în opul d-lui Xenopol, o cunoaște și cronograful bizantin Kinnamos din secolul XII, care spune despre Vlahii de pe râpa stângă a Dunării, ce-i amintește la a. 1167 în războaiele împăratului Manoil în contra Ungariei, că: ei sunt vechii coloni din Italia. Sofistica lui Roesler, care voiește să înlătureze și această mărturie clară, zicând că aici ar fi înțeleși Vlahii din cea parte a Dunării, o aflăm combătută destul de temeinic, susținând autorul că așezările acestor Români se aflau în Moldova. (12)

Sprijinul cel mai puternic în contra acelei argumentații silite a lui Roesler este, pe lângă interpretarea naturală a textului, mai ales dovada adusă de d. Tomaschek din Nicita Choniates [latinizat: Acominatus], contemporanul lui Kinnamos, care amintește la același timp pe Vlahii din stânga Dunării ca locuind până în vecinătatea Galiției. (13)

Dar nu numai vecinii Dacoromanilor mărturisesc, în cele dintâi știri despre aceștia, vechimea acestui popor în țara lui. Cunoștința aceasta o aflăm și’n poemul german Nibelungenlied, unde Vlahii cu ducele lor Ramunc (explicat de d. Xenopol ca transformare germană a numelui Roman) se află amintiți în suita lui Attila. Poemul fiind sfârșit în forma sa de-acum pe la capătul secolului XII, d. Xenopol susține cu bun temeiu că amintirea Vlahilor nu poate să fi intrat în el mai târziu decât pe timpul cruciadei întâia (1096) sau cel mult al celei a doua (1146). Deci avem și aici o mărturie destul de timpurie despre vechimea poporului român în părțile Daciei.
R. Moldova / De la 1 aprilie, pensiile sunt indexate cu 5,3%

De la 1 aprilie curent, peste 690 mii de persoane vor primi pensii indexate cu 5,3%. Asta  după ce Guvernul a aprobat, prin asumare de răspundere, modificarea formulei de indexare a pensiilor. Dacă până acum pensiile erau indexate în funcție de creşterea preţurilor pentru anul precedent, conform noii formule acestea sunt indexate în conformitate cu media creşterii preţurilor pentru ultimii trei ani.  Astfel, suma indexării este de aproape 2 ori mai mare decât după formula veche.

„Așa cum am promis, noi suntem oamenii faptelor, dăm dovadă de responsabilitate şi realizăm fapte. Cei care au vorbit până acum, vor vorbi şi în continuare, iar cei care au muncit şi au realizat lucruri frumoase, vor munci pentru oameni şi în continuare”, a spus premierul Pavel Filip.

Guvernul vine și în sprijinul vârstnicilor care au o pensie până la 2 mii de lei și a beneficiarilor de alocații sociale de stat. Aceștia vor primi de Paști un suport financiar unic de 600 de lei. În total, circa 610 mii de persoane vor obține acest ajutor din partea statului. Majoritatea – peste 400 de mii sunt beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, iar ceilalți primesc pensii de dizabilitate, pensii de urmaș sau alocații sociale de stat.

Câte 600 de lei au fost acordate pentru aceleași categorii de persoane și cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
UN STRIGĂT DE AJUTOR DE LA ZIARUL ”ZORILE BUCOVINEI” – „ULTIMUL SUFLU ROMÂNESC DIN CERNĂUŢI”

