ROMÂNIA BREAKING NEWS

2% pentru cultura, identitatea națională și reîntregirea neamului românesc! Sprijiniți activitatea Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina direcționând 2% din impozitul pe venitul anual

2% pentru cultura, identitatea națională și reîntregirea neamului românesc! Sprijiniți activitatea Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina direcționând 2% din impozitul pe venitul anual

Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina (ACPBB) face un apel la tot cei care simt și gândesc românește pentru a sprijini activitățile Asociației prin direcționarea celor 2% din valoarea impozitului dvs. catre ACPBB, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul culturii și al tdentității naționale românești și pentru reîntregirea neamului românesc.

Asociația Cuturală Pro Basarabia și Bucovina (ACPBB), este o organizație neguvernamentală a cărei activitate este întinsă pe tot cuprinsul țării (30 filiale) și în R.Moldova (4 filiale), dar mai ales pe baza proiectelor, programelor, activităților inițiate și organizate în decursul a celor peste 28 de ani de existență de la Constitutirea oficială din România în ianuarie 1990.

Persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau pensii si isi doresc sa redirectioneze cota din impozitul pe venit catre Asociația Cuturală Pro Basarabia și Bucovina vor trebui sa completeze formularul 230 si sa-l depuna pana la data de 15 martie 2020, iar persoanele care inregistreaza alte tipuri de venituri din care poate fi redirectionata cota din impozitul pe venit vor trebui sa depuna declaratia unica.

FORMULAR 230 / 2% din impozitul pe venitul anual din salarii și asimilate salariilor. (apasă – aici)

Datele pentru completarea formularului: 

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAȚIA CULTURALA PRO BASARABIA ȘI BUCOVINA Cota impozitului anual 2%,  Cod de identificare fiscală entitate nonprofit/unitate de cult:3899956, Cont bancar (IBAN): RO28RNCB0090000508800001

Download the PDF file .

Din istoricul Asociației menționăm succint următoarele aspecte: un grup de intelectuali români refugiați în anul 1945 la Paris, în frunte cu diplomatul de carieră Nicolae Dianu au pus bazele (în noiembrie 1950) Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina (sintagmă care a aparținut reputatului profesor universitar bucovinean Grigore Nandriș).

Prin memoriul intitulat „La principale revendication de la Roumanie devant la Conference de la Paix-Paris 1946- Basarabie et Bucovine de Nord”, prezentat Președintelui Națiunilor Unite și sectretariatului Conferinței de Pace, prin articolele publicate în broșura nou înființată „Pro Basarabia”, se urmărea informarea opiniei publice internaționale și păstrarea vie în memoria exilului românesc a situației teritoriale postbelice a României. Asociația avea să cunoască o revigorare, începând cu anul 1975, când la conducere este ales Nicolae Lupan. Emisiunile prezentate de acesta la posturile de radio „Europa Liberă”, „BBC” , „Vocea Americii”, „Radio France International”, articolele, studiile, reportajele apărute în publicații occidentale și românești în limbile română, franceză, engleză și rusă au contribuit la menținerea unei stări de spirit românesc printre basarabenii și bucovinenii din țară și din diaspora, dar mai ales printre cei din ținuturile istorice românești aflate în afara graniței.

În țară, începând cu anii 1949-1950 în cadrul programului K.G.B-ist de lichidare a elitelor românești au fost arestați numeroși reprezentanți de frunte ai basarabenilor și bucovinenilor, unii dintre ei, membri în Sfatul Țării (Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu, Ion Pelivan, Elefterie Sinicliu ș.a.)

Nici anii grei de pușcărie petrecuți in Gulagul sovietic, iar apoi în închisorile din țară nu i-au îndepărtat de crezul lor. În regimul comunist, reuniunile clandestine desfășurate în casele unor basarabeni, întâlnirile din cadrul unor ceremonii religioase, dar mai ales activitățile organizate sub egida Studioului de Istorie „Nicolae Iorga” , aveau să constituie o continuă și intensă preocupare privind problematica românilor aflați în afara granițelor țării.

Anul 1989 aduce odată cu schimbarea regimului politic în România și libertatea de asociere, prilej mult dorit și așteptat de românii basarabeni și bucovineni, care au înființat Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina (sentința nr.212 din 13 februarie 1990 a Judecătoriei Sectorului 1 pronunțată în dosarul nr. 215/PJ/1990), fiind printre primele ong-uri constituite. Legătura cu „asociația mamă” omonimă de la Paris s-a stabilit în mod legal, fiind asfel continuatoarea acesteia, legal constituita de acum în România.

Fondatorii acestei asociații, în frunte cu Nicolae Radu Halipa, fiul celui care în calitate de Vice-Președinte al Sfatului Țării și-a pus semnătura pe Actul Unirii de la 27 Martie 1918, animați de puternice simțăminte și idealuri, în concordanță cu prevederile statutare ale asociației purced la o intensă muncă organizatorică (au fost înființate 180 de filiale în întreaga țară) și activități desfășurate pe mai multe paliere, atât în țară cât și în Basarabia și Nordul Bucovinei.

