Este R. Moldova gata sa facă față unui influx de 400 000 de homo sovieticus din Transnistria?

„După semnarea celor patru protocoale de către Chișinău și Tiraspol, pe unii „proeuropeni” i-a apucat euforia reintegrării… Băieți, mai beți un pahar cu apă și răcoriți-vă nițel. Nu încurcați măsurile de încredere cu reintegrarea. Reintegrare va fi atunci când Tiraspolul se va conforma legislației R. Moldova și nu invers, cum este cazul protocoalelor referitoare la școli și fermieri”, argumentează Victor Chirilă, președintele Asociației de Politică Externă de la Chișinău în Ziarul Național din Republica Moldova

În continuare Victor Chirilă menționează că „cele 4 protocoale nu sunt altceva decât măsuri de restabilire a încrederii. Atât.” și „în al doilea rând”  ar fi cazul ca oficialii din Republica Moldova ar trebui să răspundă la câteva întrebări:

 1. Este R. Moldova gata sa facă față unui influx de 400.000 de homo sovieticus și „moldoveniști” devotați cu trup și suflet țarului de la Moscova?;
 2. Cum veți asigura continuitatea integrarii europene a R. Moldova, când cei 400.000 de cetățeni din regiune vor înclina balanța spre Moscova?
 3. Ce veți face cu sutele dacă nu miile de FSB-ști în rezerva activă din regiunea transnistreană care vor invada instituțiile de pe malul drept? Sunteți gata sa faceți lustratia lor?
 4. Cum veți preveni coagularea minorităților filoruse din toată republica în jurul Tiraspolului și împotriva Chișinăului?
 5. Sunteți în măsură să preveniti folosirea Transnistriei pe post de cal troian de către Moscova?
 6. Veți accepta o politică identitara diferită pentru Transnistria?
 7. Veți accepta transformarea Transnistriei în promotor al moldovenismului sovietic în interiorul statului reîntregit?
 8. Veți sacrifica identitatea românească a etniei majoritare de dragul acomodării moldovenusmului sovietic din Transnistria?
 9. Cine va achita cele peste 5 miliarde de datorii ale Transnistriei?
 10. Cum veți asigura respectarea Constituției și statului de drept in Transnistria, când pe malul drept acestea sunt violate de voi non-stop?

Dacă nu aveți răspunsuri certe la aceste întrebări, atunci mai bine lăsați-o baltă! Nu vă scremeți degeaba, pentru că nu veți aduce nicio reziliență R. Moldova, ci mai curând o veți face și mai vulnerabilă decât este!  Și, apropo, indiferent cât de departe de țară îi duce viața pe moldoveni, aceasta nu înseamnă că lor le este în cot de ce fel de reintegrare puneți la cale.   –  Victor Chirilă, președintele Asociației de Politică Externă de la Chișinău

 
Academicianul Aurel Pop despre Fascinația Marii Uniri de la 1918

Pe măsură ce ne apropiem de anul 2018, iubitorii de trecut şi de România dezgroapă vechi cronici acoperite de colb ca să ne aducă aminte de responsabilitatea pe care o avem faţă de neam şi ţară, însă unii eseişti, analişti politici şi pescuitori în ape tulburi formulează „teorii noi”, tendenţioase şi chiar duşmănoase, despre lupta de emancipare naţională şi despre facerea României. Ba că ziua de 1 Decembrie nu este bună ca sărbătoare naţională, ba că Unirea s-a făcut de către marile puteri, ba că imnul României este nepotrivit, ba că românii ardeleni erau mai atraşi de „cultura superioară” maghiară decât de „miticism” şi de „balcanism”, ba că diferenţele dintre Transilvania şi Bucovina, pe de o parte şi România de atunci, pe de alta, erau aşa de mari, încât omogenizarea era imposibilă etc. Toate acestea dau unora de gândit, pe fondul ignoranţei generalizate, a inculturii, a publicării multor informaţii false, neverificate, al tăcerii istoricilor de meserie, copleşiţi de pletora „experţilor” de ocazie, pricepuţi la toate şi la nimic. Peste asemenea elemente de marasm, vine şi propaganda duşmănoasă a unor grupuri interesate din ţări vecine, care au tot interesul să saboteze Centenarul Marii Uniri.

România nu s-a format la 1918-1920 – cum se spune uneori, în mod grăbit sau tendenţios – ci atunci s-a oficializat ca realitate veche, recunoscută pe plan internaţional, prin tratate. Nici numele de România nu este nou, ci el vine de demult, din „Romaniile”, „Vlahiile” sau Ţările Româneşti semnalate de toţi marii noştri istorici şi consemnate încă de la finele mileniului I al erei creştine. „Domnia a toată Ţara Românească” (Dominatio totius Terrae Romanae) există din secolul al XIV-lea, iar Ţări Româneşti, „Valahii” sau „Romanii” se află presărate peste tot în Europa de Sud-Est şi sunt cuprinse în izvoare la scurtă vreme după căderea Imperiului Roman de Apus. România de pe hartă a fost lăsată să funcţioneze târziu şi a fost recunoscută abia între 1859-1920.

Transilvania cu provinciile adiacente reprezintă cam 40% din teritoriul şi populaţia României actuale. România de la începutul secolului al XX-lea (137 000 km pătraţi) a luptat între anii 1916-1918 în Războiul cel Mare pentru Întregirea Neamului, dar ceilalţi români (mai mult de jumătate din câţi erau ei atunci) au luptat între 1914 şi 1918. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre toţi românii s-au angajat în luptă – sub o formă sau alta – fără să fie întrebaţi, odată cu imperiile în care se aflau cuprinşi, încă de la începutul războiului. Este vorba despre românii din Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. România s-a gândit mereu la aceşti români şi a negociat cu marile puteri soarta lor. Paradoxul era că intrarea României în război – de neevitat la un moment dat – ducea la renunţări dureroase indiferent de opţiune: alăturarea la Antanta (Franţa, Anglia, Rusia) însemna abandonarea Basarabiei, iar alăturarea la Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria) marca abandonarea Transilvaniei. Până la urmă, Dumnezeu a rânduit astfel lucrurile încât aproape nimic nu a fost pierdut. Românii au ajuns să trăiască în anul 1918 „ora lor astrală”, împărtăşindu-se din ambrozia şi nectarul celor aleşi. Dar, dincolo de orice comentariu, intrarea României în luptă în 1916 a fost inevitabilă, iar decizia regelui Ferdinand şi insistenţa primului-ministru Ion I. C. Brătianu au fost judicioase, absolut necesare.

Proclamarea independenţei de stat a României, la 9-10 mai 1877 (şi apoi apărarea sa pe câmpurile de luptă) a fost un mare act de voinţă naţională, care nu trebuie contrapus Unirii de la 1918. Independenţa nu a fost neapărat un scop în sine, ci un pas mare spre realizarea unităţii naţionale depline. Ce independenţă era aceea care cuprindea abia cu puţin peste o treime din pământul şi din poporul românesc? Ziua de 1 Decembrie nu celebrează Unirea Transilvaniei cu România – cum se mai pretinde câteodată în mod grăbit – ci chiar formarea României întregite, în urma tuturor actelor din 1918 (Unirea Basarabiei, a Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului). De la 137 000 km pătraţi, România a ajuns la 296 000 de km pătraţi. Cine cu cine s-a unit? România mică s-a unit cu celelalte Românii ca să formeze România deplină. Unirea s-a făcut prin conştientizarea popoarelor, în măsura în care s-a putut. Marea parte a românilor au dorit unirea, fiindcă ei au fost educaţi în acest sens de către elitele intelectuale, politice şi religioase. Marele merit al românilor a fost acela că au avut o elită responsabilă, conştientă de rolul său, activă şi viguroasă. S-a spus şi s-a scris recent – fără noimă – că românii ardeleni ar fi fost fascinaţi de „superioritatea” culturii maghiare şi că nu ar fi vrut unirea cu România balcanică şi înapoiată. Chiar dacă luăm în calcul şi numai câteva fragmente din discursurile lui Alexandru Vaida-Voevod, din Parlamentul Ungariei, ne dăm uşor seama despre felul cum erau trataţi românii incluşi în Ungaria. De la 1867, Transilvania nu mai exista pe hartă, fiindcă autonomia sa istorică fusese desfiinţată printr-o trăsătură de condei. Politica de maghiarizare era la ordinea zilei şi se desfăşura prin varii mijloace, de la administraţie şi armată până la şcoală, presă şi cultură. În 1914, Alexandru Vaida-Voevod, în parlamentul de la Budapesta, oferă o mostră despre viziunea românilor asupra culturii maghiare spre care erau ademeniţi, a culturilor străine în general: „[În ceea] ce priveşte cultura maghiară, şi aceasta e încă fragedă, ca şi cultura română. Dar şi în cazul dacă ar fi vorba nu de cultura maghiară, ci de cea franceză, germană sau engleză, în zadar aţi voi să ne-o acordaţi. E adevărat, cultura noastră e încă în dezvoltare, îşi trăieşte abia anii copilăriei, dar ea se manifestă foarte frumos şi această cultură nouă ne e mai scumpă decât orice altă cultură străină, pentru că ea e manifestarea vieţii noastre sufleteşti, ea re-oglindeşte viaţa sentimentelor noastre”.

Prin urmare, stăpânirea străină era mai amară decât pelinul, iar visul şi speranţa veneau din forţa poporului român şi din dorinţa de unire cu România. De altminteri, nu numai românii gândeau aşa în acei ani. Actele de voinţă populară din 1918 au fost în conformitate cu interesele popoarelor ceh, croat, polonez, român, sârb, slovac, sloven etc., fiind primite cu simpatie de către aceste popoare. Datorită mentalităţii de popoare imperiale, inoculate de-a lungul secolelor, au trăit mari frustrări popoarele german, maghiar şi austriac. În Ungaria, pe fondul acestei atmosfere apăsătoare, guvernele de după 1918-1920 au desfăşurat o propagandă revizionistă fără precedent, deplângând pierderea a „două treimi din teritoriu şi din populaţie”, fără menţionarea faptului că aceste „pierderi” se refereau la provincii şi ţări istorice în care ungurii se aflau în minoritate. Oricum, se vede clar că românii şi România nu au făcut nimic ilegal şi nedemocratic în 1918 (la nivelul democraţiei de atunci), din moment ce deciziile lor de la Chişinău, de la Cernăuţi şi de la Alba-Iulia au fost aprobate, ratificate, recunoscute de către marile puteri. Sărbătoarea naţională a României nu jigneşte pe nimeni, ci doar cinsteşte cea mai mare împlinire naţională a românilor din toate timpurile.

Între anii 1848 şi 1918, cele mai legitime sau mai progresiste mişcări europene erau cele de emancipare naţională, de obţinere a libertăţilor democratice, de subminare a imperiilor oprimatoare, de formare a statelor după criterii etnico-naţionale. Aşa au procedat aproape toate naţiunile de atunci, luând exemplu de la occidentali, care făcuseră acest lucru anterior. Aceasta era tendinţa cea mai avansată în acel moment! Nimeni nu vorbea de Uniunea Europeană, de globalizare, de autonomia teritorială a minorităţilor sau de eliminarea discriminărilor pe criterii religioase! Cel mai luminat spirit pe care l-au produs vreodată românii – Eminescu – a trăit tocmai în acele decenii şi a exprimat acele idealuri înalte de atunci. El nu poate fi condamnat pentru ideile sale, care erau şi ale poporului său, decât dacă este scos din contextul epocii, aşa cum se procedează, din păcate, câteodată, acum. La fel gândeau – referitor la popoarele lor – Puşkin, Petõfi, Taras Şevcenko etc.

Românii – în marea lor majoritate – au fost antrenaţi atunci să lupte pentru formarea statului lor naţional, aşa cum au procedat italienii, germanii, polonezii, sârbii, cehii, slovacii, letonii, estonienii, lituanienii etc. Nu au făcut-o nici mai bine şi nici mai rău decât alţii. Nu au fost, în această luptă a lor, nici mai conştienţi sau mai entuziaşti, dar nici mai apatici sau mai reticenţi decât alţii, decât vecinii lor. Fireşte, este absurd să susţinem că toţi românii au participat la mişcarea pentru unire sau că toţi au dorit cu ardoare unirea. Totodată, este nerealist şi incorect să spunem că Unirea de la 1918 s-a făcut în condiţii ideale, cu respectarea tuturor principiilor democratice etern valabile şi că nu au fost încălcate atunci drepturile şi valorile nimănui. Dar şi mai incorect, mincinos şi nedrept este să pretindem că românii – la modul general – nu au dorit unirea, că ei erau atraşi mai degrabă de civilizaţia superioară ungară decât de Vechiul Regat, că un mănunchi de intelectuali i-ar fi amăgit şi ar fi acţionat în numele lor.

Toate datele de care dispunem în prezent arată că majoritatea românilor au dorit Unirea Transilvaniei cu România şi că au exprimat ferm acest lucru, la nivelul exigenţelor democratice de atunci. Mai mult, comunitatea internaţională a apreciat actul de voinţă naţională a românilor, formulat în anul 1918, şi a recunoscut realităţile decise de români. Atunci când a fost posibil, mai ales în Bucovina, dar şi în Basarabia şi Transilvania, minorităţile au fost întrebate, iar unii membri ai lor au şi susţinut apartenenţa la România. Insinuarea că numai un grup de intelectuali a impus unirea este ridicolă. Mai întâi, este o jignire la adresa masei de intelectuali români care au militat sincer pentru actul unirii. În al doilea rând, nu este nimic neobişnuit ca poporul să fie condus de elite şi să le urmeze. Românii ardeleni au fost condamnaţi de asupritorii lor să nu aibă în fruntea lor lideri politici şi economici puternici, ci, până târziu, doar preoţi şi dascăli, adică intelectuali ieşiţi din sânul lor şi apropiaţi de ei. Dar ei – românii ardeleni – nu au rămas nicio clipă fără elite, şi aceasta le-a fost salvarea. Decenii la rând, înainte de unire, preoţii şi dascălii nu-şi încheiau slujbele, respectiv lecţiile, fără să spună adunărilor în care vorbeau că „soarele românilor la Bucureşti răsare”. Este de ajuns să fie urmărite documentele existente, rapoartele autorităţilor, procesele verbale ale ASTREI, protocoalele partidelor politice, asociaţiilor profesionale, şcolilor etc. pentru a dovedi cum s-a pregătit unirea de jos în sus şi din cele mai sofisticate şi savante cercuri academice până la nivelul satelor. Este clar că intelectualii au stimulat unirea, că i-au conştientizat intens pe oameni în spiritul unirii, că i-au convins de binele care avea să vină, dar cine poate să condamne acest lucru şi de ce? Lozinca elitei ardelene de atunci a fost: „Ţineţi cu poporul, ca să nu rătăciţi!”. Prin urmare, conducătorii, desprinşi din popor, se ghidau după aspiraţiile poporului, le justificau şi le susţineau, iar poporul îşi urma conducătorii. Nici căile alese de popor (grupuri mari de oameni) nu erau infailibile, dar elitele şi plebea, cel puţin din 1848 până la 1918, au mers concordant.

Eseuri istorice se pot scrie multe, opinii despre trecut poate exprima oricine, dar scrisul istoric trebuie lăsat istoricilor de meserie, cercetătorilor, celor obişnuiţi şi pregătiţi să opereze cu sursele istorice. Conform specialiştilor, în epoca despre care scriem, Unirea din 1918 a fost un act de voinţă naţională românească, formulat de majoritatea populaţiei şi recunoscut prin tratate internaţionale cu valoare de lege. Restul sunt chestiuni interesante, dar adiacente. Ele se cuvin studiate, relevate, dar nu augmentate, deviate, scoase din context sau falsificate.

Eseurile despre trecut au rostul lor, ca şi publicistica istorică în general. Se face astăzi copios meta-istorie, istorie contrafactuală, istoria iluziilor oamenilor, istoria ideilor neviabile şi a personalităţilor care luptau contra curentelor dominante, se evocă felurite ciudăţenii şi rarităţi, ajung să fie privite drept mituri clişeele şi stereotipurile, să fie valorizate personaje considerate îndeobşte negative etc. Toate acestea au loc sub soare, sunt adesea receptate mai bine de public decât temele clasice de istorie, fiindcă gustul este şi el esenţial în revigorarea trecutului. Dar aceste abordări nu trebuie confundate cu cercetarea trecutului dacă ele nu reprezintă aşa ceva, pe de o parte, iar concluziile unor întâmplări sau fapte marginale nu trebuie impuse drept dominante, pe de altă parte.

„Noile puncte de vedere” evocate mai sus nu sunt fabricate acum – când se apropie sărbătoarea Centenarului Marii Uniri – dar nici nu se reciclează acum din pură întâmplare. Acestea au o lungă istorie în urmă. Pe de o parte, ele provin din arsenalul naţionaliştilor revizionişti (mai ales ungari), care au cultivat mereu, în secolul care a trecut de la 1918, ideea „nedreptăţii istorice” făcute Ungariei de către marile puteri, care ar fi dat cadou României „înapoiate şi balcanice” înfloritoarea provincie numită Transilvania, „iluminată” timp de un mileniu de „civilizatorii Bazinului Carpatic”, adică de unguri. Limbajul detractorilor unirii nu este acum tocmai acesta – între timp formulele de exprimare s-au cizelat, s-au europenizat – , dar el se poate descifra uşor printre rânduri. Odată cu această uşoară tâlcuire, se vede limpede şi sorgintea lui revizionistă, neprietenoasă la adresa poporului român. Pe de altă parte, după crearea de către Moscova leninistă a unei secţii a partidului său comunist la Bucureşti, în 1921, periodic, mai ales cu ocazia meteoricelor congrese ale acestei formaţiuni politice de extremă stângă, se dădea cuvânt de ordine comuniştilor români să lupte pentru destrămarea României, denumită „stat imperialist, multinaţional”. La fel s-a întâmplat în primul deceniu efectiv comunist (1948-1958) – „obsedantul deceniu” din literatură – când tezele lui Roller exprimau aceleaşi idei antiromâneşti. Cu alte cuvinte, până nu tocmai demult, hulirea Marii Uniri se făcea, în mod organizat şi disciplinat, de către URSS şi de către coloana sa a cincea, Partidul Comunist din România. Punctele comune ale celor două asalturi sunt uşor de sesizat: unirea s-a făcut pe nedrept, de către un grup de intelectuali (naţionalişti/burghezi), dar mai ales de către marile puteri (învingătoare occidentale/imperialiste). Readucerea în atenţie a acestor clişee ale propagandei de odinioară se explică prin apropierea Centenarului Unirii, după cum spuneam. Numai că apropierea acestui Centenar se produce: 1. În condiţiile unei periculoase recrudescenţe a naţionalismului în Ungaria acestor ani, recrudescenţă condamnată chiar şi de organismele europene din care Ungaria face parte; 2. În toiul unui acut conflict teritorial între Ucraina şi Federaţia Rusă (moştenitoarea URSS), pe fondul căruia Pactul Ribbentrop-Molotov este valorizat pozitiv de către unii şi din cauza căruia securitatea graniţelor din regiune este ameninţată. Lăsăm la o parte apropierea ciudată dintre Ungaria şi Rusia, pe care inamicii Unirii din 1918 o socotesc pur şi simplu întâmplătoare…

În aceste condiţii, cum să admitem şi să justificăm punerea sub semnul întrebării a înfăptuirilor naţiunii române din anul 1918? Nu credem în comploturi oculte, interne sau internaţionale, dar nici atât de naivi nu putem fi încât să acceptăm pasivi toate aceste asalturi împotriva intereselor României. Chiar dacă toate provinciile unite cu Ţara la 1918 ar fi fost simple cadouri date României de marile puteri sau rod al propagandei făcute de elite exaltate – aşa cum s-a întâmplat în alte cazuri şi împrejurări – , tot nu s-ar cuveni să fim cinici şi să hulim, de dragul spectacolului sau cu scopul unor avantaje. Oare să nu fim capabili – noi, românii – să punem în pagină o adevărată simfonie, un imn închinat bucuriei de fi şi de a trăi împreună? Oare să fim atât de uşor de prostit, încât să credem că un mileniu de singurătate (în care am trăit cumva, aşa cum am putut) este de preferat unui secol de unitate (neîmplinită nici aceasta)? Desăvârşiţi ca popor prin secolul al IX-lea (poate prin preajma anilor 800-900), am trăit răzleţi până pe la 1800, când am început să ne adunăm, convinşi greu că în lume „unirea face puterea”. De altminteri, toţi oamenii trăiesc în comunităţi de diferite feluri. Ne-am unit, în împrejurările cunoscute, în perioada 1859-1918 şi nu a trecut de-atunci nici o sută de ani. Oare putem compara experienţa a o mie de ani cu vieţuirea (poate dezamăgitoare) din o sută de ani? De ce să fim aşa grăbiţi şi să riscăm o judecată greşită? Ne-am unit fiindcă nu ne-a fost bine să fim separaţi şi atacaţi din toate părţile. Aşa au gândit generaţii de români care ne-au precedat şi care au murit pentru Unire.

Se cuvine, de aceea, să facem distincţie clară între opiniile istorice rostite de amatori şi rezultatele cercetărilor întreprinse de specialişti şi chiar între eseurile scrise de unii istorici fără stagii în arhive şi studiile cunoscătorilor, ale profesioniştilor autentici. Cu toţii ne putem pronunţa despre Marea Unire, fiindcă ne-am cucerit libertatea de exprimare, dar avem datoria să deosebim adevărul izvoarelor de părerea neautorizată, născută din curiozitate, teribilism, pasiuni (patimi) şi/sau interese. De asemenea, înainte de sentinţe unilaterale, avem obligaţia să comparăm. Numai aşa vom putea spune dacă suntem sau nu unici sub soare şi dacă ceea ce s-a petrecut la noi în 1918 se poate sau nu încadra într-o serie de fapte, trăite de mai multe popoare. Vom distinge astfel mult mai bine între acele studii de nişă, menite să lămurească mai bine trecutul, şi acelea scrise ca să ne deruteze şi să ne abată de la adevăr. În privinţa temei noastre, vom putea ajunge astfel la o concluzie simplă, bazată pe surse: au fost şi români care nu au dorit România de la finele anului 1918, aşa cum au fost şi state care nu au recunoscut actele Unirii, dar majoritatea românilor şi majoritatea marilor puteri au făcut-o. Aceasta este concluzia reală care trebuie prezentată publicului larg, pentru că ea a exprimat voinţa naţională. Datorită acestui şuvoi al istoriei noastre, ne strângem mereu energiile în locul binecuvântat, cu nume simplu, fascinant şi copleşitor de frumos, căruia poporul îi zice Ţara Românească.

Ioan-Aurel POP
Centenar în comunitățile românești de pretutindeni: „1 Decembrie în școlile românești din afara granițelor țării”

Ministerul pentru românii de pretutindeni – MRP, invită românii de toate meridianele să fie alături de campanie intitulată: „1 Decembrie în școlile românești din afara granițelor țării”. Evenimentul face parte din proiectele inițiate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) pentru a marca anul 2018 – „An centenar în comunitățile românești de pretutindeni” și va fi dedicat profesorilor de limba română, elevilor, studenților și tinerilor din comunitățile istorice și emergente, se arată într-un comunicat MRP

Astfel, Ministerul încurajează asociaţiile românilor din străinătate, reprezentanții şcolilor duminicale coordonate de asociaţiile sau de bisericile româneşti de peste hotare, profesorii de la cursurile susţinute de asociaţii din teritoriu, cât şi cele organizate prin intermediul Institutului Limbii Române, precum și tinerii care învață în limba română în afara granițelor, să realizeze diverse materiale foto, audio şi/sau video, prin care să expună activitatea lor în domeniul predării și studiului limbii române și să le trimită către MRP pentru a le promova pe platformele proprii, dar și cu sprijinul partenerilor noștri media.

Toți cei interesați, ne pot trimite materialele lor pe adresa : comunicare@mprp.gov.ro .

De asemenea, MRP invită toți românii, oriunde s-ar afla ei, să ia parte la campania online derulată pe pagina de Facebook a ministerului prin hashtag: #MRP #1Decembrie #CentenarulMariiUniri,  #Școliromânești, #depretutindeni cu tag @mprpromania. 

 Mai exact, toți cei care își doresc să participe nu trebuie decât să realizeze o fotografie sau un video cu tematica „1 Decembrie în școlile românești din afara granițelor țării”, să încarce poza sau filmulețul pe platforma de socializare și să eticheteze MRP-ul și evenimentul în fotografie.

Prin aceste evenimente, MRP urmărește să aducă în prim plan demersurile deosebite și efortul voluntar al profesorilor și tinerilor de a rămâne întotdeauna conectați cu România prin intermediul limbii materne.

„La mulți ani românilor de pe toate meridianele!”
Analiza unui element cheie al războiului informațional. De ce FAKE NEWS-ul este mai credibil decât realitatea?

,,Internetul a democratizat lumea, dar efectele secundare ale acestei ,,democratizări” consta, tocmai, in  succesul știrilor false și al campaniilor de dezinformare organizate”, susține europarlamentarul polonez Michał Boni într-un interviu pentru EURACTIV Polonia.

(Michał Boni este fost ministru al digitalizării în Polonia, astăzi deputat în Comisia UE pentru libertăți civile, justiție şi afaceri interne (LIBE), implicat în dezbaterea europeană cu privire la modul de combatere a știrilor false şi a discursului de ură (rasial)).

O dezbatere, tot mai frecventă, este pe ,,ordinea de zi” a comunităţii europene: ,,Este, oare, posibil să câștigi ,,războiul” cu știrile false – fake news – şi dezinformarea organizată?

Răspunsul reflex este: trebuie să-l câștigăm. Dar, cum? …

Deja, lucrurile au devenit, mult, prea complicate.

Stirea falsă este un fenomen multidimensional.  În primul rând, este un fenomen online. Esenţa sa constă în viteza de transmitere a informațiilor. În decurs de un minut, milioane de oameni pot citi despre ceva care nu este adevărat, care distorsionează (uneori grav) înțelegerea realității. O altă dimensiune a știrilor false este că ele constituie un element al războiului informațional.