“Oriunde şi oricând e nevoie de un purtător de drapel. Este rolul pe care şi-l asumă “Zorile Bucovinei”. Îi urăm din suflet să-şi poată îndeplini misiunea de a ţine vie flacăra românismului” (Gheorghe Moldoveanu);   „Are un spirit românesc și arată adevărul pe care îl trăiesc românii din Bucovina!” (Morgoci Gheorghe); „M-a bucurat să descopăr un ziar în limba română pentru care scriu oameni inimoși care își cinstesc așa cum se cuvine valorile nepieritoare: limba, istoria, cultura, tradițiile strămoșești” (Arghira Petrescu); Luptă pentru păstrarea spiritului românesc”  (Dumitriu Aurel); Dăruire, profesionalism, respect. Felicitări!”( Elena Condrei) (ecourile sunt postate pe pagina Facebook Zorile Bucovinei); „Cetate a limbii române”, „Bastionul românismului în nordul Bucovinei”, „Sufletul românesc al Bucovinei”, „Oglinda Adevărului” – aşa suntem apreciaţi pe tot parcursul anilor de când am devenind independenţi, adică nu avem nici o susţinere de la statul ucrainean ai cărui cetăţeni suntem. Însă această cetate nu poate rezista numai cu dragostea cititorilor şi pe banii abonaţilor. Mai ales în aceste timpuri de interminabilă criză economică şi nesfârşite majorări de preţuri la hârtie, serviciile poştei, cele tipografice, comunale, etc.

„Zorile Bucovinei” în toate etapele sale de existenţă a trecut prin momente de cumpănă, dar niciodată până acum nu ne-am pomenit într-o situaţie atât de critică. Puterii ucrainene nu-i pasă de necesităţile minorităţilor naţionale, ba şi mai mult, n-are nevoie de un ziar al românilor, aşa cum e ”Zorile Bucovinei”, care promovează priorităţi naţionale, abordează problemele în profunzime, dar nu se reduce numai la spoială şi lucruri decorative. De fapt, acestea din urmă se bucură  de mai mare popularitate. Se mai spune că ziarul în forma sa clasică, pe hârtie, este un anacronism.  Ziarul pe care îl primesc abonaţii noştri de la sate este cu totul altceva. Dacă întârzie poştaşul cititorii noştri bat alarma. Pe unii, de vârstă înaintată, şi moartea îi găseşte cu ziarul în mână. Dar avem şi mulţi cititori din generaţia tânără. Chiar şi printre cei care navighează pe Internet, mulţi preferă gazeta în formatu-i clasic, fapt dovedit de vizitele lor la redacţie cu articole sau mesaje de felicitare pentru rude sau prieteni. Mergând cu gândul mai departe, vedem că şi în cele mai dezvoltate ţări, cum sunt SUA, cărţile şi ziarele în format clasic se bucură de mare popularitate.

„Fiecare aniversare a „Zorilor Bucovinei” este o sărbătoare pentru cititori”, ne-a amintit, la miez de februarie, că am împlinit deja 78 de ani, prietena noastră Eleonora Bizovi din Boian. Nu suntem siguri că vom ajunge la cea de-a 80-a aniversare, în condiţiile unei susţineri tot mai precare din partea Patriei noastre istorice?! Or, nu avem ce aştepta din altă parte. Statul ucrainean ne-a „bucurat” deja cu un proiect de lege aproape intrat în vigoare, care ne obligă să edităm şi versiunea ucraineană a ziarului. Nu vrem să-i speriem pe conaţionalii noştri care au avut şi continuă să-şi găsească în „Zorile Bucovinei” reazemul pentru păstrarea identităţii naţionale. Vom lupta, vom munci şi mai departe ca „Zorile Bucovinei” să nu dispară, tot aşa cum am renunţat să ne numim „ziar al moldovenilor din Ucraina”, în schimbul susţinerii financiare din partea statului ucrainean. Însă numai sacrificiile noastre, munca remunerată la minimum, nu salvează ziarul.

Un ajutor substanţial – 1 mie de euro, pe care i-am transferat pe contul tipografiei, a acordat recent ziarului primarul comunei Păltiniş, judeţul Botoşani, Costel Romanescu, de asemenea, ne susţine Luminiţa Velt, fapt pentru care le aducem sincere mulţumiri.

Contăm, desigur, pe sprijinul Patriei noastre istorice, care a susţinut financiar ziarul în toţi aceşti ani. Sperăm în susţinerea Bucureştiului,  care, suntem convinşi, nu va lăsa să dispară un ziar atât de popular şi cu vechi tradiţii, însă, ţinând cont de situația care s-a creat cu bugetul României în acest an, având datorii de peste 15 mii de euro pentru hârtie şi tipărirea ziarului, nemaiavând mijloace pentru editarea publicaţiei fără de care mulţi români din această parte înstrăinată de ţară nu-şi pot închipui existenţa, în condiţiile în care conducerea tipografiei ne-a pus ultimatum că nu ne mai tipăreşte ziarul până nu plătim datoriile, Vă rugăm, dragi români, dacă puteţi să ajutaţi unicul ziar românesc independent din Ucraina – „Zorile Bucovinei”  – „Ultimul suflu românesc din Cernăuţi”, după cum a scris în pagina de Facebook a ziarului Stej Si Andy Istrate, să poată apărea şi în continuare, să-şi poată sărbători peste doi ani – în 2021 – jubileul de 80 de ani. Vă mulțumim anticipat!

Contul bancar al ziarului în euro: Denumirea băncii (sucursalei) STATE OSCHADNY BANK OF UKRAINE

Sediul băncii (adresa) Ucraina, or. Cernăuţi, str. Centrală nr.8
Contul bancar/IBAN 26004300434488
Codul SWIFT COSBUAUKCHV
Moneda (RON/USD/EURO) EURO
Banca corespondentă *dacă este cazul DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main

Adresa portalului de presa http://www.zorilebucovinei.com
Ford România a marat vineri un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova

Ford România a marat vineri un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea producţiei acestuia în anul 2012, informează compania Ford.
„Atingerea cifrei de un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la Ford Craiova este o mare realizare pentru uzina noastră şi pentru angajaţii noştri. Motorul EcoBoost de 1,0 litri a revoluţionat industria noastră şi suntem foarte mândri să construim acest motor la Craiova”, a declarat Ian Pearson, preşedintele Ford România şi directorul fabricii Ford Craiova.

Motorul cu numărul un milion produs astăzi la Craiova este o versiune de 125 CP şi va echipa un model EcoSport Titanium pentru un client din Craiova.

„Motorul Ford EcoBoost de 1,0 litri a fost lansat pentru prima dată pe modelul Ford Focus în 2012 şi utilizează tehnologiile Ford EcoBoost care includ injecţia directă de înaltă presiune, axe cu came cu geometrie variabilă şi turbocompresor, pentru eficientizarea consumului de combustibil, oferind puterea şi performanţele echivalente unui motor aspirat de 1,6 litri. Motorul – cu un bloc (motor) suficient de mic cât să încapă pe o foaie de hârtie A4 – a fost proiectat la centrele tehnice Ford din Dunton, Marea Britanie şi Merkenich, Germania şi este construit în fabricile Ford din Craiova, România şi din Köln, Germania”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, motorul Ford EcoBoost de 1,0 litri pe benzină a câştigat timp de şase ani la rând 10 premii în cadrul competiţiei ‘Motorul Internaţional al Anului’ la categoria ‘Cel mai bun motor sub un litru’, de la lansarea sa în 2012, fiind considerat un motor eficient din punct de vedere al consumului, compact şi puternic.

Potrivit sursei citate, de la începutul anului 2018, motorul compact şi puternic Ford EcoBoost de 1,0 litri este oferit cu o tehnologie inovatoare de dezactivare a cilindrilor, care ajută la reducerea emisiilor de CO2 şi la eficientizarea consumului, devenind primul motor cu trei cilindri din lume care oferă tehnologia de dezactivare a cilindrilor.

Dezactivarea cilindrilor oferă costuri reduse de funcţionare pentru clienţii ce deţin maşini cu motor EcoBoost de 1,0 litri, prin oprirea automată a livrării de carburant şi a funcţionării supapelor pentru unul dintre cilindrii motorului, atunci când motorul nu necesită putere maximă, cum ar fi coborârea în pantă sau la viteze de croazieră.

„Motoarele noastre construite la Craiova sunt destinate nu numai modelului EcoSport pe care îl fabricăm în România, ci şi altor uzine de producţie de vehicule ale Ford din Germania, Spania, Turcia, Taiwan şi Thailanda”, a adăugat Josephine Payne, manager Fabrica de Motoare Ford Craiova.

Mai multe modele Ford, printre care Fiesta, EcoSport, Focus, Turneo şi Transit sunt disponibile în Europa cu motorul în trei cilindri. În plus, motorul va fi disponibil pe gama extinsă a noului Transit Custom şi Turneo Custom, versiunile plug-in hybrid. Unul din patru vehicule noi Ford vândute în Europa sunt echipate cu motor EcoBoost de 1,0 litri provenind din Craiova sau Köln.

Ford România are până în acest moment peste 4600 de angajați care lucrează în secțiile de producție mașini și motoare. Totodata, compania a anunțat că va angaja în acest an încă 1700 de persoane, pentru a sprijini introducerea în producție la uzina din Craiova a unui al doilea model de vehicul.

De la preluarea fabricii, în martie 2008, Ford a investit aproximativ 1,5 miliarde de euro în producţia de autovehicule şi de motoare din cadrul uzinei sale moderne şi avansate de la Craiova. Din aceasta sumă, peste 200 de milioane de euro au fost investiti doar în modernizarea Fabricii de Motoare.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, promovează şi asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri şi autovehicule electrice Ford, precum şi autovehicule de lux Lincoln. De asemenea, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome şi soluţii de mobilitate.
Republica Moldova va trece la ora de vară pe 31 martie

În noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 31 martie, Republica Moldova va trece la ora de vară. Acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră înainte. Astfel, în noaptea din ultima duminică a lunii martie ora 2.00 va deveni 3.00.

Trecerea la ora de vară este efectuată în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele-membre ale Uniunii Europene.

Ora oficială se schimbă de două ori pe an, în ultima duminică din luna martie şi în ultima duminică din octombrie.

Pentru prima dată, trecerea la ora de vară a fost aplicată în Noua Zeelandă, în 1895. Republica Moldova a preluat această practică în anul 1979, pentru a folosi optim lumina naturală şi a reduce iluminatul artificial.

Țara noastră va renunța la schimbarea orei de vară începând cu anul 2021. Asta după ce guvernul a anunțat că va adopta aceeași poziție ca și țările din Uniunea Europeană.

Pe 26 martie curent, deputații europeni au votat, cu o largă majoritate, abolirea schimbărilor sezoniere ale orei în Uniunea Europeană în 2021.
Premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Derek J.Hogan

Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Derek J. Hogan. Oficialii au discutat despre dezvoltarea  relațiilor bilaterale în diverse domenii de interes comun.

Pavel Filip a menționat că Republica Moldova acordă o atenție deosebită cooperării bilaterale, iar SUA este un partener strategic al țării noastre. Premierul a exprimat recunoștință pentru sprijinul constant acordat de SUA în implementarea reformelor democratice și structurale și în consolidarea capacităților instituționale.

Interlocutorii au făcut, de asemenea, un schimb de opinii privind situația post-electorală din Republica Moldova, menționând că partidele care au acces în Parlament trebuie să dea dovadă de maturitate politică și să conlucreze pentru formarea într-un mod cât mai transparent a Guvernului, care să aibă  în prim plan interesul cetățenilor.

Pavel Filip și Derek J. Hogan au discutat și despre continuarea programului cu FMI, implementarea reformei administrației publice locale și extinderea colaborării comercial-economice dintre părți. În aprilie curent, la Chișinău va sosi  o misiune a oamenilor de afaceri americani, interesați să investească în special în domeniile industriei, agriculturii, tehnologiei informației și comunicațiilor și turismului. Totodată, la finele lunii aprilie, Republica Moldova va fi vizitată și de o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii.

Premierul Pavel Filip a subliniat importanța valorificării dialogului strategic RM-SUA, precizând că Republica Moldova contează în continuare pe susținerea și asistența SUA pentru asigurarea dezvoltării durabile a țării în baza valorilor occidentale.
Participarea ministrului Natalia-Elena Intotero la Conferința internațională Laude-Reut în Diplomație și Afaceri Globale

Oficiali guvernamentali, ambasadori, personalități ale mediului academic și de afaceri și peste 250 de liceeni din România și din străinătate au participat la deschiderea celei de-a opta ediții a Conferinței internaționale Laude-Reut în Diplomație și Afaceri Globale.

La evenimentul derulat astăzi, 28 martie 2019, la Palatul Parlamentului, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, i-a felicitat pe organizatori – Complexul Educațional “Laude-Reut” și instituțiile partenere – pentru această inițiativă devenită o tradiție și un reper în ceea ce înseamnă educație, diplomație, formare a valorilor. Ministrul și-a exprimat speranța că tinerii viitori diplomați care vor deveni vocea și imaginea României vor reprezenta țara cu demnitate, purtându-și cu mândrie identitatea națională și fiind, în același timp, perfect adaptați lumii globalizate în care trăim.

Promovarea educației este una dintre prioritățile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, prin proiectele pe care le finanțează și prin acțiunile proprii derulate. În acest sens, ministrul Natalia-Elena Intotero a  subliniat că educația este o carte de vizită a românilor de peste hotare și s-a referit la demersurile pe care MRP, în colaborare cu MAE și cu Academia Română, le-a făcut pentru recunoașterea și afirmarea valorilor românești de pretutindeni, concretizate prin Gala “100 pentru Centenar” derulată în 2018 în 10 state cu importante comunități românești, dar și prin apariția primului volum al Enciclopediei Românilor de Pretutindeni.

Tot în contextul preocupării pentru diaspora, Natalia-Elena Intotero a subliniat că pe durata exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene au fost organizate, pentru prima dată, evenimente dedicate diasporei din statele membre. Inițiativa s-a bucurat de aprecierea reprezentanților țărilor participante, care au propus coordonarea la nivel european a politicilor privind diaspora.

Ministrul i-a îndemnat pe liceeni să nu renunțe niciodată la visele lor, să nu uite că prin eforturi și studiu pot face lucruri care să conteze, care să facă diferența, care să vină în sprijinul țării noastre. De asemenea demnitarul și-a exprimat convingerea că asistăm la remodelarea societăţii româneşti și s-a arătat optimistă că că noile generații vor continua munca în vederea sprijnirii și promovării valorilor României.
AVERTISMENT: „Marina rusă ar putea „„bloca”” portul Odesa la Marea Neagră” – Ben Hodges, fostul comandant al forţelor SUA în Europa (USAREUR)

Ben Hodges, fostul comandant al forţelor SUA în Europa (USAREUR), care lucrează în prezent pentru Center for European Policy Analysis, a avertizat că marina rusă ar putea bloca oraşul-port Odesa din sudul Ucrainei în cazul unui conflict cu NATO sau cu ţările partenere, informează miercuri agenţia de presă ucraineană UNIAN, citată de Agerpres.

„Pentru ca NATO şi ţările noastre partenere, cum ar fi Ucraina şi Georgia, să poată contracara ceea ce face Rusia este necesar să înfiinţăm propria noastră A2/AD (Anti Access/Area Denial) – ‘sferă de protecţie’- folosind sisteme maritime şi terestre care vor ajuta în primul rând la protejarea României şi să nu permită marinei ruse să blocheze, de exemplu, Odesa. Şi aceasta, în opinia mea, se poate întâmpla”, a spus Hodges într-un interviu acordat marţi agenţiei lituaniene de presă Delfi.

Spre deosebire de situaţia din Marea Baltică, a spus el, acţiunile membrilor NATO în regiunea Mării Negre sunt limitate prin Convenţia de la Montreux din 1936. Potrivit acestei convenţii, numai statele riverane Mării Negre – Rusia, România, Bulgaria, Georgia, Turcia şi Ucraina – au posibilitatea de a desfăşura nave de război în orice moment. Statele din afara Mării Negre – SUA, Marea Britanie, Germania, Italia şi Franţa – au drepturi limitate în acest sens: numai nave de o anumită clasă şi tonaj ale lor pot staţiona aici şi doar 21 de zile, a amintit generalul american în rezervă.

„Cred că în regiunea Mării Negre a apărut o nouă ‘cortină de fier’. Astfel, ţări ca Ucraina, Georgia, Republica Moldova – tocmai pentru că nu sunt în NATO – consideră că autorităţile de la Kremlin îşi pot permite ceea ce nu îşi permit în raport cu statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice: România, Bulgaria, ţările baltice”, a afirmat el.

În Occident, se vorbeşte frecvent în aceste zile despre aşa-numita „doctrină Gherasimov”, după numele şefului Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, dar în opinia generalului în rezervă american este greşit ca ea să fie numită aşa. „În realitate, aceasta este o combinaţie foarte inteligentă de informaţii, de dezinformare, influenţă economică şi diplomatică, ameninţări militare, de la cele cu arme nucleare până la cele cu arme convenţionale şi multe alte lucruri cu un singur scop – de a obţine o situaţie strategică favorabilă”, explică el.

Ben Hodges mai spune de ce crede că este greşit să fie numită aşa: „Cred că aceasta este vechea modalitate rusească de a purta un război”. „De la Petru cel Mare până în prezent, războiul a fost dus de Rusia foarte abil, folosind toate posibilităţile statului, în funcţie de obiective. Iar Alianţa are o idee vagă despre cum poate răspunde la aceasta”, consideră el.

În opinia sa, Rusia consideră Marea Neagră o rampă de lansare pentru tot ceea ce face în Siria, în alte ţări din Orientul Mijlociu, în estul Mediteranei. Flota rusă din Marea Neagră, cu baza la Sevastopol (Crimeea), se poate deplasa, prin Bosfor şi Dardanele, în Marea Mediterană şi mai departe, spre Atlantic. Prin urmare, protejarea regiunii Mării Negre este un obiectiv strategic pentru Rusia, a declarat generalul Hodges. „Cred că de aceea a şi dorit să anexeze Crimeea”, consideră el.

Întrebat dacă astăzi există o ameninţare militară directă pentru Lituania, Letonia şi Estonia, la doi ani de la desfăşurarea a trei batalioane combinate NATO în ţările baltice, el a răspuns: „Desigur. Uitaţi-vă ce face Rusia în Marea Neagră, cum se foloseşte ea de forţă atacând direct nave ucrainene. 24 marinari militari ucraineni sunt încă în închisoare la Moscova. Luptele continuă în Donbas. Toate acestea se întâmplă, putem spune, în corelaţie. Ceea ce afectează Ucraina afectează, de asemenea, Polonia, Lituania, Belarus”, a afirmat generalul Hodges, adăugând că Moscova nu le tratează pe fiecare separat, „totul este interconectat aici”.

Cu toate acestea, la ora actuală, potrivit fostului comandant USAREUR, cea mai mare provocare pentru Rusia nu o reprezintă NATO, ci China şi extremismul islamic.
Guvernul Republicii Moldova va marca Ora Pământului

Lumina în Casa Guvernului va fi stinsă pe 30 martie timp de o oră, între orele 20.30 și 21.30. Astfel, Guvernul Republicii Moldova, alături  de alte instituții publice și organizații din țară și din întreaga lume, va marca Ora Pământului.

Prin această acțiune Executivul reconfirmă atenția pe care o acordă problemelor de mediu și de eficiență energetică.

Anual, în ultima sâmbătă a lunii martie, comunitatea mondială marchează Ora Pământului. Evenimentul constă în deconectarea luminilor, în mod simbolic, timp de o oră, pentru sensibilizarea societății asupra problemelor de mediu, cum ar fi consumul irațional de energie electrică, care este una dintre cauzele accelerării schimbărilor climatice, resimțite tot mai mult în ultimii ani.

Pentru prima dată Ora Pământuluiа avut loc în 2007 la Sydney, Australia. Atunci, 2 milioane de persoane au deconectat concomitent luminile și aparatele electrice în semn de susținere а acțiunilor împotriva încălzirii globale și a schimbărilor climatice.

Republica Moldova s-a alăturat acestui eveniment începând cu anul 2008.

La ediția din anul trecut, peste 7000 de orașe din circa 180 de țări au stins luminile de Ora Planetei.