La început activitățile organizate în afara granițelor țării aveau, în special, un caracter social-filantropic constând în ajutoare – îmbrăcăminte, alimente, bani,acordate familiilor nevoiașe, precum și cărți – manuale școlare, literatura română, rechizite donate, în special, școlilor din mediul rural. Ulterior, în urma colectelor de carte organizate de filialele asociației și a colaborărilor cu diferite edituri și biblioteci, sub deviza „O carte pentru Basarabia”, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina a extins donația de carte românească la bibliotecile mari din Chișinău- Biblioteca Națională a R.Moldova, Biblioteca Onisifor Ghibu, Biblioteca pentru copii ”Alexandru donici”, ș.a. Aceleași categorii de bunuri au fost transportate și distribuite în localitățile cu populație majoritar românească din Ucraina (Ostrița, Boian, Mahala, școlile românești din Cernăuți), precum și Societății Culturale”Mihai Eminescu”. Ajutoare specifice au fost donate și unor spitale din R.Moldova.

Manifestările științifice, cultural-educative și artistice organizate la București, Chișinău, Cernăuți, precum și în toate localitățile în care Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina are filiale, au ca scop promovarea valorilor românești din aceste domenii, pe ambele maluri ale Prutului.

Simpozioane cu tematică istorică, lansări de carte, expoziții ale unor pictori consacrați, concerte, proiecții de filme documentar-istorice, concursuri cu participarea elevilor și studenților aflați la studii în țară sunt câteva categorii de manifestări organizate anual sub genericul ”Luna Basarabiei- 27 februarie-27 martie”, sau ocazional prilejuite de diverse momente aniversare.

Memorabile în activitatea asociației sunt câteva acțiuni:

– Podul de flori peste Prut, 6 mai 1990,participanți cca.300000 persoane

– Drumul Crucii, un pelerinaj la care au participat 30 de tineri, desfășurat pe traseul București, Pitești,Craiova…Alba Iulia, Putna, Chișinău și retur, 21 iunie-15 iulie 1992;

– Expoziția de pictură și grafică ”Maeștri și ucenici”, organizată la Muzeul Național de Istorie a României, aprilie 2008, la care au prezentat lucrări 10 artiști plastici;

– Concertul ”In oglinda clipelor” a compozitorului Eugen Doga, organizat la Ateneul Român, mai 2008;

– Săptămâna Filmului Românesc organizată la Cinematograful ”Odeon” din Chișinău,martie 2009.

– Sărbătoarea anuală Limba noastră cea Română, 31 augus, la Chișinău și București

Tot in această categorie putem include și Ediția specială bilingvă (română și engleză) a Revistei Pro Basarabia și Bucovina dedicată în exclusivitate probemei celor patru patrioți români aflați abuziv in detenția regimului ilegal de la Tiraspol (cunoscuți sub denumirea Grupul Ilașcu). Revista cuprinzând apeluri, proteste și luări de poziție privind această cauză, semnate de personalități ale vieții politice, academice, religioase, literare și artistice, a fost difuzată unor ambasade din București și asociațiilor românești și personalități din diaspora.

Cărțile tipărite sub egida Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina , cu tematică variată (istorie, memorialistică, literatură), având drept autori scriitori de pe ambele maluri ale Prutului, aduc o contribuție remarcabilă la cunoașterea valorilor culturale românești. Asociația a fost prezentă la toate edițiile Salonului Anual de Carte”Amplus”. De asemenea, sub egida Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina sunt tipărite reviste periodice.

Așezămintele religioase din R.Moldova aflate sub jurisdicția B.O.R., precum și implementarea în cadrul acestora a unor proiecte coordonate de Patriarhia României (ex.Hristos împărtășit copiilor) au constituit o altă dimensiune a preocupărilor Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina

Au fost donate veșminte, odoare bisericești și cărți de cult. Memoria ostașilor români căzuți în luptele purtate pe teritoriul R.Moldova reprezintă o datorie de onoare și de suflet pentru toți membrii asociației.

Animați de acest deziderat, încă din anul 1998, reprezentanți din conducerea asociației, au încheiat un Protocol cu oficialitățile Comitetului Executiv Raional Cantemir, în vederea construirii, pe raza localității Stoianovca, a Monumentului Eroilor Români de la Țiganca. Menționăm că planul acestui memorial, precum și colectarea parțială a fondurilor necesare au fost realizate de Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina.

Colecta de fonduri pentru întreținerea Cimitirului Eroilor Români de la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă (R.Moldova), ridicarea Crucii de la Nisporeni, precum și participarea anuală la comemorarea românilor masacrați la Fântâna Alba (Ucraina) sunt numai câteva dintre manifestările care se doresc a fi un pios omagiu adus victimelor staliniste.