În contextul războiului hibrid, hacking-ul unui sistem nu este mai puțin important decât raidurile militare actuale. Puteţi distruge resursele oricărei țări prin blocarea practică a sistemului său energetic. Cu aceasta, dezinformarea devine o armă. Tot mai des auzim despre ,,inarmarea” – sinonim cu ,,militarizarea” informațiilor, cu sensul de ,,armă de luptă”.

De exemplu, Rusia răspândește stiri ,,fabricate” pentru a dezinforma întreaga Europă despre Ucraina. Tot mai frecvent, politicieni (re)cunoscuți folosesc declarații ,,fake”, ca argumente reale, atunci când iau decizii politice.

Aşadar, știrile false virusează tot mai mult mediul politic european. Dar, după cum știm, nu este vorba doar de o problemă europeană sau numai a Ucrainei. Numai este un secret ca Rusia influenţează ,,semnificativ” rezultatele unor alegeri sau ale unor referendumuri. În prezent, chiar şi guvernul spaniol, de la Madrid, subliniază că o mare parte a campaniei de informare în jurul referendumului catalan a fost condusă de pe teritoriul Rusiei.

Si încă o dimensiune a știrilor false este dată de mediul politic, cu scopul de a le folosi ca elemente de război, de luptă, tocmai prin ,,intermediul” populismului, un ,,instrument util”, care se bazează pe promisiuni deşarte (,,fără număr, / fără număr”…), adică tot un fel de ,,ştiri false”, ca doar nu-i costă nimic pe ,,răspândaci”.

Tocmai, în asta constă esenţa populismului! Stiri false, promisiuni fără acoperire! …

Astăzi, tehnologiile avansate îşi pot permite, aproape, orice.

Acum, în era digitală, odată cu abundenţa platformelor media sociale, informaţiile au devenit prolifice. Știrile şi rapoartele sunt accesibile cu un singur click. Provocarea pentru mass-media şi comunicare rămâne în atenția utilizatorilor. Știrile false și dezinformarea afectează campaniile politice, social media şi comunicarea – în general -, precum şi viața cotidiană a oamenilor și modul în care citesc știrile și le receptează.

Comisia Europeană a lansat – cu ocazia unei conferințe europeane pe tema nivelurilor de știri false (13-14 noiembrie – a.c.) de către DG CONNECT, o consultare publică privind ,,știrile false și dezinformarea online” şi a înființat un grup de experți la nivel înalt, reprezentând mediul academic, platformele online, mass-media și organizații ale societății civile. Rezultatele conferinței au fost uimitoare. Știrile false sunt transmise viral, deoarece, se stie că fac apel la emoţii, furie, indignare si deliberat sunt ,,utilizate” impotriva  informațiilor adevărate, verificate.

Stirile false, nu funcționează într-un vid: ele acționează sub impulsul temerilor și a furiei.

Acesta este motivul pentru care media și companiile propun instrumente pentru a verifica facturile, pentru a îmbunătăți abilitățile mediatice și de a lucra înpreuna cu mass-media pentru a contracara informațiile false. Mariya Gabriel, comisar UE, responsabil pentru economia digitală și societate, a declarat în discursul său introductiv: ,,În centrul acțiunii mele se află apărarea dreptului cetățenilor la informație de calitate, care este o piatră de temelie a democrațiilor noastre. Vreau să fac o discuție deschisă și largă despre știrile false pentru a aborda acest fenomen complex, pentru a depăși provocările care ne așteaptă.”

Stirile false arată precum o formă de manipulare, o distorsionare a realității, prin declarații false și fapte care înșeală buna credinţă. Ele pot fi făcute – în unele cazuri -, sistematic, pornind de la zero şi pentru a crea perturbări, neîncredere și instabilitate.

E grav faptul, că informațiile greșite pot duce la cercetări sau la studii greșite și, în cele din urmă, la interpretări şi decizii greşite. Un exemplu elocvent este oferit de razboiul declanşat in Irak (2003) – şi aprobat de ONU, pe baza unor informaţii ,,top secret/high level”, despre existenţa unor depozite de arme de distrugere în masă, care ameninţau ,,pacea lumii”. Ulterior s-a declarat oficial ca A FOST o eroare, dar nerecunoscută şi asumată ca intenţie vădită, prin ,,dezinformare”. Toate războaiele secolului XX au fost iniţiate prin ,,provocări” fake, cele mai renumite fiind: atentatul de la Sarajevo, invadarea Poloniei, atacul de la Pearl Harbour, etc.

Declaraţiile/faptele false sunt răspândite printr-o serie de ,,roboţi și amplificatori” dincolo de orice control sau reglementări. Ca impact, ele reuşesc să provoace destule ,,controverse” cu privire la instituţii, persoane publice/private, amintiri colective, istorie şi fapte sau evenimente deosebite. Dar, mai presus de toate, ele pot pune în pericol stabilitatea, instituţiile şi securitatea.

„Lupta împotriva știrilor false este cam ca o vânătoare de-a pisica și șoarecii: autoritățile de reglementare sunt pisicile, dar există o mulțime de șoareci pe acolo”, a  spus un expert de la Universitatea Oxford, la conferinţa mentionată mai sus, în text.

Utilizatorii s-au (cam) obișnuit cu răspândirea știrilor false și, ca urmare, uneori nu mai știu (in) ce să (mai) creadă. Aceasta situaţie determina, din ce în ce mai mult, necesitatea unor măsuri de contracarare a știrilor false și se impune, de asemenea, crearea unui ,,instrument” de cooperare între părțile interesate, inclusiv autoritățile de reglementare, sistemele educaționale și platformele sociale.

Cel mai important fapt ar fi că atât editorii cât și platformele să recunoască şi să-şi asume – responsabilitatea pentru conținut.  Trebuiesc create instrumente eficiente pentru contracararea știrilor false care ,,călătoresc” din ce în ce mai rapid. Acest lucru poate însemna, de exemplu, că investiţii sporite în resurse şi în personal vor consolida calitatea jurnalismului, de exemplu.  Dar ce facem cu restul!?

,,Anonymus” anonimi, medii ,,dezinteresate” şi populişti fără frontiere.

Edelman Trust Barometer scoate în evidență faptul că încrederea în toate cele patru instituții: mediul de afaceri, guvern, ONG-uri și mass-media, a scăzut (în linii mari) în 2017 până la un punct care nu s-a mai observat în ultimii zece ani. Deci, se poate sesiza existenţa unei legături clare, strânse, între ,,invazia” știrilor false, proliferarea informațiilor și creșterea neîncrederii și nemulțumirii, principalii factori care dau naștere ,,zvonurilor”.

În urma evoluțiilor din Europa de Est și din Catalonia, miniștrii afacerilor externe din UE au promis să aloce mai multe resurse pentru a combate ,,interferențele străine” în Europa, în special din partea actorilor ruşi.

Acest context generat alte dezbateri, au apărut ,,alte ştiri”, cu un cuvânt-cheie: cenzură sau cenzura profilactică, aceasta nefiind o asociere prea bună.

Totuşi, se recomandă a nu se folosi aceşti termeni, căci, oricum, pe Internet, acest lucru este imposibil. Textele apar şi dispar dintr-un click. Facebook este folosit de peste două miliarde de oameni, iar numărul utilizatorilor creşte neîncetat. Prin urmare, nu ar trebui să se facă prea mult caz de cenzură, ci mai degrabă, ar trebui o reacţie rapidă de eliminare a minciunilor și a neadevărurilor printr-un așa-zis model de ,,notează şi elimină„.

Pentru a evita neregulile, se discută (şi) despre un mecanism de ,,contra-notare”, prin care, dacă un administrator îndepărtează informațiile veridice, se poate invoca și restaura acest lucru. Dar, s-ar putea începe cu punerea în aplicare a procedurii ,,notează şi elimină” asupra lucrurilor evident ilegale, cum ar fi de exemplu conținuturile rasiste.

Un tip de ,,presiune” s-a ,,implementat” în Germania, prin introducerea unor penalități de la 5 la 50 de milioane de euro pentru operatorii care nu elimină continuturile rasiste (de ură) și dezinformarea în termen de 24 de ore, chiar si mai repede.

In acest context, unii, îşi pun întreabarea: De ce (se) mai publică Charlie Hebdo?

Poate pare paradoxal, dar toată lumea este în continuare capabilă să-si împărtăşească părerile şi informațiile greșite – dar și să le rescrie -, astfel încât ștergerea/eliminarea originalului poate trece chiar neobservată. Cu toate acestea, procedura de eliminare durează mult timp. Între timp, informația se răspândește, după cum se ştie, într-o clipită – printr-un click -, în timp ce – datorită tehnologiilor noi, bots și armatele de trolli – ajung la milioane de oameni.

Practic, fiecare dintre noi poate deveni un editor. Dar, ,,cum se poate câștiga acest război„, ce alte posibilități există pentru a ne apăra pe noi înșine?

Extragerea societății din capcana populismului chiar si cel politic , informarea, explicarea si învățarea faptelor reale în loc de miciunile plasate emoţional

Aceasta nu este o luptă împotriva morilor de vânt. În afară mecanismelor de control și de legile penale existente, este necesară ,,modelarea” mentalităților, extragerea societății din capcana populismului chiar si cel politic , informarea, explicarea si învățarea faptelor reale în loc de miciunile plasate emoţional, un subterfugiu de baza al populismului.

Ar trebui să analizăm de ce oamenii cedează aşa de uşor în faţa populismului.

De ce sunt atât de ,,populare” unele platforme de tip tabloid sau mesajele politicianiste populiste?

Dar, ce este, de fapt, acest populism? Unde îl putem identifica? Este un discurs sau o ideologie?

Este o ,,tehnică” folosită de politicieni în discursul public,  pentru a se menține la putere?

Populismul este prin excelență o ,,formă” de discurs şi nu o ideologie, este un instrument ideologic, un ,,derapaj” socio-politic şi tocmai pentru că este perceput drept ca un simptom al unei realități politice, este relativ, dificil, de încadrat. Populismul induce falsa idee de apărător al poporului, al democraţiei, ceea ce se concretizează prin faptul că realitatea existentă și ,,viziunile” enunţate de către unii lideri politici care se consideră drept ,,vocea poporului”.

Populismul ar vrea să semnifice faptul că poporul are dreptate, ceea ce ar conferi ,,legitimitate” celor votaţi și care câștigă alegerile , ca să obțină dreptul de reprezentare, de legitimitate politică.

Este surprinzător să constatăm, cum ,,legitimitatea politică” a devenit un atuu în discursurile unor lideri politici polonezii, de exemplu , care, parcă au făcut copy/paste după ţâfnosul Viktor Orban ot Budapeşt, care afirmă cu tărie că: „Eu am câştigat alegerile, eu am legimitate!”. Lozinca a fost preluată (şi) de ,,mediul politic românesc aflat la putere”, care declară cu impertinenţă, prin vocea ,,liderului (său) maxim”, că …,,noi am fost aleşi de popor (printr-un vot ,,covârşitor” – 46% din 39% participare naţională la vot, în ţara în care nu se mai ştie câtă populaţie există!), şi de aceea avem legitimitate să facem ce facem!”….

Populismul în România

Populismul în România nu este de ieri, de alaltăieri, ci are ştate vechi, şi nu este neapărat apanajul unor lideri politici slabi, dar a devenit unealta unor indivizi ce vor să aibă ,,susţinere” populară, să câştige puterea, să se agaţe de putere cu disperare, mai ales atunci când descoperă că ,,statul paralel” le-a pus ,,gând rău”.

Este o ,,evoluţie”, dacă privim lucrurile prin prisma ,,emancipării” clasei politice, pentru că s-a trecut de la ,,limbajul de lemn” la ,,mesajul populist”!

Acestea sunt, doar, câteva exemple de ,,repere” autohtone, pentru înţelegerea şi interpretarea cât mai corectă a mesajelor propagate în spatial public – ca şi-n spatiul viral – în ultima vreme, şi de ce nu, de a ajuta, pe viitor, la o idenficare facilă şi rapidă a unor comportamente, atitudini şi acţiuni specifice discursului de tip populist.

Pentru a combate fake news şi populismul, trebuie să determinăm de ce sunt oamenii atât de vulnerabili în față lor. Uneori, în diverse cazuri, unele persoane caută informații pe internet și găsesc informații ,,nefiltrate”, care arată că sunt ,,destul, de fiabile” – și deja se știe că, dezinformarea intenționată este ,,vândută” într-un mod senzațional. In  fapt, şi ziarele serioase – chiar şi-n varianta online – au încercat întotdeauna să atragă cu titluri mari pe prima pagină – care nu au reflectat intotdeauna adevărul -, dar au dat senzaţia că se întâmplă ceva extraordinar.

Pare amuzant, dar o lecție importantă a fost dată în campania electorală din SUA, când mai multe platforme din ….Macedonia au făcut profit prin publicarea unor știri false – chiar şi pe Facebook -, recunoscând, ulterior, că a fost o oportunitate şi ,,un bun model de afacere”…..

Când oamenii urmăresc sau o citesc în masă o ,,ştire”, este posibil să fie un semnal de avertizare. În prezent, flagelul dezinformării s-a infiltrat în diferite domenii ale activității umane, chiar și în sfera științei, devenind așa-numita ,,falsă știinţă”.

Concluzie

Oamenii cred în știri false pentru că nu mai au încredere în sistem (nu cel paralel!).

Adaptare după Sursa: „Trebuie să câștigăm războiul împotriva știrilor false” – De Karolina Zbytniewska | EURACTIV.pl – 21 nov. 2017

Mihai COPEŢCHI-KOPECKY
La Păuliș, un loc sacru al eroismului românesc, se va sărbători Ziua Bucovinei

Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina – Filiala „Vasile Stroescu“ Arad, împreună cu Consiliului Jude­ţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad și Biblioteca Judeţene A.D. Xenopol Arad, în partenriat cu Asociația de Studii Geopolitice și Strategice „Gheorghe I. Brătianu” și Consiliul Mondial Român, organizează la Păuliș (lângă Arad), în ziua de 1 Decembrie a.c. o manifestare de celebrare a Centenarului Marii Uniri a Românilor precum şi a Zilei Bucovinei.

Potrivt președintelui Asociaţei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina – Filiala „Vasile Stroescu“ Arad, s-a ales ca „această manifestare deosebită să aibă loc în comuna Păuliş, judeţul Arad, întrucât această localitate reprezintă un simbol al luptei românilor pentru libertate”.

Programul mai cuprinde şi un concert de muzică populară, susţinut de îndrăgita solistă Elisaveta Rudei, precum şi o sesiune de comunicări la care vor participa domnii: Marian Clenciu –  pre;edintele Consiliului Național al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, Ing. Viorel Bercă – președinte pentru România al Cosniliului Mondial Român, precum şi membri ai Cenaclului ADN Literar din Arad, a cărui preşedinte este scriitoarea Lucia Cuciureanu.

Manifestarea va avea loc în sala de Conferințe a Hotelului Rusco situat la kilometrul 25 de Arad, pe D.N. și va putea fi urmărit în direct pe portalul romaniabreakingnews.ro

VIDEO IN DIRECT:

Despre Bătălia de la Păuliș care a rămas în istorie drept una dintre cele mai crâncene lupte din al Doilea Război Mondial purtate de trupele române după întoarcerea armelor contra nazișilor.

Text extras din „S-au împlinit 70 de ani de la eroica bătălie de la Păuliș. 1.800 de soldați români au ținut piept eroic la 20.000 de soldați unguri care înaintau prin defileul Mureșului. Povestea faptelor de arme de la Păuliș. Fapte de Legendă”

„Nici pe aici nu se trece !”

Păuliș (14-20 septembrie 1944)

La 13 septembrie 1944,  fortele ungaro-germane au declansat o ofensiva de amploare in spatiul de la vest de Carpatii Occidentali. Pentru a opri intrarea dinspre vest in defileul Muresului , care prezenta o importanta deosebita, Armata intaia Romana instalase din timp pe inaltimile de la vest de Radna, Detasamentul Paulis. In gura defileului , in zona Paulis-Cuvin-Ghioroc,  in calea trupelor ungare statea rezistenta formata de Detasamentul Paulis, comandat de colonelul Alexandru Petrescu si format din Regimentul 96 infanterie si Divizionul 61 artilerie grea.

Povestea faptelor de arme de la Păuliș. Fapte de Legendă

O mână de elevi ai Școlii militare de subofițeri de la Radna, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, au reușit să țină în loc trupele ungare și germane, mult mai bine echipate și mai experimentate, care îi copleșeau în proporție de opt la unu. Dintre cei 1.500 de ostași care au luptat în septembrie 1944 sub comanda colonelului Alexandru Petrescu, devenit ulterior general, doar puțini mai trăiesc acum.

(…) Un alt veteran, profesorul Nicolae Streian, isi aminteste: “Cred că de la început au căzut vreo 150 de elevi, dar și ofițeri, dintre care îmi amintesc de un căpitan, Fătu.

Eram mereu în tranșee, doar cu mitraliere și arme ușoare, fără suport de artilerie, fără tancuri, fără antiaeriană, nimic, nimic. Așa le-am ținut piept honvezilor unguri.

Era frig și brumă, dormeam pe iarbă, pe foi de cort, ne mâncau păduchii cât eram de nespălați și de murdari. Au murit atunci mulți elevi militari.

“Dacă există iadul pe pământ, atunci frontul de la Păuliș a fost iadul”.

Frontul era greu de apărat, erau acolo numai câmpie și dealuri domoale, fără copaci.Erau plantații cu viță de vie, cu floarea soarelui și mai ales cu porumb, care foșneau și ascundeau vederii inamicul.

Apăreau ca din senin din lanul de porumb, elevii se trezeau cu ungurii lângă ei. Nemții veneau până aproape de tranșee, cu avioane care aveau tricolorul românesc vopsit pe aripi și mitraliau fără milă”.

Patriotismul nu e o valoare învechită. Până la urmă, au sosit întăririle românești și apoi cele sovietice, care au adus victoria.

După atâția ani, Nicolae Streian consideră că, deși foarte tânăr, și-a făcut datoria față de țară. Niciun moment nu a comentat situația materială a armatei, atât de intens dezbătută de unii în aceste zile.

Articolul integral aici.
Război informațional rusesc împotriva României și Republicii Moldova prin instrumentul media stiripesurse.ro

Prezentul raport publicat în premieră de redacția România Breaking News (secțiunea AERI – Analiza și Expunerea Războiului Informațional) oferă evaluarea instrumentului media http://www.stiripesurse.ro/, în perioada 2015-2016, în vederea identificării elementelor ce ar putea avea conexiune cu războiul informaţional rus ce se desfăşoară în România (dar și în Republica Moldova extindere prin impact online n.r. RBN Press). Raportul este realizat de Irina Iacovoiu, cercetător colaborator la Centrul De Prevenire A Conflictelor și Early Warning din România.

–         Titlurile articolelor sintetizează esenţa informaţiilor relatate şi folosesc expresii neutre, aparent nepărtinitoare;

–         Articolele sunt majoritar scurte şi relatează desfăşurarea evenimentelor, cuprinzând de cele mai multe ori şi declaraţii ale unor înalţi oficiali;

–         Preponderent declaraţiile aparţin unei singure părţi, nefiind redate în cadrul aceluiaşi articol şi opiniile/contra argumentele celei de-a doua părţi sau, după caz, a celorlalte părţi implicate;

–         În unele cazuri se revine cu un articol separat ce îi acordă oportunitatea „adversarului” să îşi exprime ideile/să vină cu contraargumente la subiect;

–         Articolele nu includ şi o analiză a evenimentelor şi se bazează pe simpla relatare a acestora;

–         Preponderent ştirile sunt preluate de pe alte site-uri de ştiri/agenţii româneşti de presă, în special Agerpres, dar şi Europa Liberă,România Liberă, The Telegraph, Reuters et cetera.

Războiul informaţional rus

Site-ul de ştiri stiripesurse.ro prezintă în cadrul a câtorva articole informaţii generale cu privire la derularea războiului informaţional rus, precum şi o parte din mijloacele şi tacticile întrebuinţate. În continuare, vom prezenta pe scurt modul în care acest instrument folosit de Federaţia Rusă este redat în cadrul articolelor postate de http://www.stiripesurse.ro/ .

În trecutul recent, Federaţia Rusă a fost acuzată, printre altele, de violarea spaţiului aerian turc şi de săvârşirea unor crime de război în Siria. În cazul ambelor acuzaţii, Moscova a răspuns că acestea ar fi tactici ale unui război informaţional purtat împotriva statului rus, scurt şi la obiect, fără a oferi alte argumente (1),(2)

 • (1) Florin Puşcaş, Rusia, replică dură pentru Turcia: ‘Propagandă fără fundament’, articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 30/01/2016, link : http://www.stiripesurse.ro/rusia-replica-dura-pentru-turcia-propaganda-fara-fundament_980868.html
 • (2) A. Dumitrescu, Rusia acuzată de crime de război în Siria – Amnesty International, articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 25/12/2015, link: http://www.stiripesurse.ro/rusia-acuzata-de-crime-de-razboi-in-siria-amnesty-international_977133.html

În data de 24 noiembrie 2015, armata turcă a doborât un bombardier rus ce a accesat în mod intenţionat şi neautorizat spaţiul aerian turc, incident ce a aruncat relaţiile economice dintre Turcia şi Rusia într-o gravă criză. Moscova a adoptat o serie de măsuri de retorsiune împotriva Ankarei. La rândul ei, Turcia a condamnat ferm acest eveniment, subliniind că prin faptele comise, Rusia a dovedit a avea o „atitudine iresponsabilă”. Conform reacţiei Rusiei la adresa declaraţiilor conducerii de la Ankara, „pretinsa violare a spaţiului său aerian de către un SU-34 rusesc”nu este nimic altceva decât „propagandă fără fundament”(3).

De asemenea, în ceea ce priveşte activitatea Rusiei în Siria, conform unui raport realizat de Amnesty Internaţional (AI), cel puţin 200 de civili au fost ucişi în urma atacurilor aeriene realizate de Federaţia Rusă până la momentul actual. Raportul denumeşte campania rusă drept „crimă de război”, întrucât, conform unor probe, se încalcă principiile dreptului umanitar4. „Atacurile aeriene ruse în Siria au ucis sute de civili şi au provocat distrugeri masive în zone rezidenţiale, lovind case, o moschee şi o piaţă aglomerată, dar şi instalaţii medicale, în operaţiuni care relevă probe ale unor încălcări ale dreptului internaţional umanitar”, se arată în raportul AI, conform Reuters (5).

Amnesty International a intrat în posesia unor imagini audiovizuale, referitoare la atacurile aeriene ce se desfăşoară în Siria şi pe care ulterior le-a analizat. În acest scop, organizaţia internaţională s-a consultat şi cu experţi din domeniul armamentului. Mai mult de atât, conform unor martori şi unor cercetări efectuate de către activişti ai drepturilor omului, în apropierea locurilor bombardate de Rusia nu existau ţinte militare. În pofida tuturor dovezilor ce arată că bombardamentele ruse au vizat în mod direct civilii, Moscova, în mod repetat, a negat că ar fi responsabilă pentru uciderea acestora. În plus, Kremlinul a accentuat că aceste acuzaţii ar face parte dintr-un complot al „războiului informaţional” direcţionat împotriva Rusiei (6).

„Războiul hibrid” purtat de Federaţia Rusă este un război asimetric în care tacticile convenţionale sunt înlocuite de tactici oculte incluzând operaţiuni speciale şi sub acoperire („omuleţii verzi”), atacuri cibernetice şi dezinformarea pe teritoriul advers. Ceea ce se observă cu siguranţă din partea acţiunilor Rusiei de la începutul secolului XXI nu relevă că statul rus ar fi victima unor operaţiuni psihologice menite a îi schimba atitudinea şi comportamentul cu privire la harta actuală a Relaţiilor Internaţionale şi a jocurilor de putere.

 • (3) Florin Puşcaş, Rusia, replică dură pentru Turcia: ‘Propagandă fără fundament’, articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 30/01/2016, link : http://www.stiripesurse.ro/rusia-replica-dura-pentru-turcia-propaganda-fara-fundament_980868.html
 • (4) A. Dumitrescu, Rusia acuzată de crime de război în Siria – Amnesty International, articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 25/12/2015, link: http://www.stiripesurse.ro/rusia-acuzata-de-crime-de-razboi-in-siria-amnesty-international_977133.html
 • (5) Ibidem
 • (6) Ibidem

Dimpotrivă, după cum spuneam, Moscova este cea care îmbină cu succes tacticile „războiului hibrid”. „Războiul informaţional”/ „dezinformarea deliberată”, parte integrantă a „războiului hibrid” ce vine în completarea altor procedee utilizate, în vederea realizării dezideratelor Federaţiei Ruse.

Astfel, comunicările strategice implică realizarea diferitelor mijloace de dezinformare a mijloacelor media, de dezinformare a publicului, precum şi aşa-numitele „operaţiuni psihologice” („PsyOps”) – de influenţare a opiniei publice în vederea obţinerii sprijinului în favoarea operaţiunilor şi a politicilor ruse dorite. Aşadar, Kremlinul foloseşte „dezinformarea deliberată” în sprijinul unor acţiuni precum: anexarea Crimeii, slăbirea determinării Occidentului de a purta lupte, alimentarea îndoielilor cu privire la structurile occidentale (NATO şi UE), exploatarea disensiunilor deja existente între statele europene în vederea subminării scutului antirachetă şi pentru a obţine anularea sancţiunilor impuse Moscovei în urma destabilizării Ucrainei, precum şi sabotarea unor iniţiative prin care UE, în prezent dependentă energetic de Rusia, ar dori găsirea unor alte surse de aprovizionare cu energie (7).

Potrivit lui Igor Sutyagin, expert senior în cadrul Royal United Services Institute din Londra, la momentul actual, „războiul informaţional” al Rusiei este foarte activ, iar campania dusă de Moscova se desfăşoară „într-o zonă gri, sub acoperire, pentru a evita ripostele politice”

8. Printre partidele bănuite că ar fi finanţate de Rusia în Europa se numără Jobbik (în Ungaria), Zorii Aurii (în Grecia), Liga Nordului (în Italia) sau Frontul Naţional (în Franţa), acestea primind anul trecut un împrumut de nouă milioane de euro din partea unei bănci ruse, potrivit stiripesurse.ro. În mod vădit, rolul principal al acestora este de a dezbina Uniunea Europeană9.

Într-un articol publicat de The Telegraph, ulterior preluat de site-ul stiripesurse.ro, sunt scoase în evidenţă legăturile extinse ale Rusiei în Austria, precum şi dorinţa Moscovei de a influenţa evoluţiile politice din Marea Britanie, în special în ceea ce priveşte referendumul referitor la menţinerea ţării în Uniunea Europeană10. Conform publicaţiei, alegerea lui Jeremy Corbyn la conducerea Partidului Laburist poate fi văzută de Rusia drept o oportunitate în a slăbi Europa. În sprijinul acestei dorinţe a Kremlinului, este adusă prezentarea exhaustivă a campaniei lui Corbyn de către postul de televiziune Russia Today, desemnarea lui la conducerea laburiştilor fiind calificată de ambasadorul Rusiei la Londra drept un „progres major”. În plus, diplomatul rus a menţionat că noul lider laburist consideră că NATO şi-a pierdut raţiunea de a mai exista după terminarea Războiului Rece11.

 • (7) Gabriel Zamfirescu, SUA, acuzaţii grave la adresa Rusiei: Ce pregăteşte Moscova e diabolic,articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 18/01/2016, link: http://www.stiripesurse.ro/sua-acuza-ii-grave-la-adresa-rusiei-ce-pregate-te-moscova-e-diabolic_979431.html
 • (8) Ibidem
 • (9) Gabriel Zamfirescu, NATO lucrează la un proiect de contracarare a ‘războiul informaţional’ al Rusiei, articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de27/01/2016, link: http://www.stiripesurse.ro/nato-lucreaza-la-un-proiect-de-contracarare-a-razboiul-informational-al-rusiei_980521.html
 • (10) Gabriel Zamfirescu, SUA, acuzaţii grave la adresa Rusiei: Ce pregăteşte Moscova e diabolic,articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 18/01/2016, link: http://www.stiripesurse.ro/sua-acuza-ii-grave-la-adresa-rusiei-ce-pregate-te-moscova-e-diabolic_979431.html

Mai mult de atât, în raportul intitulat „Activitatea de influenţă a Rusiei” şi consultat de The Telegraph, se menţionează operaţiuni de influenţare desfăşurate de serviciile secrete ruse în Franţa, Olanda, Ungaria, Austria şi Republica Cehă12. Conform The Telegraph şi declaraţiilor unor înalţi demnitari de la Londra, în Europa, la momentul actual se desfăşoară „un nou Război Rece” în timp ce anvergura şi forţa reală a Federaţiei Ruse în această confruntare rămân în continuare subestimate (13).

În acest sens, Congresul SUA a însărcinat serviciile de informaţii din Statele Unite să efectueze o investigaţie cu privire la direcţionarea unor partide politice europene de către Federaţia Rusă, prin intermediul unor finanţări oferite ilegal în ultimii 10 ani. Această practică face parte din strategia Moscovei, divide et impera, operaţiune ce vizează şi Europa, conform The Telegraph14.

Întrucât structurile occidentale, NATO şi UE, sunt preocupate de capacitatea Rusiei de a folosi televiziunea şi internetul în vederea atingerii scopurilor instrumentului definit drept “propagandă”, blocul militar Nord-Atlantic ar putea să contracareze acest mijloc de atingere a dezideratelor Federaţiei Ruse prin crearea unei secţiuni de comunicare mai puternice şi prin declasificarea unor materiale sensibile, potrivit unui document aflat în stadiul de proiect şi consultat de agenţia Reuters, ştire ulterior preluată de site-ul stiripesurse.ro15.

Referitor la contramăsurile adoptate de Uniunea Europeană, comunitatea europeană a înfiinţat în 2015 o unitate pentru contracararea propagandei deschise a Kremlinului. În ceea ce priveşte Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, propunerile din documentul consultat de Reuters, un document sensibil de 23 de pagini, descriu modalitatea prin care tactica militară – înţelegerea adversarului şi influenţarea publicului străin – ar putea deveni parte integrantă a unei noi direcţii de comunicare a Alianţei. „NATO are în vedere naraţiuni strategice care să conducă la cuvinte şi acţiuni (…) adecvate şi adaptate cultural pentru a rezona cu publicul şi a contracara naraţiuni opuse”16. Cu toate avantajele care s-ar putea prefigura, ideea este privită cu rezerve de către Statele Unite. SUA sunt reticente la orice strategie care ar putea fi considerată propagandă, întrucât credibilitatea Alianţei stă tocmai în transparenţă şi încredere: „nu putem combate propaganda cu mai multă propagandă”17. Conform propunerii documentului prezentat de Reuters, NATO s-ar putea îndrepta mai degrabă către declasificarea unor imagini care să susţină avertismentele Alianţei legate de activităţile ameninţătoare ale Rusiei, precum şi prin sporirea comunicării prin intermediul social media (18).

 

În vederea contracarării dorinţei Rusiei de a realiza o realitate virtuală, menită să provoace confuzie şi să atingă anumite scopuri, Alianţa a creat deja o divizie de comunicaţii strategice şi un canal pe YouTube şi şi-a sporit prezenţa în cadrul reţelelor sociale, precum şi a intensificat răspunsurile la solicitările presei19. Totuşi, aceste măsuri nu par a fi suficiente, susţin anumite voci, în faţa unor tehnici de război neconvenţional, precum trupe neidentificate (aşa-numiţii „omuleţi verzi”) fără însemne militare în Crimeea şi în estul Ucrainei, operaţiuni de dezinformare şi atacuri informatice (20)

Referitor la situaţia securitară a statul nostru vecin, ministrul Apărării de la Chişinău, Anatol Şelaru, afirmă că Republica Moldova este ţinta unui „război hibrid” purtat de Federaţia Rusă21. Oficialul moldovean subliniază că acest pericol nu este reflectat în proiectul noii Strategii de Securitate Naţională. De asemenea, Anatol Şelaru scoate în evidenţă că anumite posturi de televiziune şi ziare care apar în Rusia şi în Republica Moldova au început deja un atac la adresa suveranităţii Republicii Moldova, aşadar au declanşat o campanie de „dezinformare deliberată”, însă că anumite voci spun că acesta ar fi doar „dreptul la cuvânt” (22). Ministrul Apărării din Republica Moldova lămureşte, la rândul lui, faptul că acest proces este de fapt o calomniere a realităţii, conform unui interviu pentru Europa Liberă şi preluat de stiripesurse.ro. şi semnalează că noua strategie de securitate nu defineşte drept ameninţare prezenţa trupelor ruseşti în regiunea transnistreană (23).

Se observă că activitatea Federaţiei Ruse prin tactica „dezinformării deliberate”, cunoscută şi drept „propagandă”, „PsyOps”, sau „război informaţional”, este din ce în ce mai intensă. La momentul actual, conform articolelor parcurse, Moscova urmăreşte destabilizarea şi dezintegrarea Uniunii Europene, păstrarea Crimeii, continuarea menţinerii haosului în Republica Moldova şi a trupelor ruse în Transnistria, continuarea destabilizării Ucrainei, descurajarea SUA şi a NATO de a lupta împotriva acesteia. În mod cert, sunt necesare măsuri suplimentare din partea structurilor occidentale, NATO şi UE, dar şi din partea aparatelor de stat individuale, în vederea eradicării corupţiei şi a influenţei vectorului estic şi a înrădăcinării principiilor democratice.

 • 11 Ibidem
 • 12 Ibidem
 • 13 Ibidem
 • 14 Ibidem
 • 15 Gabriel Zamfirescu, NATO lucrează la un proiect de contracarare a ‘războiul informaţional’ al Rusiei, articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de27/01/2016, link: http://www.stiripesurse.ro/nato-lucreaza-la-un-proiect-de-contracarare-a-razboiul-informational-al-rusiei_980521.html
 • 16 Ibidem
 • 17 Ibidem
 • 18 Ibidem
 • 19 Ibidem
 • 20 Ibidem
 • 21 Gabriel Zamfirescu, Continuă haosul în Republica Moldova: Strategiile de securitate sunt în aer,articol publicat de site-ul de ştiri stiripesurse.ro la data de 08/03/2016, link:http://www.stiripesurse.ro/continua-haosul-in-republica-moldova-strategiile-de-securitate-sunt-in-aer_985442.html
 • 22 Ibidem
 • 23 Ibidem

Analiza activităţii şi a comentariilor trolilor ruşi

 

În ceea ce priveşte site-ul de ştiri stiripesurse.ro, putem sublinia următoarele informaţii generale:

–         calitatea comentariilor trolilor ruşi, dar şi a comentariilor în general, este preponderant slabă. Aici includem atât argumentare precară, precum şi folosirea incorectă a limbii române;

–         comentariile îmbracă forma unor afirmaţii/lozinci, de cele mai multe ori neargumentate, care sunt folosite în mod repetitiv de-a lungul mai multor articole;

–         la o primă vedere, comentariile pot părea lipsite de substanţă, iar acest mod de propagare a mesajelor poate părea a fi inutil. Cu toate acestea, repetarea unor idei scurte, precum: „SUA este un imperiu colonizator”, „SUA urmăreşte declanşarea unui război global pentru a îşi reface economia; România joacă rolul cobaiului în ecuaţia războiului dintre Rusia şi SUA” sau „România este o simplă colonie a Statelor Unite, NATO sunt trupe de ocupaţie”, dar cu impact puternic, poate avea o eficienţă sporită, pot fi chiar cel mai uşor şi de succes idei de inoculat la nivelul conştiinţei colective;

–         predomină injuriile la adresa altor comentatori, în detrimentul argumentelor pertinente;

–         comentariile pro-ruse reprezintă majoritatea absolută. Comentariile neutre sau pro-americane se regăsesc într-un număr destul de limitat;

–         am identificat un singur profil ce pare a avea numele întreg al unei persoane şi o poză de profil ce pare să redea persoana în cauză;

–         majoritatea profilurilor comentatorilor sunt fictive, aceştia se ascund în spatele unui pseudonim şi a unei poze oarecare ce nu redau informaţii veridice despre persoana în cauză.

–         se pot accesa paginile individuale ale comentatorilor, în vederea conturării unei imagini de ansamblu, unui profil al trolului.

Analiza comentariilor trolilor ruşi s-a realizat în urma alegerii temelor propuse, însă a fost necesară şi parcurgerea unui număr adiţional de articole, întrucât activitatea comentatorilor poate să difere în funcţie de subiect sau pe alocuri să fie lipsită de substanţă (să predomine injuriile).

Linia generală de a comenta, atât a trolilor ruşi, cât şi a celorlalţi comentatori, constă în idei exprimate succint, de tipul afirmaţiilor/lozincilor, de cele mai multe ori ideile exprimate nefiind susţinute de argumente ulterioare. Metoda principală de propagare a mesajelor, referitor la site-ul stiripesurse.ro, constă în inocularea anumitor idei prin repetarea lor obsesivă.

Conform analizei comentariilor trolilor ruşi, reiese că24: atât Rusia, cât şi SUA sunt pe punctul de a intra într-o nouă criză economică. Cu toate acestea,

24Ideile prezentate aparţin în totalitate comentatorilor pro-ruşi; acestea nu reprezintă opinia autorului personajul negativ din poveste este „imperiul SUA”, care cu ajutorul „trupelor de ocupaţie”, NATO, ţine sub control şi jefuieşte coloniile sale: România, Moldova, Ucraina et cetera. Statele Unite se susţin astfel prin războaie şi prin cotropirea şi înrobirea altor naţiuni.

În acest sens, unirea României cu Republica Moldova are legătură cu un nou război ce este la momentul actual speculat de către Statele Unite. Unirea ar fi doar pretextul declanşării noului război, de pe urma căruia ar avea de câştigat, în primul rând SUA, dar şi Rusia.

Se preconizează şi declanşarea unei noi crize financiare, în 2016, tot din SUA, întrucât datoriile Statelor Unite au devenit, conform afirmaţiilor trolilor, nesustenabile.

Mesajele de bază promovate de trolii ruşi prin intermediul comentariilor pe site-ul de ştiri stiripesurse.ro25:

1.   Teritoriile româneşti furate de ruşi au fost de fapt cedate de politicienii români de la vremea respectivă.

Acest mesaj a fost propagat în urma publicării articolului:

Articol

1: NATO bagă Rusia în corzi: Trimite armament nou în România şi flancul estic Link:http://www.stiripesurse.ro/nato-baga-rusia-in-corzi-trimite-armament-nou-in-romania-i-flancul-estic_982152.html

2.SUA este un „imperiu”, NATO este un „imperiu american”; România, Ucraina, Moldova sunt de fapt „colonii” ale „imperiului SUA”; trupele militare ale blocului militar Nord-Atlantic sunt „trupe de ocupaţie”; Statele Unite se menţin ca stat prin intermediul războaielor

Alte idei promovate:

–   de când a devenit colonie americană, Ucraina este în faliment; euro-maidanul a fost de fapt o lovitură de stat organizată de americani şi care a adus ţara în ruină;

–    planul american nu este de a uni Republica Moldova cu România, ci de a coloniza această ţară, precum a făcut şi cu România;

–   SUA critică Rusia pentru că le strică planurile în Siria. La început au crezut că se vor descurca uşor, asemenea cazului Ucrainei, însă poporul sirian nu s-a lăsat cotropit.

Aceste mesaje au fost propagate în urma publicării articolelor:

Articole:

1. NATO bagă Rusia în corzi: Trimite armament nou în România şi flancul estic;

2. Obama vrea să blindeze estul Europei. Buget mărit de patru ori; 3.Germania face presiuni asupra Ucrainei;

4. SUA vorbesc, pentru prima dată,

25Ideile prezentate aparţin în totalitate comentatorilor pro-ruşi; acestea nu reprezintă opinia autorului despre unirea Moldovei cu România: Ce anunţă americanii;

5.Rusia lansează noi acuzaţii dure la adresa României: „Agită până la isterie mitul ameninţării”;

6.   Stratfor: România se uneşte cu Moldova, Rusia se va destrăma; 7.Continuă scandalul între Rusia şi Occident: „E un nou Război Rece”. Link-uri:1.http://www.stiripesurse.ro/nato-baga-rusia-in-corzi-trimite-armament-nou-in-romania-i-flancul-estic_982152.html,

2.                 http://www.stiripesurse.ro/obama-vrea-sa-blindeze-estul-europei-buget-marit-de-patru-ori_981087.html, 3.http://www.stiripesurse.ro/germania-face-presiuni-asupra-ucrainei_982060.html, 4.http://www.stiripesurse.ro/sua-vorbesc-pentru-prima-data-despre-unirea-moldovei-cu-romaniei-ce-anun-a-americanii_982028.html, 5.http://www.stiripesurse.ro/rusia-lanseaza-noi-acuza-ii-dure-la-adresa-romaniei-agita-pana-la-isterie-mitul-amenin-arii_982012.html,

6.                 http://www.stiripesurse.ro/stratfor-romania-se-une-te-cu-moldova-rusia-se-va-destrama_981617.html, 7.http://www.stiripesurse.ro/continua-scandalul-intre-rusia-si-occident-e-un-nou-razboi-rece_982499.html

3.  Americanii vor să iasă din criza financiară provocând un război global SUA exportă anarhie şi războaie, în vederea instalării unor guverne marionetă şi întru jefuirea altor ţări transformate în colonii pentru a evita propriul colaps financiar. De asemenea, tot SUA au întreţinut terorismul pentru a justifica o expansiune globală criminală.

Aceste mesaje au fost propagate în urma publicării articolului:

Articolul 1. Obama vrea să blindeze estul Europei. Buget mărit de patru ori

Link:http://www.stiripesurse.ro/obama-vrea-sa-blindeze-estul-europei-buget-marit-de-patru-ori_981087.html

4.    Referitor la unirea Republicii Moldova cu România, SUA ne împinge către un război cu Rusia

În continuare:România este cea mai batjocorită ţară din toată Europa de către aliaţii americani. Războiul se va năpusti asupra României, iar rachetele deasupra României vor cădea, odată cu declanşarea războiului. Pretextul va fi, bineînţeles, unirea României cu Republica Moldova.

Românii sunt cel mai lipsit de judecată popor din Europa. Nu degeaba i-au refuzat polonezii, cehii şi ungurii pe americani, referitor la amplasarea scutului antirachetă.

SUA este „diavolul” care urmăreşte declanşarea războiului.

Ambele puteri, SUA şi Rusia, au interese economice care vor fi satisfăcute prin intermediul acestui război. În Rusia, criza economică a fost provocată de apariţia unor milionari peste noapte, fostul KGB fiind actuala mafie ce conduceţara. Visul american se scufundă de când cu UE şi euro, rezultă că singura soluţie este războiul.

Atenţia trebuie pusă pe faptul că nimeni nu vrea să ajute pe nimeni, doar să jefuiască prin puterea armelor.

Aceste mesaje au fost propagate în urma publicării articolelor:

Articolul 1. Anunţul la care România visează de zeci de ani: „Americanii au dat undă verde unirii cu Basarabia”

Link:http://www.stiripesurse.ro/anuntul-la-care-romania-viseaza-de-zeci-de-ani-americanii-au-dat-unda-verde-unirii-cu-basarabia_981464.html

Articolul 2. SUA vorbesc, pentru prima dată, despre unirea Moldovei cu România„: Ce anunţă americanii

Link:http://www.stiripesurse.ro/sua-vorbesc-pentru-prima-data-despre-unirea-moldovei-cu-romaniei-ce-anun-a-americanii_982028.html

Articolul 3. Stratfor: România se uneşte cu Moldova, Rusia se va destrăma

Link: http://www.stiripesurse.ro/stratfor-romania-se-une-te-cu-moldova-rusia-se-va-destrama_981617.html

5.   În 2016, va porni o criză financiară tot din SUA, cel puţin egală cu cea din 2008, întrucât datoriile SUA au devenit la fel de nesustenabile ca cele ale Greciei

Acest mesaj a fost propagat în urma publicării articolului:

Articolul 1. Rusia face marele anunţ despre o super-armă: Suntem cu 10 ani înaintea Occidentului / VIDEO Link:http://www.stiripesurse.ro/rusia-face-marele-anun-despre-o-super-arma-suntem-cu-10-ani-inaintea-occidentului-video_984423.html

ASPECTE PRIVIND RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL RUS ÎN ROMÂNIA

Tema 1. Rusia denunţă consolidarea prezenţei militare NATO în Europa de Est

Articol:„ALERTĂ Rusia ameninţă NATO şi face declaraţii ofensive: „Au fobii ridicole”

Data publicării: 10 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Mihail Ulianov, director pentru Neproliferare şi Controlul armamentului în cadrul Ministerului rus de Externe, afirmă ca NATO are „fobii ridicole” cu privire la graniţele Rusiei, deoarece Rusia nu prezintă o ameninţare de tip real pentru statele NATO sau pentru alianţa militară în sine. Acesta avertizează că Moscova intenţionează să adopte măsuri în oglindă. Citat de site-ul agenţiei de presă Tass, Ulianov declară că Rusia va reacţiona în mod adecvat la orice modificare a configuraţiei politico-militare din Europa.

Alianţa Militară Nord-Atlantică a hotărât suplimentarea prezenţei militare în zona Mării Negre: în România, Bulgaria şi Turcia, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, conform agenţiei de ştiri italiene Nova.

Link:http://www.stiripesurse.ro/alerta-rusia-ameninta-nato-si-face-declaratii-ofensive-au-fobii-ridicole_982142.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiei lui Mihail Ulianov constă în „demonizarea” NATO şi „victimizarea” Rusiei prin:

1)   Blamarea consolidării prezenţei militare a Alianţei în Europa de Est, regiune care în mod evident ar avea o frică obsesivă şi lipsită de o cauză obiectivă sau precisă în ceea ce priveşte Rusia şi frontiera cu Rusia;

2)     Sublinierea inutilităţii acestei acţiuni, întrucât Rusia nu ar reprezenta o ameninţare la adresa structurii euroatlantice;

3)  Justificarea înarmării ulterioare a Rusiei la graniţa cu Europa.

Tema 2. România augmentează până la isterie mitul ameninţării ruseşti

Articol: Rusia lansează noi acuzaţii dure la adresa României: „Agită până la isterie mitul ameninţării”

Data publicării: 9 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, acuză conducerea NATO şi mai multe ţări europene, inclusiv România, de exagerarea mitului ameninţării ruseşti.

„Conducerea NATO şi un număr de ţări europene, în special Marea Britanie, statele scandinave, vecinii noştri baltici, Polonia, România şi alte câteva state pur şi simplu agită până la isterie mitul pericolului rus şi faptul că noi avem intenţia de a ameninţa Suedia şi ţările baltice cu armament nuclear”, a declarat şeful diplomaţiei ruse într-un interviu apărut în presa rusă, conform RIA Novosti.

Declaraţiile lui Serghei Lavrov succed raportul anual al secretarului general NATO, Jens Stoltenberg, care expune că Rusia, în martie 2013, a simulat atacuri nucleare împotriva unor ţări membre ale structurii militare Nord-Atlantice (ca parte a exerciţiilor militare Zapad) sau împotriva unor parteneri NATO, precum Suedia. Raportul arată că Moscova a desfăşurat numai în decursul anului 2013 – 18 manevre de anvergură.

Vicepreşedintele Comisiei pentru apărare din Duma de Stat, Andrei Krasov, a catalogat informaţiile raportului drept „o nouă poveste de groază” a NATO şi „o nouă încercare de a demoniza acţiunile de succes ale Rusiei în lupta împotriva terorismului internaţional”, potrivit agerpres.ro.

Link:http://www.stiripesurse.ro/rusia-lanseaza-noi-acuza-ii-dure-la-adresa-romaniei-agita-pana-la-isterie-mitul-amenin-arii_982012.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiilor ministrului de Externe rus, Serghei Lavrov, este reprezentat de „angelizarea” Rusiei şi a măsurilor adoptate de Moscova prin:

1)   Exagerarea intenţionată a acestui presupus mit al ameninţării ruseşti de către

NATO şi mai multe ţări europene, printre care şi România;

2)     Acordarea unui caracter demonic blocului militar Nord-Atlantic, întrucât

NATO este de fapt cel care încearcă să atribuie un caracter negativ acţiunilor de succes întreprinse de Rusia înpotriva terorismului internaţional;

3)        Discreditarea raportului anual al secretarului general NATO, Jens Stoltenberg.

Tema 3. Washingtonul şi Bucureştiul se află în spatele crizei politice de la Chişinău, acest complot urmând să aibă drept rezultat unirea Republicii Moldova cu România în 2018

Articol: Afirmaţii BOMBĂ la Chişinău: „SUA au creat criza pentru a forţa unirea cu România”

Data publicării: 4 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Într-un interviu acordat cotidianului rus Komsomolskaia Pravda, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor (PSRM), le-a atribuit SUA „scenariul terifiant” al unirii Republicii Moldova cu România. Înspăimântătorul plan al americanilor, denumit „Unirea 2018”, vizează unificarea celor două state pentru a marca un secol de la Marea Unire din 1918, susţine Dodon.

Pentru Dodon acasă înseamnă URSS şi pledează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Economică Eurasiatică, organizaţie creată de Rusia. Link:http://www.stiripesurse.ro/afirma-ii-bomba-la-chi-inau-sua-au-creat-criza-pentru-a-forta-unirea-cu-romania_981502.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiei lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor (PSRM), de extremă stânga, de la Chişinău, reprezintă atribuirea vinei crizei politice de la Chişinău Statelor Unite şi României, precum şi spălarea imaginii partidului de extremă stânga, implicit a Federaţiei Ruse care finanţează acest partid.Tehnici:

1)    Punerea la îndoială a bunelor intenţii ce stau în spatele dorinţei SUA şi a României de a ajuta Republica Moldova: „«De ce să fie investiţi bani într-o

ţară mică precum Republica Moldova, de ce s-ar implica cineva în problemele din această ţară, pentru a o salva de la foamete?!», a întrebat retoric Dodon în interviu, conform Radio Free Europe / Radio Liberty.”;

2)    Sprijinirea autorităţilor moldovene de către Occident în scopul dispersării protestelor din Republica Moldova (conform spuselor lui Dodon);

3)    Susţinerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Economică Asiatică şi revenirea acesteia „acasă, în URSS”.

Tema 4. Unirea României cu Republica Moldova este o capcană pentru a începe războiul cu Rusia

Articole:

1)  Stratfor: România se uneşte cu Moldova, Rusia se va destrăma Data publicării: 5 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Referitor la România,specialiştii Stratfor anunţă în cadrul unui raport schimbări importante în peisajul geopolitic şi economic. Potrivit acestuia, România va recupera teritoriile pierdute în faţa ruşilor.

Mai mult, până în 2025, Rusia va dispărea din cauza procesului înarmării ce necesită prea multe fonduri, costului petrolului în scădere, dar şi a presiunilor interne. România, Ungaria şi Polonia vor recupera teritoriile pierdute în favoarea Moscovei şi vor colabora îndeaproape într-o alianţă antirusă susţinută de SUA.

UE va rezista doar datorită unor tratate bilaterale şi multilaterale izolate. Statele membre Uniunii Europene se vor concentra mai mult pe securizarea graniţelor proprii şi pe economiile locale. Influenţa Berlinului în regiune se va diminua, iar Statele Unite vor rămâne pe poziţia de lider economic, politic şi militar mondial.

Grupările jihadiste vor continua să existe şi să comită atentate, însă vor reprezenta o mişcare izolată în Orientul Mijlociu.

Link:http://www.stiripesurse.ro/stratfor-romania-se-une-te-cu-moldova-rusia-se-va-destrama_981617.html

2)    SUA vorbesc, pentru prima dată, despre unirea Moldovei cu România: Ce anunţă americanii

Data publicării: 9 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Ambasada SUA la Chişinău a respins acuzaţiile liderului socialist, Idor Dodon, cum că un complot al Washingtonului ar urma să aibă drept rezultat unirea

Republicii Moldova cu România. „Republica Moldova este un stat suveran şi Statele Unite susţin în totalitate independenţa şi suveranitatea acestei ţări”, a subliniat Ambasada americană din Chişinău la adresa acuzaţiilor formulate de

Igor Dodon, cum că SUA şi România s-ar afla în spatele crizei politice de la Chişinău.

Este prezentată şi opinia lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor de la

Chişinău (PSRM, care într-un interviu acordat cotidianului rus Komsomolskaia Pravda, le-a atribuit SUA „scenariul terifiant” al unirii Republicii Moldova cu România.  Înspăimântătorul  plan  al  americanilor,  denumit  „Unirea  2018”, vizează unificarea celor două state pentru a marca un secol de la Marea Unire din 1918, susţine Dodon.

Pentru Dodon acasă înseamnă URSS şi pledează pentru integrarea R.M. în Uniunea Economică Eurasiatică, organizaţie creată de Rusia.

Link:http://www.stiripesurse.ro/sua-vorbesc-pentru-prima-data-despre-unirea-moldovei-cu-romaniei-ce-anun-a-americanii_982028.html

Referitor la aceste articole, comentariile trolilor ruşi susţin ideea că unirea Republicii Moldova cu România reprezintă o capcană prin care România să înceapă războiul cu Rusia. Conform trolilor ruşi, atât SUA cât şi Rusia urmăresc declanşarea unui nou război, ambele state aflându-se într-o criză economică profundă a cărei singură soluţie viabilă rămâne războiul.

Pretextul, spun comentatorii pro-ruşi: unirea Republicii Moldova cu România.

Comentariile menţionate mai sus sunt disponibile la:

1)    http://www.stiripesurse.ro/sua-vorbesc-pentru-prima-data-despre-unirea-moldovei-cu-romaniei-ce-anun-a-americanii_982028.html

2)    http://www.stiripesurse.ro/stratfor-romania-se-une-te-cu-moldova-rusia-se-va-destrama_981617.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Mesajele de propagandă ale trolilor pro-ruşi disponibile la link-urile de mai sus sunt anti-SUA. SUA sunt prezentate drept personajul negativ care încearcă să împingă Republica Moldova şi România spre unire, acesta fiind alibiul declanşării celei de-a treia conflagraţii mondiale. Războiul ar fi benefic atât Statelor Unite cât şi Rusiei. Tehnici:

1)   Economia SUA este profund afectată. Rusia, de asemenea, se află în plină criză economică. Ambele state doresc declanşarea unui nou război. Cu toate acestea, Washingtonul este cel care împinge Republica Moldova şi România înspre unire. Odată realizată, unirea va fi declanşatorul războiului cu ruşii.

2)  Românii sunt bătaia de joc a americanilor din întreaga Europă, întrucât toţi în afară de români au refuzat scutul antirachetă american – cehii, polonezii, ungurii.

Tema 5. SUA este un „imperiu”, NATO este un „imperiu american”; România, Ucraina, Moldova sunt de fapt „colonii” ale imperiului SUA; Trupele militare ale blocului militar Nord-Atlantic sunt „trupe de ocupaţie”; Statele Unite se menţin ca stat prin intermediul războaielor

Această temă de bază reiese în urma comentariilor unui trol ce sunt disponibile la:

1)   http://www.stiripesurse.ro/nato-baga-rusia-in-corzi-trimite-armament-nou-in-romania-i-flancul-estic_982152.html

2)   http://www.stiripesurse.ro/germania-face-presiuni-asupra-

ucrainei_982060.html

3)   http://www.stiripesurse.ro/sua-vorbesc-pentru-prima-data-despre-unirea-moldovei-cu-romaniei-ce-anun-a-americanii_982028.html

4)   http://www.stiripesurse.ro/rusia-lanseaza-noi-acuza-ii-dure-la-adresa-romaniei-agita-pana-la-isterie-mitul-amenin-arii_982012.html

5)   http://www.stiripesurse.ro/rusia-lanseaza-noi-acuza-ii-dure-la-adresa-romaniei-agita-pana-la-isterie-mitul-amenin-arii_982012.html

6)   http://www.stiripesurse.ro/rusia-lanseaza-noi-acuza-ii-dure-la-adresa-romaniei-agita-pana-la-isterie-mitul-amenin-arii_982012.html

7)   http://www.stiripesurse.ro/stratfor-romania-se-une-te-cu-moldova-rusia-se-va-destrama_981617.html

8)   http://www.stiripesurse.ro/englezii-ii-critica-dur-pe-ru-i-pentru-sprijinirea-regimului-assad_981234.html

9)   http://www.stiripesurse.ro/englezii-ii-critica-dur-pe-ru-i-pentru-sprijinirea-regimului-assad_981234.html

10)  http://www.stiripesurse.ro/americanii-nu-sunt-de-acord-cu-bombardarea-zonelor-isis_981056.html

11)  http://www.stiripesurse.ro/siria-bombardamente-intense-ale-turciei-asupra-pozitiilor-kurde-la-nord-de-alep_983181.html

12)  http://www.stiripesurse.ro/inca-o-tara-intra-in-razboiul-in-siria-primele-lovituri-aeriene_982843.html

13)  http://www.stiripesurse.ro/nato-baga-rusia-in-corzi-trimite-armament-nou-in-romania-i-flancul-estic_982152.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al mesajelor trolului rus, disponibile la link-urile de mai sus, este de a atribui un caracter „demonic” Statelor Unite, de a le atribui vina pentru tot ceea ce se întâmplă „rău” în ziua de astăzi. Statele Unite sunt de fapt un „imperiu” cotropitor care alături de „trupele sale de ocupaţie”, anume NATO, aduc „coloniile” (România, Ucraina, Republica Moldova et cetera) la ruină pentru a le acapara bogăţiile. Doar prin acest mod, susţine trolul, SUA se pot menţine ca stat. Tehnici:

1)   Blamarea SUA pentru războaiele curente şi pentru tot ceea ce este „rău” în ziua de azi;

2)  Susţinerea ideii că SUA ar sprijinii terorisţii din Orientul Mijlociu;

3)   Toate statele partenere SUA ar fi de fapt colonii ale acestora; Washingtonul profită de bogăţiile lor şi le lasă în ruină.

Tema 6. Cooperarea Europei cu Rusia i-ar putea fi benefică celei dintâi, mai ales în ceea ce priveşte securitatea energetică

Articol: Rusia vrea în Europa: „Suntem o ţară de pe acest continent. Ne merităm locul”

Data publicării: 29 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Preşedintele Comisiei pentru afaceri externe din cadrul Consiliului Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, Konstantin Kosaciov, a declarat pentru TASS că Rusia este o ţară europeană şi că este dispusă să reia oricând cooperarea cu alte ţări europene. Acesta susţine că ruşii se vor considera întotdeauna europeni, având mentalitate europeană chiar şi în Extremul orient al Federaţiei Ruse.

Cu toate acestea, menţinerea actualei politici a Europei în ceea ce priveşte NATO şi UE, incluzând aici „Parteneriatul Estic”, duce discuţia spre un punct mort, susţine în continuare Konstantin Kosaciov. „[…] Rusia reacţionează la aceste procese. Nu putem rămâne indiferenţi, nu pentru că încercăm să-i împiedicăm, ci pentru că nu ne vedem propriul rol şi propriul loc în Europa, chiar dacă ne considerăm o ţară la fel de europeană ca alte ţări europene”.

Demn de luat în calcul, subliniază Kosaciov, este faptul că soluţionarea problemelor cu care Europa se confruntă în prezent ar putea să vină de la Rusia şi de la o cooperare cu statul rus. Printre aceste probleme s-ar număra şi securitatea energetică.

Link:http://www.stiripesurse.ro/rusia-vrea-in-europa-suntem-o-tara-de-pe-acest-continent-ne-meritam-locul_984474.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiei lui Konstantin Kosaciov constă în prezentarea

Rusiei drept o reală soluţie la adresa problemelor actuale ale Europei, prin:

1)   Prezentarea Rusiei drept ţară europeană, având o mentalitate europeană de la vest la est. Se pune astfel accentul pe trăsăturile comune Europa-Rusia;

2)   Disponibilitatea Rusiei de a relua oricând colaborarea cu alte ţări europene, ţări „surori”, însă acestea să nu fie partizane politicilor actuale ale Europei, referindu-ne aici la NATO, EU sau „Parteneriatul Estic”;

3)    Prezentarea Rusiei drept soluţia salvatoare la adresa problemelor Europei, printre acestea numărându-se şi asigurarea securităţii energetice.

Tema 7. Dotarea armatei Rusiei depăseşte dotarea NATO

Articol: Rusia face marele anunţ despre o super-armă: Suntem cu 10 ani înaintea Occidentului / VIDEO

Data publicării: 29 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Reprezentanţii industriei de armament a Kremlinului susţin că noua serie de blindate ruseşti depăşeşte orice vehicul similar din industria de armament NATO. Postul de televiziune rus, REN TV, a relatat că Rusia testează simultan 20 de tancuri T-14 şi T-15, acestea făcând parte din cadrul proiectului „Armata”, caracteristica lor principală fiind capacitatea de a fi foarte greu detectate de către inamic.

Viaceslav Halitov, directorul adjunct pentru echipamente speciale al companiei Uralvagonzavod afirmă că Rusia i-a devansat pe occidentali cu 8-10 ani,

întrucât în timp ce Vestul va încerca să creeze ceva similar modelului rusesc „Armata”, Rusia va progresa şi mai mult în acest timp. Rusia a declarat că nu va comercializa aceste noi modele de blindate până ce nu îşi va echipa complet armata.

Link:http://www.stiripesurse.ro/rusia-face-marele-anun-despre-o-super-arma-suntem-cu-10-ani-inaintea-occidentului-video_984423.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiilor reprezentanţilor industriei de armament a Kremlinului este de a poziţiona Kremlinul deasupra ţărilor NATO în ceea ce priveşte industria de armament. Tehnici:

1)   Rusia a dezvoltat o nouă generatie de blindate, dificil a fi depistate de către inamic;

2)   Kremlinul deţine informaţii cum că Germania şi Franţa au iniţiat un proiect comun de tancuri însă, până la realizarea lor, industria de armament rusească va fi net superioară

3)    Kremlinul nu va comercializa blindatele până când armata Rusiei nu va fi complet echipată.

Tema 8. Noul Război Rece

Articole:

1)        Gorbaciov avertizează: Lumea trece printr-o perioadă „extrem de periculoasă”

Data publicării: 29 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Într-un interviu acordat postului de televiziune rus REN TV, Mihail Gorbaciov, fostul preşedinte sovietic, susţine că lumea traversează la momentul actual o perioadă periculoasă ce ar putea duce cel puţin la un nou Război Rece. „Mulţi consideră că (…) Al Treilea Război Mondial a început deja. Se trage deja cu armele. Chiar nucleare. Sunt utilizate arme de distrugere în masă. Se înregistrează o creştere enormă a cheltuielilor militare. Se repetă tot ceea ce ne-a adus pe noi cândva la un pas de prăpastie. Prin urmare, este necesar ca totul să se oprească”, afirmă fostul lider URSS.

Relaţia dintre Kremlin şi Washington se află la cea mai gravă criză de la sfârşitul Războiului Rece, ca urmare a rolului Moscovei în situaţia din Ucraina. Moscova acuză Vestul că încearcă să creeze în jurul său „un cordon sanitar”, în timp ce Occidentul îi reproşează Rusiei o politică revanşardă şi revizionistă.

Link:http://www.stiripesurse.ro/gorbaciov-avertizeaza-lumea-trece-printr-o-perioada-extrem-de-periculoasa_984387.html

2)  Continuă scandalul între Rusia şi Occident: „E un nou Război Rece” Data publicării: 13 februarie 2016

Rezumatul articolului: Dmitri Medvedev, premierul Federaţiei Ruse, a afirmat că relaţiile ruso-occidentale se află într-un „nou război rece”.„Ceea ce a rămas este o politică inamicală şi închisă, în opinia noastră, a NATO faţă de Rusia”, a afirmat prim-ministrul rus. Acesta a subliniat necesitatea creării încrederii reciproce între Europa şi Rusia: „Politicienii europeni au crezut că prin crearea unei aşa-zice centuri de prieteni la frontierele UE se creează o garanţie de securitate. Care este rezultatul? Nu există o centură de prieteni, ci o centură de excludere”, a mai spus Medvedev. Potrivit premierului rus, „a crea încredere este dificil, dar trebuie început”.

Link:http://www.stiripesurse.ro/continua-scandalul-intre-rusia-si-occident-e-un-nou-razboi-rece_982499.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiilor prim-ministrului actual al Rusiei, Dmitri Medvedev, şi al fostului lider sovietic, Mihail Gorbaciov, este de a scoate în evidenţă relaţiile actuale tensionate dintre Rusia şi Occident/NATO. De asemenea, se menţionează necesitatea dezvoltării unei relaţii de încredere între Europa şi Rusia, mai ales având în vedere eşecul structurilor europene şi euroatlantice în a garanta securitatea continentului european. Bineînţeles, acest lucru nu se poate realiza prin continuarea politicilor NATO şi UE în Europa, ci prin apropierea faţă de statul rus:

1)     Rusia şi Occidentul au păşit într-un „nou război rece”; relaţiile ruso-occidentale se află la cel mai tensionat punct de la sfârşitul Războiului Rece;

2)     Inducerea sentimentului de frică în rândul decidenţilor şi al populaţiei europene în faţa unui probabil Al Treilea Război Mondial şi sublinierea necesităţii stabilirii unor relaţii de prietenie, bazate pe încredere, cu Federaţia Rusă;

3)  Rusia condamnă politica inamicală şi închisă a NATO faţă de Rusia;

4)  Prim-ministrul rus susţine eşecul creării unei centuri de prieteni la frontierele UE de către statele europene şi astfel disiparea garanţiei de securitate pentru acestea.

Tema 9. Separatismul maghiar

Articol: Anunţ halucinant: „Marile puteri vor un conflict mare între România şi Ungaria”

Data publicării: 14 februarie 2016

Rezumatul articolului:

Gabor Vona, liderul partidului radical naţionalist din Ungaria – Jobbik, a declarat pentru un canal de televiziune din România, Digi 24, faptul că a observat multe semne care indică că, „marile puteri caută să aprofundeze conflictele dintre Ungaria şi România” în vederea promovării propriilor interese. Acesta a declarat că nu exclude ca în spatele „acţiunilor înfricoşătoare” ale autorităţilor române împotriva maghiarilor să se afle Statele Unite. Vona a declarat că nu are dovadă cum că astfel de acţiuni ar fi putut fi întreprinse la „la cererea Statelor Unite”, dar a subliniat că „un astfel de scenariu” nu poate fi exclus.

Vona consideră că ceea ce se întâmplă în Transilvania reprezintă mai degrabă o luptă între SUA şi Rusia, decât o problemă între maghiari şi români. „El a mai spus că este important atât pentru Ungaria cât şi România «să fie foarte atente» în politica externă şi să prevină dezvoltarea conflictelor.”

Link: http://www.stiripesurse.ro/anunt-halucinant-marile-puteri-vor-un-conflict-mare-intre-romania-si-ungaria_982599.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al declaraţiilor lui Gabor Vona, liderul partidului radical naţionalist din Ungaria, este de a inculpa Washingtonul, de a îl cataloga drept principalul vinovat pentru disensiunile dintre maghiari şi români în Transilvania.

Nu este exclusă nici posibilitatea ca partidul extremist din Ungaria, Jobbik, să fie finanţat de Rusia. Tehnici:

1)     Faptul că a observat multe semne cum că marile puteri ar fi în spatele disensiunilor Ungaria-România, anume Rusia şi SUA;

2)    Vona face referire doar la SUA ca principalul vinovat; deşi nu poate să dovedească acest fapt, însă nici nu poate exclude această posibilitate.

Tema 10. Rusia, aliatul de nădejde care îşi avertizează „prietenii” de viitoare pericole

Articol: Rusia AVERTIZEAZĂ România: Urmează un val URIAŞ

Data publicării: 15 martie 2016

Rezumatul articolului:

Agenţia rusă de propagandă Sputnik News a făcut publică o hartă care indică viitoarele direcţii ale fluxurilor de migranţi în zona Balcanilor. Pe această hartă apare şi România, fiind străbătută de un flux de migranţi veniţi din Turcia pe Marea Neagră şi care străbate România ieşind în Ungaria, conform romanialibera.ro.

Traseul ce parcurge România este numit „rută alternativă”, în timp ce traseul care urmează calea Grecia, Macedonia şi Serbia este denumit „rută balcanică”. Explicaţia oferită de harta prezentată este că migranţii urmează ruta balcanică pentru a ajunge în ţările bogate din UE, prin Grecia şi Macedonia. Întrucât, la 7 martie 2016, UE şi Turcia au semnat o înţelege pentru a opri intrarea refugiaţilor prin această cale, se poate deduce, potrivit Sputnik News,că în urma închiderii rutei balcanice fluxul de migranţi se va abate pe ruta alternativă, astfel prin România.

Se reaminteşte în cadrul articolului că la sfârşitul lui 2015 au existat voci care au spus că fluxul de migranţi ce provoacă probleme Europei Occidentale este dirijat de Rusia. Unul dintre analiştii din România care a afirmat această idee şi care a denumit-o drept „operaţiune militară” a fost generalul (r) Constantin Degeratu, fost şef al Statului Major General.

Sursă:http://www.stiripesurse.ro/rusia-avertizeaza-romania-urmeaza-un-val-uria_986324.html

Link:http://www.stiripesurse.ro/rusia-avertizeaza-romania-urmeaza-un-val-uria_986324.html

Tehnici de propagandă utilizate şi mesaje transmise:

Scopul principal al articolului publicat de agenţia rusă de propagandă Sputnik News este de a portretiza Rusia drept aliatul de nădejde al României care îşi avertizează „prietenul” de viitoarele pericole:

1)   Rusia este „băiatul bun” care nu lasă la nevoie statul român în faţa riscurilor iminente ce se preconizează odată cu schimbarea rutei migraţioniste, de la „ruta balcanică” la „ruta alternativă”.

* * *

romaniabreakingnews.ro
Liberalul Cătălin Predoiu: „Nu pot să accept tonul pe care SUA vorbeşte României”

Fostul ministru al Justiţiei, deputatul liberalul Cătălin Predoiu, a comentat luni în mod critic, declarațiile Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiţiei din România și subliniat că nu poate accepta tonul pe care Departamentul de Stat vorbeşte României.

„Eu am sprijinit şi sprijin cu fapte administrative şi politice independenţa Justiţiei şi parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenţa Justiţiei nu e uşoară şi orice sprijin e binevenit. Dar nu pot să accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeşte României”, 

„Măcar pentru acest motive ar trebui să se discute pe un alt ton cu România, orice probleme, indiferent cât de delicate. Nu e sigur cât de inspirată şi eficientă este această mişcare din punct de vedere tactic, ce ar putea alimenta un curent anti-american şi naţionalist, care poate fi manipulat de Rusia”

„Poate că diplomaţii americani ar trebui să fie mai atenţi la modul în care abordează România, mai adaptaţi la realităţile din teren, pentru a fi eficienţi. O spun de pe poziţia unui prieten al Americii”, afirmă fostul ministru al Justiţiei”  a scris Cătălin Predoiu
Decizie la Strasbourg: Adio autonomie secuiasca!

Consiliul Europei a respins printr-o decizie solicitarea de autonomie a ”Tinutului secuiesc”.

Cererea de arbitraj pentru autonomia „Tinutului secuiesc”, solicitată de mai multe consilii locale din judetele Covasna, Harghita si Mures, a fost respinsă marți, la Strasbourg, de Comisia de monitorizare a Congresului Puterilor Locale și Regionale (CPLRE) al Consiliului Europei.

Președinta delegației României la acest congres, Ludmila Sfîrloagă, a declarat pentru AGERPRES că cererea a fost respinsă pentru că ‘nu este de competența Congresului și a Consiliului Europei’.

Potrivit acesteia, tema în cauză face subiectul unei dezbateri politice interne, prin urmare trebuie dezbătută în țară și nu la instanțele europene, titrează Active News.

Cele 47 de consilii locale din județele Covasna, Harghita și Mureș care au solicitat sprijinul Consiliului Europei în vederea obținerii autonomiei ‘Ținutului secuiesc’ au fost reprezentate la Strasbourg, printre alții, de către președintele Consiliului Județean Covasna, Tamas Sandor, și primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, se arată într-un comunicat de presă transmis marți AGERPRES de către secretariatul delegației României la ongres.

”Dezbaterea a fost una foarte aprinsă, la aceasta participând membri din Franța, Italia, Finlanda, Portugalia și Republica Moldova (…).

Chiar dacă prezența unui grup de aproximativ 20 de persoane de naționalitate maghiară, condus de șefa  delegației Ungariei la CPLRE, a creat presiune asupra membrilor Comisiei, președinta delegației naționale a României, d-na Ludmila Sfîrloagă, a reușit, prin intervenția sa argumentată și hotărâtă, să obțină respingerea atât a arbitrajului cerut de reprezentanții „Ținutului secuiesc” cât și a posibilității ca acest Congres să trimită o misiune de monitorizare în România.

Acest demers a avut sprijinul celorlalți membri ai delegației României”, se menționează în documentul citat.

Consiliul Național Secuiesc a cerut anul trecut celor 153 de consilii locale din județele Covasna, Harghita și Mureș să adopte câte o hotărâre în care să solicite crearea unei regiuni administrative autonome cu denumirea ‘Ținutul secuiesc’, care să fie ulterior înaintata Guvernului și Parlamentului României, forurilor europene și internaționale.

La solicitarea acestuia 47 de consilii locale din cele trei județe au adoptat proiectul de hotărâre privind autonomia, însă hotărârile au fost atacate în instanță de către Prefecturi pe temei de nelegalitate, concret, pe motiv că crearea unei regiuni autonome pe criterii etnice contravine Constituției  României.

Într-o adresă transmisă anul trecut autorităților locale de către Prefectura Covasna se menționa că aceste hotărâri  promovează ‘separarea teritorială pe criterii etnice’ și exced competențele autorităților locale, printre atribuțiile acestora neregăsindu-se aprobarea de documente privitoare la politicile statale în materia organizării administrației naționale, organizarea administrativ-teritorială sau stabilirea limbii oficiale pe teritoriul statului român.

În urma frăţiei între Viktor Orban şi Vladimir Putin, U.E. s-a prins de şmecheria maghiară cu autonomia Ţinutului Secuiesc şi nu o mai acceptă.

Autor Valeriu Dulgheru
Înțelegeri Chișinău – Tiraspol. Limba română și grafia latină revine în Transnistria după 15 ani / „trădare de patrie” a comentat fosta pretinsă ministră Nina Ștanski

După aproape 15 ani activitatea școlilor moldovenești din regiunea transnistreană cu predare în grafia latină urmează să revină la normal. Până în prezent, opt școli cu predare în limba română care își desfășurau activitatea în regiunea transnistreană, au fost persecutate și obstrucționate iar profesorii intimidați și supuși la presiuni din partea pretinselor organe transnistrene.

Potrivit realitatea.md, patru documente, ce vizează un șir de probleme între cele două maluri ale Nistrului, au fost semnate pe 25 noiembrie, la Bender, după ce reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolui, Gheorghe Bălan şi Vitalii Ignatiev, s-au așezat la o masă.

Anterior, la mijlocul lunii octombrie 2017, elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol, cu sediul la Doroțcaia, împreună cu reprezentanții Asociației Promo-LEX, au organizat o acțiune de protest în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Participanții la proest au cerut asigurarea dreptului la educație în regiunea transnistreană, dar și executarea hotărârii Curții Europene pentru Drepturile Omului, pronunțată acum cinci ani, prin care Rusia a fost recunoscută responsabilă de violarea dreptului la educație în cazul a 170 de reclamanți.

Potrivit lui Gheorghe Bălan, reprezentantul Republicii Moldova în discuțiile cu reprezentanții Tiraspolului, chiria școlilor va fi una simbolică, prețul va fi redus la minim, suma exactă urmând să fie stabilită în timpul apropiat. Diplomele de studii superioare eliberate în stânga Nistrului vor fi apostilate și recunoscute și pe teritoriul Republicii Moldova.

„Am discutat toate aspectele ce țin de bună funcționare a acestor școli: extinderea perioadei de contract, de reducerea prețurilor de chirie, asigurarea accesului liber al profesorilor, părinților și al copiilor. Am vorbit, inclusiv, despre aspectele ce țin de îmbunătățirea infrastructurii acestor școli. Sperăm că această decizie să contribuie la un proces de învățământ de calitate și de durată”, a declarat la Tighina, Gheorghe Bălan un oficial din partea Chişinăului.

Nina Stanski

Fosta pretinsa ministră de Externe din regiunea transnistreană Nina Ștanski a comentat întâlnirea de la Bender a oficialilor de la Chișinău și Tiraspol. Ea spune că gestul autorităților de la Tiraspol e o „trădare de patrie” și e fericită că nu a făcut ea acest lucru.

„Acel moment când pot spune că: sunt fericită că nu am fost nevoită să fac eu această „trădare de patrie”, îndeplinind o dispoziție de sus. Condoleanțele mele colegilor diplomați transnistreni. Nu pot să cred că interesele din politica externă a țării au fost lăsate pe apa sâmbetei”, a comentat Nina Ștanski pe rețelele de socializare.

 
Declarații halucinante ale liderului de la Tirspol: Republica Moldovenească Nistreană (…) teritoriul în care se păstrează etnia, cultura și scrisul moldovenesc (…) eu sunt președintele moldovenilor

„Statul nostru se numește Republica Moldovenească Nistreană. Acesta este teritoriul în care se păstrează etnia, cultura și scrisul moldovenesc. În mare măsură eu sunt președintele moldovenilor. La urma urmei, totul pornește de la limbă, deci dacă nu ar exista regiunea transnistreană, nu ar fi existat pe fața pământului nici moldovenii. Iar faptul că Republica Moldova pune o presiune atât de mare este greșit și lipsit de perspective. Dar aceasta este alegerea lor”, a declarat pretinsul președinte de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski pentru ziarul rusesc Izvestia, citat de romaniabreakingnews.ro

Krasnoselski a mai spus că dacă Republica Moldova va organiza un referendum privind recunoașterea limbii române drept limbă de stat sau se va uni cu România, Transnistria va respecta decizia poporului moldovenesc, dar „acest lucru confirmă încă odată că Republica Moldova și regiunea transnistreană nu urmăresc aceeași cale”.