„Un act de trădare naţională şi o concesie făcută lui Igor Dodon şi politicii Rusiei în Basarabia”! Liga Studenților Iași, condamnă noile măsuri propuse prin Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni

În martie 2017 a fost lansată în dezbatere publică de către Ministerul Educaţiei Naționale noua propunere de metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior din România, care urmează să fie valabilă începând cu anul universitar 2017-2018, după aprobarea ei de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Această nouă metodologie care în mod deficitar este modificată anual impune un set de limite românilor de pretutindeni în a accesa programe de studii în România, cei mai dezavantajaţi din acest punct de vedere fiind tinerii basarabeni se arată într-un comunicat pe ligastudentilor.net

MAE vrea să îi oblige pe tinerii din Basarabia până în Noua Zeelandă să vină personal la universități să își depună dosarul de admitere

Procedura de admitere se modifică în noua metodologie urmând ca tinerii din afara graniţelor să depună dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior, fără intermedierea Comisiei mixte MEN-MAE-MRP ce facilita până acum procedurile de admitere. Dacă până acum, funcționa această comisie mixtă formată de Ministerul Educației Naționale (MEN) cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pe lângă misiunile diplomatice, unde absolvenții de liceu își duceau dosarul și alegeau o universitate sau un domeniu de studii în România, în proiectul noii metodologii, MAE vrea să îi oblige e tinerii din Basarabia și până în Noua Zeelandă să vină personal la universități să își depună dosarul de admitere. Astfel, absolvenţii ar fi obligaţi să urmeze un întreg arsenal de proceduri birocratice, costuri pentru transport şi cazare în fiecare centru universitar unde doreşte să aplice,  pornind din start în dezavantaj faţă de candidaţii din România. Cel mai grav vor fi afectaţi tinerii din Republica Moldova, unde salariul mediu este de circa 150 de euro pe lună, care ar fi tocmai banii necesari unei deplasări la o universitate de stat din România.

 

Studenții basarabeni în continuare nu au acces la bursele de performanță, de studiu și de merit

De asemenea, noul proiect de metodologie în continuare nu acordă dreptul celor veniţi la studii în România de a beneficia de bursele de performanţă, de studiu şi de merit oferite de către instituţiile de învăţământ superior. Astfel, meritele acestora nu sunt recompensate prin burse adecvate, accesul lor fiind complet restricţionat de la astfel de forme de sprijin material care încurajează performanţa.

 

Finanțarea studiilor se pierde abuziv dacă este redobândită cetățenia română

O altă prevedere existentă în momentul de faţă atât în proiectul de metodologie pentru anul universitar 2017‑2018, cât şi în vechea metodologie pentru anul universitar 2016-2017, îi descurajează în mod grav în momentul de faţă pe tinerii români din afara graniţelor să îşi redobândească cetăţenia română, având în vedere că obţinerea cetăţeniei în timpul studiilor este urmată, pe nedrept, de pierderea finanţării pentru studii.

Considerăm că măsurile noii metodologii scot în evidență intenția vădită a actualei guvernări de a bloca accesul tinerilor români din afara granițelor care doresc să vină la studii în România, cu atât mai grav cu cât la finalul anului calendaristic trecut, în urma întrevederilor dintre reprezentanții Ligii Studenților și ai elevilor basarabeni cu Mircea Dumitru, Ministru al Educației la acea vreme, numărul de locuri la studii pentru elevii și studenții basarabeni a crescut cu 10%.

Solicităm urgent Guvernului României să includă amendamentele Ligii Studenților în cadrul noului proiect de metodologie în vederea promovării unei politici reale de deschidere a Statului Român faţă de comunităţile româneşti din afara graniţelor.

„Anul trecut, când am dat admiterea în România, Comisia mixtă MEN-MAE m-a ajutat foarte mult în a ajunge la studii în țară. Altfel, nu aș fi avut posibilitatea financiară și de timp să merg la Iași, Cluj‑Napoca și București să îmi depun dosarul, cu atât mai mult cu cât perioadele de dmitere nu se suprapun întotdeauna, iar costurile de transport și cazare ar fi depășit mult posibilitățile oricărui absolvent de liceu din Republica Moldova. Mai mult, dacă un student basarabean dorește în momentul de față să redobândescă cetățenia română, pierde finanțarea studiilor și astfel orice șansă de a mai termina facultatea. Ori Guvernul îi recunoaște drept fii ai țării pe toți tinerii români din afara granițelor, ori cei care doresc să săvârșească această nedreptate trebuie să plece!” a declarat Valeria Pîrlea, responsabil studenți basarabeni în cadrul Ligii Studenților (LS IAȘI).

„Guvernul României trebuie să își asume drept prioritate națională facilitarea accesului la studii în țară și înlesnirea procesului de redobândire a cetățeniei pentru tinerii români din afara granițelor. Ministerul Afacerilor Externe are toată baza logistică pentru organizarea comisiilor de admitere prin intermediul misiunilor diplomatice. Îngreunarea accesului acestor tineri la instituțiile de învățământ superior românesc și la redobândirea cetățeniei române o considerăm un act de trădare națională și o concesie făcută lui Igor Dodon și politicii Rusiei în Basarabia.” a declarat Silvian-Emanuel Man, președinte Liga Studenților (LS IAȘI).
NADĂȘ ESTE ROMÂNIA – CAZUL NADĂȘ ESTE CAZUL ROMÂNIEI ÎN MINIATURĂ!

 Dați „Share” și ajutați la răspândirea atât a veștilor bune cât și a ceea ce este de făcut.
Pe data de 21 aprilie 2017 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la ora 09:00, Completul Penal 11, are loc prima ședință de judecată a contestațiilor depuse de parți privind hotărârea prin care pe fond s-a desfiinţat Certificatul de Moştenitor al Familiei Colţeu în baza căruia s-a efectuat retrocedarea ilegală. Există o probabilitate mare ca completul să rămână în pronunţare chiar de la primul termen.
Până la acest moment nu am putut afla componența Completului Penal 11 în ciuda numeroaselor eforturi depuse. Oricum este cel puţin straniu ca a durat circa 2 luni de la momentul expirării termenului de depunere a contestațiilor la Curtea de Apel Timişoara şiprimul termen la ICCJ. De regulă durează mult mai puţin, cu atât mai puțin când obiectul este o cauză penală. Poate este doar o întâmplare. Fiecare înţelege ce poate din asta.
Dacă judecătorii ar respecta legea, ar respinge contestaţiile notarului Vlai şi a familiei Colţeu, ceea ce ar fi de altfel o formalitate întrucât falsul s-a constat definitiv cum am arătat în 13 iulie 2016, astfel ca sentinţă de la fond ar rămâne definitivă şi Certificatul de Moştenitor ar fi desfiinţat definitiv.
În continuare ar urma să fie promovate cereri de revizuire a sentințelor bazate pe acest certificat, și în primul rând hotareara din 2006 (a se vedea mai jos) , de fapt şi aceasta ar trebui să fie doar o formalitate. Vor urmadouă etape procesuale, fond şi recurs, în care dacă judecătorii ar respecta legea, sentinţele ar fi desfiinţate în termen foarte scurt şi întreg abuzul ar fi oprit definitiv.
În cazul în care judecătorii nu vor respecta legea, certificatul nu va fi desfiinţat şi se va întoarce la dosarul penal care îşi va urma cursul cercetării lente şi va fi obiectul judecăţii în alte complete penale în viitor.
Istoric foarte pe scurt:
1901 –Familia Grosz Weiss câştigă la licitaţia la executarea silită a moșiei de 8,762 de ha pe care se află satul Nadăș, păduri etc.
1913-1921 – din domeniul de 8,762 de ha ale satului Nadaş, circa 4,000 de hectare de teren agricol, păşune şi păduri ajung prin împroprietăriri şi ocazionale cumpărări în proprietatea sătenilor din Nadaş.
1939 – Familia Grosz-Weiss vinde restul de teren şi păduri 4,700 de ha. Firmei Forestiera Nadaş deţinută în proprietate de 80% de dl. Micloși, fostul administrator al domeniului Grosz-Weiss.
1948 – Firma Forestieră Nadaş este naţionalizata şi averea imobiliară trece la stat, în prezent reprezentat de Romsilva RĂ
1951- moare în Israel ultima membră a familiei Grosz Weiss fără copii.
1955 – la un birou notarial din Geneva, Elveţia se împarte la cei 14 moştenitori tot ce mai rămăsese de la familia Grosz Weiss respectiv nişte bijuterii şi o sumă mică de bani şi cu asta se termină moştenirea familiei Grosz Weiss.
După 1989, singurii care ar fi avut vreo posibilă pretenţie asupra vreunei moşteniri ar fi putut fi urmaşii acţionarului Micloşi şi doar asupra acţiunilor şi nu asupra imobilelor, deci, ar fi putut fi despăgubiţi cu acţiuni la fondul Proprietatea. Dar nimeni nu a făcut niciodată vreo cerere în acest sens şi au şi ieşit din toate termenele.
Anul 2002 – se întocmeşte de către notarul Adrian Vlai Certificatul de Moştenitor prin care Familia Colțeu este desemnat drept moştenitoare în linie directă a familie Grosz-Weiss asupra unor proprietăţi din municipiul Arad şi satul Nadaș. Documentul este un fals intelectual cu cel puţin 8 aspecte de fals.
În baza Certificatul de Moştenitor, Familia Colțeu depune cereri la Comisia de fond funciar al Judeţului Arad şi Comisia locală de fond funciar al comunei Tauţ de care aparţine satul Nadaş pentru a intra în posesia imobilelor deţinute în 1901 de către familia Grosz –Weiss.
Anul 2006 – în 2 termene, judecătoarea Mariana Luciu pronunţa hotărârea prin care se admite cererea Familiei Colțeu în baza Certificatul de Moştenitor şi a actelor de proprietate de la data de 1901. Hotărârea este dată în baza legii nr.257/2005 care prevede că se pot retroceda imobilele care au fost luate de stat după 1945. Hotarârea lui Mariana Luciu este un fals intelectual şi un abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave asupra averii Statului Român şi averii personale a sătenilor din Nadaş. În plus, a dispus asupra averii a 800 de săteni dar nu se găsea nici unul în sală. Judecătorii au obligaţia legală să stăruie în aflarea adevărului şi sunt sancţiuni prevăzute în lege dacă nu o fac dar nici procuorii nici judecătorii nu instrumentează vreun caz împotriva procurorilor şi judecătorilor pentru abuz în serviciu, în fapt legile NU sunt aplicate. Sătenii nu au ştiut de proces pentru că primarul PNL Pleș nu i-a informat când Comisia locală de fond funciar a primit citaţia. Mariana Luciu este azi Preşedinta Judecătoriei Ineu.
După câteva etape procesuale, recursul comisiei judeţene se respinge la Tribunalul Arad.
Ca o coincidenţă surprinzătoare, toate recursurile la Tribunalul Arad până în prezent ajung să fie judecate de complete conduse de judecătorul Horea Oprean.
Anul 2009 – Judecătorul Tripa de la Judecătoria Ineu admite cererea Familiei Colţeu de a se înregistra în Cartea Funciara cu întreaga suprafaţă a satului, biserica, cimitir, drumuri comunale, 400 de gospodarii cu case şi acareturi.
Anul 2006 – în baza hotărârii judecătoreşti, Romsilva RĂ preda familiei Colţeu 4,700 de hectare de pădure precum şi fondul de vânătoare ce încep să fie exploatate imediat. Familia Colţeu primeşte fonduri APIA de sute de mii de Euro pentru toată suprafaţa de 8,762 de ha, desfăşoară ample petreceri de vânătoare cu mai marii judeţului, ai sistemului juridic şi nişte străini.
Anul 2012 – Familia Colţeu începe executările silite împotriva sătenilor, îi pune să îşi dărâme propriile case, le sechestrează recoltele. Sătenii nu pot cuprinde cu mintea necazul care s-a abătut asupra lor fără ca ei să fi făcut ceva sau să fi ştiu ce se unelteşte. În totală lipsă de cunoştinţe în domeniu, sătenii angajează un număr de avocaţi între care cei mai activi au fost avocatul Stelian Lupu şi Nadia Vucoiev, avocaţi care reuşesc să piardă toate contestaţiile la executare şi omit prin surprinzătoare coincidenţe să atace titlul în baza căruia se făceau executările, adică sentinţa din 2006 în care sătenii executaţi nu au fost parte.
Ca urmare a executărilor, un sătean moare de atac de cord când I s-a luat recolta, altul face atac cerebral şi este şi azi în cărucior când a fost pus să îşi dărâme propria casă construită de bunici, unii săteni părăsesc satul. Incertitudinea conduce că sătul să cadă în neglijare, în paragină, lipsa de întreţinere creează o imagine deprimantă.
Anul 2012 – decembrie – se constituie GRUPUL DE SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ CU SĂTENII DIN NADAŞ, ARAD. Grupul de români patrioți acţionează să informeze şi să solidarizeze pe sătenii confuzi, speriaţi şi descurajaţi şi să purceadă în frunte cu dna Av Vasilica Coroiu din Bucureşti la atacarea tuturor actelor şi sentinţelor date împotriva sătenilor.
Anul 2014 – Urmare a plângerii depuse de dna. av. Coroiu, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, serviciul local Timişoara începe Urmărirea Penală împotriva familiei Colţeu şi a grupului din care fac parte, se sechestrează arhivele firmelor, se preda pădurea în paza juridică către Romsilva, se încetează exploatările. Se constată un prejudiciu de 21 milioane de Euro, infracţiuni la codul silvic ca urmare a explotării celor mai bune exemplare de arbori lăsând pentru regenerare cele mai proaste exemplare, adică invers decât prevederile regulilor silvice. Ca să acopere ilegalităţi, Familia Colțeu şi echipa lor infracţionala au incendiat zonele exploatate. Timp de 6 ani, inspecţiile silvice nu au constatat nici un fapt ilegal, fiind conduse de membrii ai aceluiaşi gigantic grup de crimă organizată.
Anul 2015 – Familia Colţeu a condus atacul unui grup de jandarmi împotriva liderului sătenilor Iovu Biriş în scopul de al îl deposeda printr-o executare silită ilegală de un teren şi de nişte case de chirpici. Atacul a vizat intimidarea tuturor sătenilor şi a eşuat în toate felurile.
Anul 2015 decembrie – 2016 februarie – se încearcă îndepărtarea GRUPULUI DE SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ CU SĂTENII DIN NADAŞ, ARAD şi înlocuirea lui cu oamenii Partidului România Unită, acţiunea fiind condusă de Loredana Rivis Killermann, managera lui Daniel Ghiţă, bătăușul mercenar stilul kickboxing.
Anul 2016 – întrucât culpa penală în cazul Certificatului de Moştenitor s-a prescris, DNA Timişoara a emis rezoluţie de disjungere a Certificatului din dosarul penal şi l-a trimis spre desfiinţare în instanţă penală separat printr-o procedură rapidă să nu mă aştepte cursul dosarului cu multiplele altor cercetări. În 13 iulie 2016 Curtea de Apel Timişoara respinge definitiv toate plângerile împotriva rezoluţiei de disjungere a DNA prin care s-a stabilit ca notarul a comis fals intelectual la întocmirea Certificatului de Moştenitor.
Certificatul a fost trimis în instanţă penală pentru desfiinţare. La 21 decembrie 2016 Curtea de Apel Timişoara desfiinţează pe fond Certificatul de Moştenitor.
Părţile fac contestații urmare cărora dosarul este înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu un prim termen pe 21 aprilie 2017 la ora 09:00, Completul Penal 11.
Intregul atac asupra satului Nadaş nu are nimic de a face cu banii sau cu justiţia. Acestea sunt doar nişte instrumente. Dar mai mult la finalul cazului, când o vrea Dumnezeu să se întâmple.
Doamne ajută!