Tinerilor români – elevi și studenți- originari din R.Moldova și Ucraina aflați la studii în țara noastră li s-au acordat în permanență o atenție deosebită prin oferirea de burse, premii, locuri în tabere, excursii în diferite zone ale țării, totul având drept scop cunoașterea de către aceștia a valorilor culturale românești.

Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina este alături și de elevii care învață în R.Moldova, fiind deseori prezentă la deschiderea anului școlar (1 septembrie) oferind cărți și dulciuri la Liceul cu predare în limba română ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din localitatea Grigoriopol (Transnistria) .

În activitățile organizate și desfășurate sub egida Asociației Culturală Pro Basarabia și Bucovina și-au adus aportul importante instituții de învîțământ și de cultură (Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul de Istorie al Bucureștiului, Muzeul Militar Național, Biblioteca Metropolitană, Centrele Cultuale ale M.I. și M.Ap.N., Universitatea București, consilii județene și primării, muzee și ong-uri din diferite localități.

Acorduri de colaborare au fost încheiate între asociația noastră și o serie de entități cultural-educative din afara granițelor țării, cum ar fi: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Fundația Civică Raională Gheorghe Asachi Ținutul Herța, Asociația Nadia-Speranța din localitatea Slatina, Ucraina, Fundația Iuliu Maniu, Boston,Consiliul Româno- American și Comitetul Româno-American pentru Basarabuia din S.U.A. Parteneriate media permanente cu:Radio România, Romanian Global News, portalul de presă Romania Breaking News – RBN Press, Mesager Bucovinean, Info-Prut și alte entități de presă locală.

Totodată, Președintele Consiliului Național și alți președinți de filiale au avut intervenții radio-televizate și articole pe diverse subiecte publicate in ziare locale.

Prin activitățile multiple și variate ca formă de prezentare și conținut organizate de Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, într-un areal larg, in țară și peste graniță, prin numărul mare de personalități participante din domeniile: învățământ, știință, cultură, educație, artistic, s-a contribuit din plin la cunoașterea și răspândirea valorilor românești în folosul unui public larg și variat.

Informații suplimentare si pe pagina de facebock a  Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina Telefon de contact 0728957875.

Despre activitatea Asociației în anii 2015, 2016, 2017 și 2018:

Raport de activitate al Asociației Culturale Pro  Basarabia și Bucovina pe anul 2018

Download the PDF file .

Raport de activitate al Asociației Culturale Pro  Basarabia și Bucovina pe anul 2017

Download the PDF file .

Raport de activitate al Asociației Culturale Pro  Basarabia și Bucovina pe anul 2016

Download the PDF file .

Raport de activitate al Asociației Culturale Pro  Basarabia și Bucovina pe anul 2015

Download the PDF file .

Activitatea Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina mai poate fi studiată și urmărită accesand TAG-ul Asociația Culturala Pro Basarabia și Bucovina prezentă și actualizată în următoarele ziare, portaluri și agenții de presă:

ROMANIA BREAKING NEWS:

https://romaniabreakingnews.ro/tag/asociatia-culturala-pro-basarabia-si-bucovina/

ZIARUL DE ROMAN

http://www.ziarulderoman.ro/tag/asociatia-culturala-pro-basarabia-si-bucovina/

INFOPRUT

https://infoprut.ro/tag/asociatia-culturala-pro-basarabia-si-bucovina

Centrul Cultural Roman

https://www.centrul-cultural-roman.ro/tag/asociatia-culturala-pro-basarabia-si-bucovina/

AESGS – Asociația Europeană de Studii Geopolitice și Strategice

https://www.aesgs.ro/tag/asociatia-culturala-pro-basarabia-si-bucovina/

Actualitatea Sătmăreană

http://actualitateasm.ro/stiri/tag/asociatia-pro-basarabia-si-bucovina-satu-mare/

Zi de Zi REGHIN MUREȘ

https://www.zi-de-zi.ro/tag/asociatia-pro-basarabia-si-bucovina-reghin/

EST NEWS

http://estnews.ro/tag/asociatia-culturala-pro-basarabia-si-bucovina-filiala-negresti/

BOTOȘANI NEWS

https://www.botosaninews.ro/tag/asociatia-pro-basarabia-si-bucovina/

 

Pagina de Faceboock a Asociaței Culturale Pro Basarabia și Bucovina

Cum se depune formularul 230 ?

Exista patru modalitati prin care formularul 230 poate fi depus la ANAF:

  • La ghiseul administratiei financiare;
  • Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, care se depune la oficiul postal;
  • Prin serviciul online SPV (Spatiul Privat Virtual);
  • Pe site-ul ANAF, semnat electronic cu certificatul digital calificat.

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: